ISO là gì ? Tiêu chuẩn ISO là gì ? Chứng nhận ISO là gì ?

Chứng nhận ISO đang là điều mà Doanh nghiệp cần thực hiện để có cơ hội tham gia thị trường quốc tế. Vậy thực chất ISO là gì ? chứng nhận ISO... Read more »

CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISO TẠI VIỆT NAM

Tổ chức chứng nhận ISO là tổ chức nào ? Các điều kiện của 01 tổ chức chứng nhận ISO là gì ? Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các... Read more »

HACCP là gì ?

HACCP là gì ? HACCP là viết tắt của cụm từ Hazard Analysis and Critical Control Point System. Nghĩa là “Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”. HACCP được nhiều... Read more »

Hỗ trợ Chứng nhận ISO 22000 cho lĩnh vực thực phẩm

Hỗ trợ chứng nhận ISO 22000 cho lĩnh vực thực phẩm là một trong những hỗ trợ của Chính phủ với Doanh nghiệp. ISO 22000 là một tiêu chuẩn cụ thể về... Read more »

LỢI ÍCH CỦA ISO 9001 – Áp dụng trong kinh doanh và sản xuất

 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001  Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là một phương pháp tiếp cận có hệ thống và theo quy trình để quản lý... Read more »

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 – Những nội dung quan trọng

Tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn về quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới. Trên cơ sở rà soát lại để đảm bảo tính phù... Read more »

Bước 5: Tạo Hệ thống tài liệu ISO 9001

  TÀI LIỆU QMS – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001   A.Yêu cầu chung Yêu cầu nhóm đánh giá các yêu cầu trong điều khoản 7.5 , chú ý rằng rất nhiều... Read more »

Bước 4: Tập huấn tổ chức đào tạo ISO 9001 cho doanh nghiệp của bạn

  ĐÀO TẠO CHO TỔ CHỨC TOÀN BỘ KIẾN THỨC VỀ ISO 9001   ISO 9001 có các yêu cầu về đào tạo , trong đó bao gồm tất cả nhân viên hiểu vai trò... Read more »

Bước 3a: Cách tiếp cận & công tác chỉ đạo thực hiện ISO 9001

Sử dụng đội để thiết kế và xây dựng tài liệu ISO 9001 QMS Năm kinh nghiệm của chúng tôi hỗ trợ các công ty với việc thực hiện ISO 9001 đã... Read more »

Bước 3: Xây dựng thực hiện kế hoạch ISO 9001

Xác định các mục tiêu của dự án Để bắt đầu lập kế hoạch, bạn cần phải xác định mục tiêu của mình là gì cho dự án. Xem xét kết quả phân tích... Read more »