Chương trình Hỗ trợ Chứng nhận ISO 22000 cho lĩnh vực thực phẩm

Hỗ trợ chứng nhận ISO 22000 cho lĩnh vực thực phẩm là một trong những hỗ trợ của Chính phủ với Doanh nghiệp. ISO 22000 là một tiêu chuẩn cụ thể về... Read more »

LỢI ÍCH CỦA ISO 9001 – Áp dụng trong kinh doanh và sản xuất

 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001  Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là một phương pháp tiếp cận có hệ thống và theo quy trình để quản lý... Read more »

Danh Sách Các Bước Thực Hiện Quy Trình ISO 14001

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ISO 14001    HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – TIÊU CHUẨN ISO 14001 ISO 14000 có tên đầy đủ là Hệ thống quản lý môi trường ISO... Read more »

Tiêu chuẩn ISO 14001 : 2015 – Những nội dung quan trọng

  Những thay đổi cơ bản trong tiêu chuẩn iso 14001:2015   Tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn về quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới.... Read more »

Bước 5: Tạo Hệ thống tài liệu ISO 9001

  TÀI LIỆU QMS – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001   A.Yêu cầu chung Yêu cầu nhóm đánh giá các yêu cầu trong điều khoản 7.5 , chú ý rằng rất nhiều... Read more »

Bước 4: Tập huấn tổ chức đào tạo ISO 9001 cho doanh nghiệp của bạn

  ĐÀO TẠO CHO TỔ CHỨC TOÀN BỘ KIẾN THỨC VỀ ISO 9001   ISO 9001 có các yêu cầu về đào tạo , trong đó bao gồm tất cả nhân viên hiểu vai trò... Read more »

Bước 3a: Cách tiếp cận & công tác chỉ đạo thực hiện ISO 9001

Sử dụng đội để thiết kế và xây dựng tài liệu ISO 9001 QMS Năm kinh nghiệm của chúng tôi hỗ trợ các công ty với việc thực hiện ISO 9001 đã... Read more »

Bước 3: Xây dựng thực hiện kế hoạch ISO 9001

Xác định các mục tiêu của dự án Để bắt đầu lập kế hoạch, bạn cần phải xác định mục tiêu của mình là gì cho dự án. Xem xét kết quả phân tích... Read more »

Bước 2a: Tiến hành & báo cáo phân tích Gap Analysis ISO 9001

Lập lịch Phân tích Gap Chọn (các) ngày cho Phân tích Gap và liên lạc với tất cả nhân viên về những gì đang được thực hiện và tại sao. Bạn sẽ... Read more »

Bước 2: Thực hiện phân tích Gap Analysis

Phân tích khoảng cách ISO 9001 là gì? Một trong những bước đầu tiên trong dự án chuyển đổi hoặc triển khai Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) là so sánh... Read more »