Yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 22716 – Thực hành sản xuất tốt Mỹ Phẩm

Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc Tế (ISO) ban hành ISO 22716 Tiêu chuẩn GMP Mỹ Phẩm. Bao gồm những nội dung về sản xuất an toàn các sản phẩm Mỹ Phẩm. Trong... Read more »

Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 22716 – GMP trong ngành mỹ phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22716 – Chứng nhận GMP trong ngành mỹ phẩm. Ngành mỹ phẩm là một ngành kinh doanh đang phát triển tại Việt Nam. Tuy nhiên sản xuất và kinh... Read more »
0985.422.225