Chứng nhận GRS – Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu

chứng nhận grs

Dịch vụ tư vấn chứng nhận GRS  – Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu tại Chứng Nhận Quốc Tế :

☑️ Tư Vấn, Đào Tạo, Cấp Giấy Chứng Nhận

☑️ Chuyên Gia Tư Vấn Nhiệt Tình, Dễ Chịu

☑️ Dịch vụ trọn gói từ A-Z

☑️ Giấy chứng nhận GRS có giá trị công nhận quốc tế

☑️ Cam kết tư vấn 100% đạt chứng nhận

☑️ Không Đạt – Hoàn Tiền – Chúng tôi Luôn mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất, chất lượng nhất, chu đáo nhất nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

GRS LÀ GÌ? CHỨNG NHẬN GRS LÀ GÌ?

The Global Recycle Standard (GRS)  là một tiêu chuẩn sản phẩm đầy đủ, tự nguyện, quốc tế đặt ra các yêu cầu đối với chứng nhận của bên thứ ba về nội dung tái chế, chuỗi hành trình sản phẩm, thực hành xã hội và môi trường cũng như các hạn chế về hóa chất. 

GRS được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các công ty muốn xác minh hàm lượng tái chế trong sản phẩm của họ (cả thành phẩm và sản phẩm trung gian) cũng như xác minh các hoạt động hóa học, môi trường và xã hội có trách nhiệm trong quá trình sản xuất của họ. 

 

Mục tiêu của GRS là tăng cường sử dụng vật liệu tái chế trong các sản phẩm và giảm/loại bỏ tác hại do

quá trình sản xuất vật liệu tái chế gây ra.

Nhãn Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS) đảm bảo hàng dệt may tái chế có thêm các tiêu chí về môi trường và xã hội.

 

 

 

TẠI SAO CHỨNG NHẬN GRS LẠI QUAN TRỌNG?

GRS rất quan trọng trên quy mô môi trường vì nó giúp đảm bảo chuỗi cung ứng xanh hơn cho các doanh nghiệp và cải thiện những thứ như:

 • Truy xuất nguồn gốc
 • Nguyên tắc môi trường
 • Yêu cầu xã hội
 • Dán nhãn
 • Hàm lượng hóa chất

Chứng nhận GRS được cấp thông qua việc đáp ứng một số yêu cầu. Những yêu cầu này bao gồm:

 • Tái chế vật liệu
 • Chính sách xã hội khả thi
 • Ghi chép chính xác
 • Các yêu cầu xã hội bao gồm các thông lệ về sức khỏe và an toàn, phân biệt đối xử, lao động bất hợp pháp và quyền của người lao động, trong số những yêu cầu khác
 • Hệ thống quản lý môi trường và hóa chất
 • Sử dụng năng lượng và nước
 • Quản lý chất thải
 • Sử dụng hóa chất

DOANH NGHIỆP NÀO CẦN CHỨNG NHẬN GRS?

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu dành cho các thành phẩm hoặc sản phẩm trung gian dựa trên vật liệu tái chế.

Nhãn GRS áp dụng cho các công ty trong lĩnh vực dệt may có hoạt động kéo sợi đan, in, khâu, kéo sợi, dệt và nhuộm, nhưng cũng áp dụng cho các nhà tái chế, nhà phân phối và thương hiệu muốn sản phẩm tái chế của họ và các hoạt động có trách nhiệm của họ được nhãn quốc tế công nhận .

LỢI ÍCH KHI DOANH NGHIỆP ĐẠT CHỨNG NHẬN GRS?

 • Tạo cơ hội tiếp cận thị trường các sản phẩm làm từ vật liệu tái chế
 •  Đáp ứng các tiêu chí quan hệ của khách hàng mới
 •  Hữu ích để nắm bắt các thị trường châu Âu
 •  Giảm tác động có hại của sản xuất đối với con người và môi trường
 •  Cung cấp sự đảm bảo rằng các vật liệu trong sản phẩm cuối cùng thực sự được Tái chế và xử lý bền vững hơn.
 •  Thúc đẩy sự đổi mới trong việc giải quyết các vấn đề về chất lượng trong việc sử dụng vật liệu Tái chế.
 •  Cải thiện niềm tin của khách hàng
 •  Theo dõi & truy tìm Nguyên liệu đầu vào tái chế
 •  Giảm tác động có hại của sản xuất đối với con người và môi trường
 •  Thúc đẩy sự đổi mới trong việc giải quyết các vấn đề về chất lượng trong việc sử dụng vật liệu tái chế. 

NGUYÊN TẮC CHỨNG NHẬN GRS?

Tiêu chuẩn GRS phù hợp với các sản phẩm tái chế có hàm lượng từ 20% trở lên. Có thể áp dụng một số trường hợp ngoại lệ nhất định, vui lòng tham khảo Quy trình Chứng nhận và Chứng nhận của Sàn giao dịch Dệt may để biết thông tin về xử lý nhượng quyền, cũng như mọi vật liệu tái chế đã được xác thực có thể được áp dụng cho bất kỳ chuỗi cung ứng nào. Phạm vi Tiêu chuẩn này xác minh chuỗi hành trình sản phẩm vật liệu tái chế theo “tiêu chuẩn khai báo hàm lượng”.

 

Tiêu chuẩn GRS bao gồm các nhãn hướng tới người tiêu dùng; chỉ những sản phẩm đã được người bán chứng nhận trong giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp mới đủ điều kiện.

 

Chỉ những sản phẩm có ít nhất 50% hàm lượng tái chế mới đáp ứng nhãn GRS dành riêng cho sản phẩm.

 

Tiêu chuẩn GRS thiết lập các tiêu chuẩn về nguyên tắc xã hội và môi trường khi xử lý các sản phẩm được chứng nhận GRS. Nó cũng hạn chế việc sử dụng các hóa chất độc hại trong quá trình xử lý các sản phẩm GRS; nó không liên quan đến sự hiện diện của hóa chất trong vật liệu tái chế hoặc hóa chất có thể có trong sản phẩm GRS cuối cùng.

 

Mục tiêu của chứng nhận GRS là để thống nhất định nghĩa của nhiều ứng dụng, truy nguyên nguyên liệu đầu vào có thể tái chế và cung cấp công cụ để khách hàng (thương hiệu và người tiêu dùng) đưa ra quyết định sáng suốt. Giảm tác hại của quá trình sản xuất đối với con người và môi trường, đảm bảo tái chế và xử lý vật liệu bền vững hơn trong sản phẩm cuối cùng, đồng thời thúc đẩy đổi mới phương pháp giải quyết vấn đề chất lượng đối với việc sử dụng vật liệu tái chế.

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN GRS?

# Bước 1: Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận

Bước đầu tiêu của Quy trình chứng nhận là Đăng ký chứng nhận GRS. Doanh nghiệp cần thỏa thuận với Tổ chức chứng nhận thông qua bản Đăng ký chứng nhận và hợp đồng.

Phiếu Đăng ký chứng nhận bao gồm các thông tin liên quan tới doanh nghiệp. Ví dụ: Tên doanh nghiệp; Địa điểm đánh giá; Lĩnh vực sản xuất; Số lượng nhân sự….

Các thông tin này là rất quan trọng cho Tổ chức chứng nhận để tiến hành các bước tiếp theo.

G-GLOBAL sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc đăng ký và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận. G-GLOBAL sẽ hỗ trợ tất cả các thủ tục cho Doanh nghiệp.

# Bước 2: Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá

Tổ chức chứng nhận tiếp nhận được thông tin và yêu cầu của Doanh nghiệp. Sau đó, Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá gửi Khách hàng.

Kế hoạch đánh giá sẽ chủ yếu bao gồm các thông tin chứng nhận. Ví dụ như: thời gian đánh giá; địa điểm đánh giá; thông tin các chuyên gia đánh giá; nội dung đánh giá…

Kế hoạch đánh giá sẽ giúp Doanh nghiệp chủ động việc chuẩn bị các nội dung đánh giá.

# Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường.

Việc đánh giá chứng nhận thông thường trải qua 02 bước cơ bản.

Một là, đánh giá xem xét hệ thống tài liệu của Doanh nghiệp.

Hai là, đánh giá thực tiễn tại nhà xưởng sản xuất, nơi doanh nghiệp kinh doanh…

Các chuyên gia đánh giá của Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các tài liệu, quy trình, hướng dẫn… và thực tế sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp có phù hợp với các điều khoản trong tiêu chuẩn GRS hay không.

Chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện công việc theo nguyên tắc khách quan, độc lập và tuân thủ các quy định của pháp luật về đánh giá chứng nhận.

Kết quả bước này là bằng chứng xác nhận cho việc Hệ thống quản lý của doanh nghiệp có phù hợp tới tiêu chuẩn GRS hay không.

# Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và demo Giấy chứng nhận

Sau khi đã có kết quả đánh giá của chuyên gia đánh giá chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận.

Đồng thời; Tổ chức chứng nhận sẽ gửi cho Doanh nghiệp 01 bản demo giấy chứng nhận. Bản demo giấy chứng nhận sẽ bao gồm các thông tin giống như 01 chứng chỉ ISO chính thức.

Doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên Giấy chứng nhận.

# Bước 5: Cấp giấy chứng nhận GRS và bàn giao hồ sơ.

Sau khi đã thẩm xét xong hồ sơ và xác nhận thông tin chứng chỉ với Doanh nghiệp. Tổ chức chứng nhận sẽ cấp cho Doanh nghiệp 01 Giấy chứng nhận GRS.

Đồng thời, Tổ chức chứng nhận sẽ bàn giao hồ sơ chứng nhận cho khách hàng.

Hồ sơ bao gồm: 01 chứng chỉ GRS; Quyết định cấp giấy chứng nhận và Quyết định về sử dụng mẫu giấu.

CHỨNG NHẬN GRS CÓ THỜI HẠN BAO LÂU?

Chứng chỉ GRS không được trao một lần và mãi mãi, nó phải được gia hạn trước khi chứng chỉ hết hạn. Sau khi đăng ký đánh giá cho tổ chức chứng nhận, họ tiến hành đánh giá ban đầu. Sau khi tiến hành đánh giá thành công, tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận có hiệu lực trong một năm. Sau khi hoàn thành chu kỳ đánh giá một năm, việc đánh giá lại sẽ được tiến hành để tiếp tục quá trình chứng nhận.

 

CHI PHÍ ĐẠT CHỨNG NHẬN GRS HẾT BAO NHIÊU?

Phí chứng nhận GRS không thể cố định hoặc giống nhau đối với mọi tổ chức, vui lòng liên hệ với chúng tôi về vấn đề này.

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Tư Vấn chứng nhận ISO 9001

Trọn gói - Nhanh chóng - Giá tốt

Tư Vấn chứng nhận ISO 45001

Trọn gói - Nhanh chóng - Giá tốt

Tư Vấn chứng nhận ISO 14001

Trọn gói - Nhanh chóng - Giá tốt

Tư Vấn chứng nhận ISO 22000

Trọn gói - Nhanh chóng - Giá tốt
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ chúng tôi [recaptcha size:compact]


  X
  Liên hệ nhận báo giá