Chứng nhận Global GAP – Chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu

chung nhan globalgap gglobal

Dịch vụ tư vấn chứng nhận Global GAP – thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu tại Chứng Nhận Quốc Tế :

☑️ Tư Vấn, Đào Tạo, Cấp Giấy Chứng Nhận

☑️ Chuyên Gia Tư Vấn Nhiệt Tình, Dễ Chịu

☑️ Dịch vụ trọn gói từ A-Z

☑️ Giấy chứng nhận ISO có giá trị công nhận quốc tế

☑️ Cam kết tư vấn 100% đạt chứng nhận

☑️ Không Đạt – Hoàn Tiền – Chúng tôi Luôn mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất, chất lượng nhất, chu đáo nhất nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

TIÊU CHUẨN GLOBAL GAP LÀ GÌ?

GLOBAL.GAP là một bộ tiêu chuẩn trang trại được quốc tế công nhận dành riêng cho Thực hành Nông nghiệp Tốt (GA ). Các yêu cầu được đưa ra trên toàn thế giới đối với các doanh nghiệp làm vườn và nông nghiệp trên thị trường về an toàn thực phẩm, thời hạn sử dụng và chất lượng.

Thông qua chứng nhận, các nhà sản xuất chứng tỏ họ tuân thủ các Tiêu chuẩn GLOBAL GAP.

GLOBAL GAP cung cấp cho Nhà sản xuất một sản phẩm cốt lõi: Chứng nhận Thực hành Nông nghiệp Tốt TOÀN CẦU (GAP) áp dụng cho 3 lĩnh vực sản xuất: Trồng trọt, Chăn nuôi, Nuôi trồng Thủy sản.

# Mục đích của chứng nhận GLOBAL GAP? 

Chứng nhận Global GAP cho phép các công ty đáp ứng các yêu cầu của nhà phân phối về chất lượng, an toàn thực phẩm và thực hành môi trường.

# Các đảm bảo chính của chứng nhận GLOBAL.GAP?

Chứng nhận GLOBAL GAP đảm bảo:

 1. An toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc
 2. Môi trường (bao gồm đa dạng sinh học)
 3. Sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động
 4. Phúc lợi động vật
 5. Bao gồm Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), Kiểm soát dịch hại tổng hợp (IPC), Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và Phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).

NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP?

GLOBALGAP cũng kết hợp các nguyên tắc của hệ thống chiến đấu tổng hợp và các thực hành nông nghiệp tốt. Nếu chúng ta cần liệt kê tất cả các nguyên tắc này cùng nhau, thì các nguyên tắc cơ bản như sau.

Để đạt được chất lượng cao trong sản xuất thực phẩm nông nghiệp
Chú ý đến điều kiện môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất
Tránh các hoạt động sẽ làm tổn hại đến cân bằng sinh thái và làm hại thiên nhiên
Đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất các nguồn tài nguyên thiên nhiên
Tăng năng suất trong sản xuất nông nghiệp
Cải thiện chất lượng cuộc sống của người sản xuất, người dân và xã hội nói chung
Kết hợp các phương pháp nông nghiệp truyền thống với các cơ hội công nghệ được sử dụng ngày nay
Một hệ thống cải thiện chất lượng cuộc sống của con người và xã hội nói chung
Một hệ thống kinh tế hiệu quả và có lợi nhuận
Một hệ thống quan trọng đối với sức khỏe con người về mặt sức khỏe
Một hệ thống bảo vệ thiên nhiên và cân bằng sinh thái về mặt môi trường

Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý mà Hệ thống GLOBALGAP dựa trên và song song là như sau:

Tiêu chuẩn hệ thống phân tích và kiểm soát mối nguy hiểm theo tiêu chuẩn hệ thống về chất lượng và an toàn thực phẩm (tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000)
Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 về an toàn và chất lượng thực phẩm
Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cho quản lý môi trường
Tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của OHSAS 18001 về sức khỏe và an toàn lao động

CÁC YÊU CẦU CỦA CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP?

GlobalGAP đặt ra yêu cầu đối với hệ thống chất lượng của nhà sản xuất chính. Để đủ điều kiện hoặc được chứng nhận theo GlobalGAP, nhà sản xuất phải đáp ứng các hướng dẫn đã thiết lập trong các lĩnh vực:

 • An toàn thực phẩm
 • Truy xuất nguồn gốc của sản phẩm
 • Phúc lợi của động vật
 • Sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của nhân viên
 • Giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
 • Giảm thiểu các chất bổ sung hóa chất nông nghiệp và dược phẩm

THỦ TỤC QUY TRÌNH ĐẠT CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP?

Các bước thực hiện chứng nhận của Tổ chức chứng nhận tuân thủ theo quy định pháp luật và yêu cầu của thế giới. Quy trình chứng nhận bao gồm rất nhiều công việc và giai đoạn.

Tổ chức chứng nhận và Doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ theo Quy tắc và quy trình chứng nhận này.

Bước 1: Đăng ký chứng nhận GLOBAL GAP và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận

Bước đầu tiêu của Quy trình chứng nhận là Đăng ký chứng nhận GLOBAL GAP. Doanh nghiệp cần thỏa thuận với Tổ chức chứng nhận thông qua bản Đăng ký chứng nhận và hợp đồng.

 

Phiếu Đăng ký chứng nhận bao gồm các thông tin liên quan tới doanh nghiệp. Ví dụ: Tên doanh nghiệp; Địa điểm đánh giá; Lĩnh vực sản xuất; Số lượng nhân sự….

Các thông tin này là rất quan trọng cho Tổ chức chứng nhận để tiến hành các bước tiếp theo.

G-GLOBAL sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc đăng ký và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận. G-GLOBAL sẽ hỗ trợ tất cả các thủ tục cho Doanh nghiệp.

Bước 2: Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá chứng nhận GLOBAL GAP

Tổ chức chứng nhận tiếp nhận được thông tin và yêu cầu của Doanh nghiệp. Sau đó, Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá gửi Khách hàng.

Kế hoạch đánh giá sẽ chủ yếu bao gồm các thông tin chứng nhận. Ví dụ như: thời gian đánh giá; địa điểm đánh giá; thông tin các chuyên gia đánh giá; nội dung đánh giá…

Kế hoạch đánh giá sẽ giúp Doanh nghiệp chủ động việc chuẩn bị các nội dung đánh giá.

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường.

Việc đánh giá chứng nhận thông thường trải qua 02 bước cơ bản.

Một là, đánh giá xem xét hệ thống tài liệu của Doanh nghiệp.

Hai là, đánh giá thực tiễn tại nhà xưởng sản xuất, nơi doanh nghiệp kinh doanh…

Các chuyên gia đánh giá của Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các tài liệu, quy trình, hướng dẫn… và thực tế sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp có phù hợp với các điều khoản trong tiêu chuẩn GLOBAL GAP hay không.

Chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện công việc theo nguyên tắc khách quan, độc lập và tuân thủ các quy định của pháp luật về đánh giá chứng nhận.

Kết quả bước này là bằng chứng xác nhận cho việc Hệ thống quản lý của doanh nghiệp có phù hợp tới tiêu chuẩn GLOBAL GAP hay không.

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và demo Giấy chứng nhận

Sau khi đã có kết quả đánh giá của chuyên gia đánh giá chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận.

Đồng thời; Tổ chức chứng nhận sẽ gửi cho Doanh nghiệp 01 bản demo giấy chứng nhận. Bản demo giấy chứng nhận sẽ bao gồm các thông tin giống như 01 chứng chỉ GLOBAL GAP chính thức.

Doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên Giấy chứng nhận.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận GLOBAL GAP và bàn giao hồ sơ.

Sau khi đã thẩm xét xong hồ sơ và xác nhận thông tin chứng chỉ với Doanh nghiệp. Tổ chức chứng nhận sẽ cấp cho Doanh nghiệp 01 Giấy chứng nhận GLOBAL GAP.

Đồng thời, Tổ chức chứng nhận sẽ bàn giao hồ sơ chứng nhận cho khách hàng.

Hồ sơ bao gồm: 01 chứng chỉ GLOBAL GAP; Quyết định cấp giấy chứng nhận và Quyết định về sử dụng mẫu giấu.

Tự hào là một tổ chức có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và cấp chứng nhận GLOBAL GAP, chúng tôi khẳng định mang đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý, phù hợp cho mọi loại hình đối tượng doanh nghiệp và tổ chức.

CHÚNG TÔI CAM KẾT ” CHI PHÍ HỢP LÝ NHẤT – THỜI GIAN NHANH NHẤT – CAM KẾT ĐẠT CHỨNG NHẬN”

CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG GLOBAL GAP?

– Chi phí thực hiện Global GAP phụ thuộc vào hiện trạng phần cứng nông trại và xưởng chế biến của Quý công ty. Một khi phần cứng nông trại, nhà xưởng và trang thiết bị đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thì khi tiến hành áp dụng theo hệ thống sẽ không tốn kém nhiều.
Về nguồn nhân lực, mỗi nhà sản xuất cần có
– Một nhân sự với trình độ 2 năm trên phổ thông trung học hay trường chuyên môn hoặc với 2 năm kinh nghiệm với sản phẩm liên quan.
– Một nhân sự được đào tạo về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) đối với các trang trại trồng trọt.
– Một nhân sự được đào tạo về sơ cấp cứu
– Việc thực hiện xây dựng hệ thống Gloabl GAP sẽ chiếm thời gian từ 8 đến 12 tháng tùy theo quy mô từng doanh nghiệp.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP?

Tổ chức chứng nhận uy tín –   Chính sách dịch vụ chứng nhận tốt nhất:

G-GLOBAL luôn tối ưu để đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất!

Doanh nghiệp được G-GLOBAL chuyển giao miễn phí bộ hồ sơ, biểu mẫu, quy trình mẫu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn G-GLOBAL GAP.

Chuyên gia của G-GLOBAL sẽ xây dựng bộ quy trình, hệ thống tài liệu mẫu phù hợp theo quy trình sản xuất của doanh nghiệp, để làm căn cứ tham khảo, áp dụng.

G-GLOBAL sẽ hỗ trợ cho khách hàng về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất theo từng ngành nghề.

Hỗ trợ công bố chất lượng.

Hỗ trợ công bố lưu hành sản phẩm.

Với phương châm “Nhanh chóng – Chuẩn mực – Thân thiện và Chuyên nghiệp”: G-GLOBAL luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận.

GỌI NGAY:

 0984.422225 hoặc 02466.82.05.05

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Tư Vấn chứng nhận ISO 9001

Trọn gói - Nhanh chóng - Giá tốt

Tư Vấn chứng nhận ISO 45001

Trọn gói - Nhanh chóng - Giá tốt

Tư Vấn chứng nhận ISO 14001

Trọn gói - Nhanh chóng - Giá tốt

Tư Vấn chứng nhận ISO 22000

Trọn gói - Nhanh chóng - Giá tốt
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


  X