Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một trong những cách tốt nhất để chuyên gia có thể xem xét kỹ quy trình của tổ chức. Thực hiện đánh... Read more »

ISO 9001:2015: Hướng dẫn cách giải quyết rủi ro và cơ hội (Điều Khoản 6.1)

Tại phiên bản ISO 9001:2015, điều khoản giải quyết rủi ro là một trong những bổ sung quan trọng so với các phiên bản trước. Tuy nhiên nội dung của điều khoản... Read more »

Cách tuân thủ các yêu cầu lãnh đạo mới trong ISO 9001:2015 (Điều khoản 5)

Vai trò của lãnh đạo trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 rất quan trọng. Bởi lẽ sự hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng phải dựa vào... Read more »

Cách xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) đã là một phần trong yêu cầu ISO 9001. Phạm vi này là một phần quan trọng của sổ tay... Read more »

Xây Dựng Quy Trình PDCA Theo Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015

Quy trình PDCA được duy trì qua tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp. Quy trình PDCA giúp cải tiến liên tục các quá trình, sản phẩm và... Read more »

HƯỚNG DẪN VIẾT QUY TRÌNH ISO 9001:2015

Việc hiểu đúng và làm đúng Quy trình ISO 9001:2015 là một thành công bước đầu trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp.... Read more »

Chi phí chứng nhận ISO 9001 là bao nhiêu ? | G-GLOBAL

Chi phí chứng nhận ISO chỉ là một chỉ phí nhỏ trong việc thực hiện xây dựng và áp dụng ISO. Vì vậy Doanh nghiệp cũng cần phải biết rằng, ngoài chi... Read more »

Chứng nhận ISO 9001:2015 – Các bước thực hiện

Giấy chứng nhận giá trị toàn cầu | Dịch vụ nhanh nhất | Thủ tục đơn giản | Giấy chứng nhận công nghệ 4.0 | Bộ KH-CN chỉ định ☎️0985.422.225 ✅Dịch vụ trọn... Read more »

Hiệu lực Chứng chỉ ISO 9001

Chứng chỉ ISO 9001 là một lợi thế cho việc kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức. Chứng chỉ ISO 9001 tạo được niềm tin về chất lượng sản phẩm đối với... Read more »

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system – QMS) là một hệ thống hóa các quy trình, thủ tục để đạt được những mục tiêu về chất lượng. Còn ISO... Read more »
0985.422.225