[ISO 9001:2015] Danh sách tài liệu ISO 9001:2015 bắt buộc

Danh sách các tài liệu ISO 9001:2015 theo yêu cầu tiêu chuẩn là gì ? Hồ sơ bắt buộc ISO 9001:2015 là gì  Một trong những các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO... Read more »

TIÊU CHUẨN ISO 9001 – PHIÊN BẢN 2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quản lý mà các doanh nghiệp đang mong... Read more »

NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN TỪ ISO 9001:2008 SANG ISO 9001:2015

Thay đổi chính của ISO 9001:2015 là gì ? Doanh nghiệp sẽ phải chú ý những điểểm nào ? Làm cách nào để chuyển đổi từ phiên bản cũ 2008 sang phiên... Read more »

[ISO 9001:2015] 7 Nguyên tắc vàng trong quản trị Doanh Nghiệp

Các nguyên tắc của ISO 9001 là gì  ? Nguyên tắc nào sẽ hiệu quả ? Doanh nghiệp sẽ vận dụng các nguyên tắc này như thế nào ? ISO 9001:2015 là... Read more »