Hướng dẫn áp dụng VietGAP Thủy sản | G-GLOBAL

ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ Hotline: 0985.422.225 Dịch Vụ Trọn Gói Đánh Giá 5* Read more »

Hướng dẫn áp dụng VietGAP Chăn nuôi | G-GLOBAL

Hướng dẫn áp dụng VietGAP Chăn nuôi | G-GLOBAL ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ Hotline: 0985.422.225 Dịch Vụ Trọn Gói Đánh Giá 5* Read more »

Hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt | G-GLOBAL

VIETGAP (là từ viết tắt của VIETNAMESE GOOD AGRICULTURAL PRACTICE) là một bộ Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam. Trươc đây tiêu chuẩn VietGAP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Read more »

Quy trình chứng nhận VietGAP | G-GLOBAL

VietGAP là giấy chứng nhận quy trình thực hiện sản xuất thực phẩm sạch. Vậy làm sao để xin được chứng nhận VietGAP cho sản xuất thực phẩm sạch? và cần những... Read more »

Tìm hiểu nội dung tiêu chuẩn VietGAP TCVN 11892-1:2017

Tiêu chuẩn VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 là tiêu chuẩn mới thay thế cho tiêu chuẩn VietGAP 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008. Nội dung tiêu chuẩn VietGAP TCVN 11892-1:2017 sẽ có những thay đổi khác... Read more »

VietGAP là gì ? GAP là gì ? Các loại tiêu chuẩn VietGAP ?

VietGAP là gì ? GAP là gì ? Việt Nam đang có những tiêu chuẩn VietGAP nào ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu để có thể hiểu và áp dụng VietGAP... Read more »
0985.422.225