ISO 17025: Các yêu cầu của tiêu chuẩn Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được xây dựng nhằm thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động của các phòng thí nghiệm.Việc sử dụng tiêu chuẩn này sẽ tạo thuận lợi cho sự... Read more »

Đánh giá kỹ thuật ISO 17025: Những nội dung cơ bản bạn cần lưu ý

Đánh giá kỹ thuật ISO 17025 là một trong những yêu cầu quan trọng nếu như tổ chức của bạn đang quan tâm tới tiêu chuẩn này. Các phòng thí nghiệm bắt... Read more »

Tìm hiểu cách đảm bảo tính khách quan trong ISO 17025

Tính công bằng (tính khách quan trong ISO 17025) là yêu cầu đầu tiên trong tiêu chuẩn này. Nếu tổ chức của bạn đang có phòng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn muốn... Read more »

Tổng quan về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: Yêu cầu về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 đã được hoàn thiện trong nhiều năm tìm kiếm một chuẩn mực cho hệ thống quản lý dành riêng cho phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn. Sở hữu chứng nhận... Read more »
0985.422.225