Chứng nhận hợp quy thanh profile

Để bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, pháp luật luôn trú trọng về chất lượng cuả sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Giống như đối với thực phẩm người... Read more »

Chứng nhận hợp quy giấy TISSUE

Hiện nay các tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh giấy tissue đều phải chứng nhận hợp quy trước khi sản phẩm lưu thông trên thị trường. Việc chứng... Read more »

Công bố hợp quy phân bón | ISOCERT

Căn cứ pháp lý cho Công bố hợp quy phân bón Nghị định 108/2017/NĐ-CPquản lý nhà nước về phân bón Công văn số 2242/BVTV-QLPB của Cục bảo vệ thực vật gửi đến... Read more »

Công bố hợp quy thực phẩm

Căn cứ pháp lý cho Công bố hợp quy thực phẩm Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số... Read more »

Chứng nhận hợp quy gạch bê tông

Tại sao phải chứng nhận hợp quy gạch bê tông ? Hiện nay do nhu cầu sư dụng dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm ngày càng đa dạng và đòi hỏi những... Read more »

Chứng nhận hợp quy máy lọc nước nóng lạnh

Chứng nhận hợp quy máy lọc nước nóng lạnh là một phương tiện, công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, là cơ sở... Read more »

Chứng nhận hợp quy cây nóng lạnh

Trong thực tiễn hiện nay chúng ta thấy các cây nóng lạnh đang dần trở thành nhu cầu phổ biến của cộng đồng. Điều đó đem lại cho doanh nghiệp những nguồn... Read more »
Chứng nhận hợp quy vải

Chứng nhận hợp quy vải

Tại khoản 7 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 giải thích: “Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt... Read more »
Công bố hợp quy sơn

Công bố hợp quy sơn

Như chúng ta biết sơn là sản phẩm có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì vậy việc các doanh nghiệp cần phải Công bố hợp quy sơn... Read more »
Chứng nhận hợp quy đồ uống

Chứng nhận hợp quy đồ uống

Trên thị trường hiện nay xuất hiện các loại đồ uống rất đa dạng, có nguồn gốc khác nhau. Vì vậy việc chứng nhận hợp quy đồ uống là bắt buộc với... Read more »
0985.422.225