Thiết lập giới hạn tới hạn trong quá trình xây dựng hệ thống HACCP | G-GLOBAL

Sau khi doanh nghiệp đã xác định được các điểm kiểm soát giới hạn. Bước tiếp theo sẽ là thiết lập các giới hạn tại các CCP. Đây cũng là một trong... Read more »

Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCP bằng cây quyết định

Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCP là bước rất quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống HACCP. Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau để xác... Read more »
0985.422.225