PHIÊN BẢN MỚI NHẤT CỦA ISO 22000 – ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19.06.2018 

ISO 22000:2018 – Phiên bản mới nhất của ISO 22000

Ngày 19/6/2018, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 22000Đó là tiêu chuẩn ISO 22200:2018. Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 này thay thế cho phiên bản 2005 được ban hành ngày 01/09/2005.
ISO 22000:2018 được xây dựng dựa trên nền tảng của việc thực hành các nguyên tắc HACCP, GMP trong toàn chuỗi thực phẩm. ISO 22000:2018 cũng được xây dựng trên nền tảng cơ bản của ISO 22000:2005 nên việc triển khai, áp dụng, nâng cấp đối với các tổ chức đã áp dụng phiên bản 2005 tương đối thuận lợi.

ISO 22000:2018 ra đời với nhiều điểm thay đổi so với phiên bản cũ.
Dowload tiêu chuẩn ISO 22000:2018 tại đây.
ISO 22000:2018 được ban hành thay thế cho tiêu chuẩn ISO 22000:2005. Các tổ chức được chứng nhận sẽ có 03 năm kể từ ngày xuất bản để chuyển sang phiên bản mới./.
Trong thời gian này; tổ chức tư vấn ISO có thể tư vấn áp dụng ISO 22000:2005 hoặc tiêu chuẩn mới ISO 22000:2018.

Thời gian chuyển đổi ISO 22000:2018 từ ISO 22000:2005

ISO 22000:2018 ban hành ngày 19/06/2018. Do đó, tiêu chuẩn cũ sẽ còn hiệu lực trong 03 năm tới.
Trong vòng 03 năm kể từ ngày tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được ban hành. Các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện chuyển đổi từ ISO 22000:2005 sang ISO 22000:2018 . Hay nói cách khác tất cả giấy chứng nhận ISO 22000:2005 sẽ hết hiệu lực sau 3 năm từ ngày 19/06/2018. Tức là tới ngày 19/06/2021, tiêu chuẩn ISO 22000:2005 sẽ không còn hiệu lực. ISO 22000:2005 sẽ bị thay thế toàn bộ bởi ISO 22000 phiên bản 2018.