Quy trình cấp chứng nhận ISO 22000:2018 – Phiên bản mới nhất

Chứng nhận ISO 22000:2018 sẽ được cấp như thế nào ? Các điều kiện và cách thực hiện để Doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO 22000:2018 là gì ? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho Doanh nghiệp toàn bộ các thông tin.

G-GLOBAL tin rằng chỉ cần đọc bài viết này. Doanh nghiệp có thể sẵn sàng để đạt được chứng nhận ISO 22000:2018

ISO 22000:2018  hiện đang là tiêu chuẩn mới nhất về quản lý an toàn thực phẩm.

Các doanh nghiệp đang xây dựng hệ thống và mong muốn đạt được chứng nhận ISO 22000 này. Để đạt được chứng nhận ISO 22000, trước hết Doanh nghiệp cần tìm hiểu các thông tin sau:
Quy trình để đạt được chứng nhận ISO 22000.
Các điều kiện đạt được chứng nhận ISO 22000.
Thời gian thực hiện cấp chứng nhận ISO 22000.
Giá trị của chứng chỉ ISO 22000.
Tất cả những vấn đề trên sẽ giúp Doanh nghiệp hiểu rõ nhất về thủ tục chứng nhận ISO 22000:2018.

 CHỨNG NHẬN ISO 22000 QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO ? 

Chứng nhận ISO 22000 là chứng chỉ có giá trị quốc tế, nó như một lời cam kết của doanh nghiệp trong việc kiểm soát các mối nguy hiểm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng…

Giá trị của chứng nhận ISO 22000 có thể được thể hiện dưới các khía cạnh sau:

Tiêu chuẩn ISO 22000 - 1 Chứng minh cho người tiêu dùng về an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên được triển khai nhằm chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu về hệ thống trao đổi thông tin, hệ thống quản lý và kiểm soát rủi ro trong một doanh nghiệp. Chứng nhận ISO 22000 như một bằng chứng về an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và cung ứng thực phẩm.
Người tiêu dùng sẽ tin tưởng hơn đối với các Doanh nghiệp có hệ thống quản lý đạt ISO 22000.

quy trinh chứng nhận ISO 22000 - 2

Nâng cao năng lực của Doanh nghiệp trong quản lý thực phẩm.

ISO 22000 đưa ra các yêu cầu quản lý mà Doanh nghiệp cần phải thực hiện. Do đó, việc áp dụng ISO 22000 đồng thời sẽ giúp Doanh nghiệp có một hệ thống quản lý tốt hơn.
Bằng chứng là Doanh nghiệp sẽ bắt đầu quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn đối với các vấn đề: Quản lý nguyên vật liệu đầu vào; Quản lý Kế hoạch sản xuất; Quản lý kho; Quản lý nhân sự sản xuất; Quản lý thành phẩm; Quản lý về điều kiện nhà xưởng; Quản lý dụng cụ sản xuất….
Từ đó, Doanh nghiệp sẽ dần cải thiện, nâng cao hiệu quả quản lý chung cho Doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn ISO 22000 - 3

Yêu cầu bắt buộc khi tham gia đấu thầu; cung cấp thực phẩm trường học; khu công nghiệp…

Hiện nay, để chứng minh năng lực khi tham gia một số dự án đấu thầu.  Doanh nghiệp cần có một số giấy tờ liên quan đến lĩnh vực mình hoạt động.
Ví dụ: Giấy cơ sở đủ điều kiện; Giấy phép con; Giấy chứng nhận chuỗi thực phẩm an toàn. Giấy chứng nhận ISO 22000 hoặc HACCP trong lĩnh vực thực phẩm. Các giấy chứng nhận này như một minh chứng về năng lực quản lý an toàn thực phẩm của Doanh nghiệp.
Rất nhiều chủ đầu tư; trường học; bệnh viện; khu công nghiệp.. đều yêu cầu Doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho họ phải có Giấy chứng nhận ISO 22000.

quy trình chứng nhận ISO 22000 - 4

Giấy chứng nhận ISO 22000 có thể thay thế Giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ban hành 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm có quy định. ” Các doanh nghiệp đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP). Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP). Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 sẽ không thuộc diện phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.

Nghĩa là Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận ISO 22000 sẽ không phải thực hiện xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Doanh nghiệp tham khảo tại quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (tại đây).

 CÁC PHIÊN BẢN CỦA ISO 22000 

Sự hình thành của tiêu chuẩn ISO 22000

Trước đây, việc kiểm sooát về an toàn thực phẩm cũng đã được đặt ra trên toàn thế giới. Tuy nhiên, việc xây dựng 1 quy định, 1 văn bản hướng dẫn về việc quản lý thực phẩm chưa được đặt ra.
Năm 1969, Hệ thống các điều kiện tiên quyết để có thể sản xuất ra các sản phẩm thực phẩm an toàn và phù hợp mục đích sử dụng đã được ra đời.
Đó chính  là HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Hay còn được gọi là Phương pháp phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn.
Năm 2005, kết hợp với các điều kiện tiên quyết và phương pháp HACCP cũng như nền tảng của tiêu chuẩn ISO 9000 (hệ thống quản lý chất lượng). Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO),  đã cho ra đời bộ tiêu chuẩn ISO 22000 vào năm 2005.
ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của tổ chức ISO về quản lý an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam tương đương là TCVN ISO 22000:2007.

Phiên bản ISO 22000 mới nhất – ISO 22000:2018.

Ngày 19/6/2018, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 22000. Đó là tiêu chuẩn ISO 22200:2018 – Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm.
Tiêu chuẩn này thay thế cho phiên bản 2005 được ban hành ngày 01/09/2005.
ISO 22000:2018 được xây dựng dựa trên nền tảng của việc thực hành các nguyên tắc HACCP, GMP trong toàn chuỗi thực phẩm.
ISO 22000:2018 ra đời với nhiều điểm thay đổi so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, ISO 22000:2018 cũng được xây dựng trên nền tảng cơ bản của ISO 22000:2005 nên việc triển khai, áp dụng, nâng cấp đối với các tổ chức đã áp dụng phiên bản 2005 tương đối thuận lợi.

Dowload tiêu chuẩn ISO 22000:2018 tại đây. (Link website)

ISO 22000:2018 được ban hành thay thế cho tiêu chuẩn ISO 22000:2005. Các tổ chức được chứng nhận sẽ có 03 năm kể từ ngày xuất bản để chuyển sang phiên bản mới./.

Thời gian chuyển đổi ISO 22000:2018 từ ISO 22000:2005

ISO 22000:2018 ban hành ngày 19/06/2018. Do đó, tiêu chuẩn cũ sẽ còn hiệu lực trong 03 năm tới.

Trong vòng 03 năm kể từ ngày tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được ban hành các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện chuyển đổi từ ISO 22000:2005 sang ISO 22000:2018 . Hay nói cách khác tất cả giấy chứng nhận ISO 22000:2005 sẽ hết hiệu lực sau 3 năm từ ngày 19/06/2018. Tức là tới ngày 19/06/2021, tiêu chuẩn ISO 22000:2005 sẽ không còn hiệu lực. ISO 22000:2005 sẽ bị thay thế toàn bộ bởi Iso 22000 phiên bản 2018.

Các lưu ý về thời gian chuyển đổi ISO 22000:2018

Trước ngày 19/06/2018, những doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005  thì hiệu lực của giấy chứng nhận iso vẫn còn theo thời gian ghi trên giấy, trong thời gian hiệu lực này bất cứ khi nào đơn vị  muốn chuyển đổi lên ISO ISO 22000:2018 đều có thể thực hiện đăng ký chuyển đổi.

Trong 3 năm chuyển đổi (từ 19/06/2018 đến 18/6/2021) ,những đơn vị áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005 , đơn vị vẫn có thể lựa chọn giữa tiêu chuẩn ISO 22000:2005  hoặc tiêu chuẩn ISO 22000:2018 , tuy nhiên nếu áp dụng tiêu chuẩn ISO ISO 22000:2005  thì giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực tối đa đến 18/06/2021.

Sau 19/6/2021, những đơn vị áp dụng tiêu chuẩn iso bắt buộc phải thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 , tại thời điểm này, tất cả chứng nhận ISO 22000:2005  đều hết hiệu lực.

 

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

Chứng nhận ISO 22000:2018 sẽ được cấp bởi 01 tổ chức chứng nhận. Tuy nhiên để đạt được chứng nhận này, Doanh nghiệp phải đảm bảo 01 số điều kiện cơ bản sau:

Điều kiện nhà xưởng đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 22000

Đây là một trong những vấn đề quan trọng của Doanh nghiệp. Vì khi có nhà xưởng đạt yêu cầu thì việc kiểm soát các mối nguy trong thực phẩm mới thực hiện được.
Đơn giản như, bạn phải có một cái sàn nhà sạch; một cái kho sạch…

Một vấn đề trên thực tế là không phải đơn vị nào cũng có nhà xưởng được xây dựng ngay từ ban đầu theo tiêu chuẩn. Lý do có thể do họ không biết yêu cầu này hoặc chưa có kinh phí để xây dựng theo yêu cầu.
Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp cũng nghĩ rằng xây dựng nhà xưởng theo ISO 22000 là tốn kém. Điều này thực ra còn phụ thuộc rất nhiều vào quy mô, lĩnh vực của Doanh nghiệp.

Ví dụ như đầu tư một nhà xưởng sản xuất nước ngọt sẽ khác đầu tư một nhà xưởng làm lĩnh vực vận chuyển, bảo quản và cung ứng nước ngọt.

Vì tính quan trọng của điều kiện nhà xưởng, nên trước khi xây dựng hoặc sửa chữa thì Doanh nghiệp nên tìm hiểu về điều kiện nhà xưởng theo ISO 22000. Doanh nghiệp có thể tự tìm hiểu hoặc nhờ một đơn vị tư vấn trong lĩnh vực này.

Doanh nghiệp có thể tham khảo các điều kiện về nhà xưởng tại bài viết:

  • Điều kiện về nhà xưởng theo tiêu chuẩn ISO 22000.

Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000.

Việc đạt được chứng nhận ISO 22000:2018 , Doanh nghiệp cần phải tìm hiểu và xây dựng hệ thống của lý của mình theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Nói một cách đơn giản, Doanh nghiệp sẽ phải có những tài liệu, quy trình, hướng dẫn… đảm bảo theo các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Việc xây dựng và áp dụng ISO 22000:2018  là một quá trình triển khai tương đối dài và nhiều công sức.

Để làm được thành công,  Doanh nghiệp có thể tự mình tìm hiểu, tự xây dựng và áp dụng ISO 22000:2018 . Các này áp dụng đối với Doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự có hiểu biết về ISO. Đội ngũ này có thời gian và được chuyên môn hóa về ISO.

Nếu doanh nghiệp không có đội ngũ trên, Doanh nghiệp nên tìm các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp. Các tổ chức tư vấn sẽ đồng hành cùng với Doanh nghiệp trong việc đào tạo, xây dựng và áp dụng các quy trình, biểu mẫu. Kết quả của bước này là Doanh nghiệp có một hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn ISO.

Thực hiện đánh giá chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận.

Sau khi Doanh nghiệp đã có một hệ thống quản lý tốt. Doanh nghiệp có các bằng chứng chứng minh về sự phù hợp của mình.
Đồng thời, Doanh nghiệp đã thực hiện tự đánh giá nội bộ doanh nghiệp mình. Các hành động khắc phục và cải tiến được thực hiện.
Doanh nghiệp sẽ trao đổi với Tổ chức chứng nhận về việc thực hiện cuộc đánh giá chứng nhận.

Đây là bước quan trọng để Doanh nghiệp có thể đạt được chứng nhận ISO. Hay chính là Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 .

 

TỔ CHỨC CẤP CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

Các tổ chức được cấp Chứng nhận ISO 22000:2018

Tổ chức chứng nhận ISO là một pháp nhân có tư cách pháp lý rõ ràng. Tổ chức chứng nhận được cấp chứng nhận ISO phải là đơn vị được cấp phép (chỉ định) của Bộ Khoa học Công nghệ trong lĩnh vực chứng nhận.tổ chức chứng nhận ISO 22000:2018

Việc chỉ định được thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam và tuân thủ các quy tắc chứng nhận của thế giới.

Hiện nay, tại Việt nam có rất nhiều tổ chức chứng nhận để Doanh nghiệp có thể lựa chọn. Có 02 hình thức pháp nhân là tổ chức chứng nhận tại việt nam:

1./ Tổ chức chứng nhận Việt nam đăng ký hoạt động  tại Việt nam. Ví dụ: GOODVN; Quacert; ISSQ…
2./ Tổ chức chứng nhận nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt nam. Ví dụ: SGS; TUV…

Các chú ý khi Doanh nghiệp lựa chọn tổ chức chứng nhận

Để lựa chọn được tổ chức chứng nhận phù hợp và đảm bảo tính pháp lý, Doanh nghiệp cần chú ý các vấn đề như nhân sự; năng lực; chi phí. Và đặc biệt đó là, giấy chỉ định của Bộ Khoa học công nghệ. Vì hiện này, trên thị trường xuất hiện Tổ chức cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có Giấy chỉ  định của Bộ Khoa học công nghệ cho lĩnh vực chứng nhận.

Do vậy khi lựa chọn tổ chức chứng nhận, Doanh nghiệp nên tìm hiểu rõ các giấy tờ pháp lý của Tổ chức chứng nhận bao gồm:

1./ Giấy đăng ký hoạt động lĩnh vực chứng nhận do Bộ Khoa học Công nghệ cấp
2./ Các hồ sơ pháp lý khác: Đăng ký kinh doanh; Hồ sơ năng lực.

Khách hàng có thể tham khảo tổ chức chứng nhận GOODVN tại website: www.chungnhanquocgia.com

 

CÁC BƯỚC CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

Giấy chứng nhận ISO 22000 là một chứng chỉ do 01 Tổ chức chứng nhận cấp. Tổ chức chứng nhận hoạt động theo nguyên tắc chung của Tổ chức ISO thế giới. Đồng thời, Tổ chức chứng nhận cũng là đơn vị chịu sự giám sát và chỉ định của Bộ Khoa học Công nhgee.

Do đo việc thực hiện chứng nhận ISO phải đảm bảo đúng theo quy trình quy định. Quy trình này bao gồm rất nhiều công việc và giai đoạn.
Việc thực hiện đúng theo quy trình này giúp giấy chứng nhận ISO được đảm bảo tính hợp pháp của nó.
Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu quy trình chứng nhận đã được Bộ KH-CN xác nhận và chỉ định.

Bước 1: Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận

Để thực hiện được chứng nhận; Doanh nghiệp cần thỏa thuận với Tổ chức chứng nhận các vấn đề liên quan tới hoạt động chứng nhận.

Quy trình chứng nhận ISO 22000

Doanh nghiệp sẽ gửi bản Đăng ký chứng nhận cho Tổ chức chứng nhận. Đăng ký chứng nhận sẽ bao gồm các thông tin liên quan tới Doanh nghiệp. Ví dụ: Tên doanh nghiệp; Địa điểm đánh giá; Lĩnh vực sản xuất; Số lượng nhân sự….

Việc đánh giá chứng nhận sẽ được 02 bên thỏa thuận qua các hợp đồng chứng nhận.

Bước 2: Xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá chứng nhận

Tổ chức chứng nhận tiếp nhận được thông tin và yêu cẩu của Doanh nghiệp. Sau đó, Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá gửi Khách hàng. Kế hoạch đánh giá sẽ chủ yếu bao gồm các thông tin chứng nhận. Ví dụ như: thời gian đánh giá; địa điểm đánh giá; thông tin các chuyên gia đánh giá; nội dung đánh giá…

Kế hoạch đánh giá sẽ giúp Doanh nghiệp chủ động việc chuẩn bị các nội dung đánh giá.

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường

Việc đánh giá chứng nhận thông thường trải qua 02 bước cơ bản. Đó là đánh giá, xem xét hệ thống tài liệu của Doanh nghiệp. Và đánh giá thực tiễn tại nhà xưởng sản xuất, nơi doanh nghiệp kinh doanh…

Các chuyên gia đánh giá của Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các tài liệu, quy trình, hướng dẫn… và thực tế sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp có phù hợp với các điều khoản trong tiêu chuẩn  ISO 22000 hay không.
Chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện công việc theo nguyên tắc khách quan, độc lập và tuân thủ các quy định của pháp luật về đánh giá chứng nhận.

Kết quả bước này là bằng chứng xác nhận cho việc Hệ thống quản lý của doanh nghiệp có phù hợp tới tiêu chuẩn ISO 22000 hay không.

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và cấp giấy chứng nhận

Sau khi đã có kết quả đánh giá của chuyên gia đánh giá chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp.
Giấy chứng nhận ISO có hiệu lực 03 năm và thời hạn giám sát tổi thiểu 12 tháng/lần.

Bước 5: Đánh giá giám sát và chứng nhận lại

Sau khi đạt được chứng nhận ISO 22000 , Doanh nghiệp phải tiếp tục duy trì hệ thống quản lý.
Tới thời hạn giám sát theo quy định, Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá giám sát định kỳ. Kết quả đánh giá giám sát sẽ là bằng chứng để duy trì hiệu lực chứng nhận.
Các công việc đánh giá giám sát về cơ bản giống đánh giá chứng nhận lần đầu.
Số lần đánh giá giám sát thông thường là 2 lần (12 tháng/lần)

 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO 22000  

Tổ chức chứng nhận uy tín –   Chính sách dịch vụ chứng nhận tốt nhất – Chứng nhận phiên bản ISO 22000:2018

G-GLOBAL luôn tối ưu để đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất!

Doanh nghiệp được G-GLOBAL chuyển giao miễn phí bộ hồ sơ, biểu mẫu, quy trình mẫu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015
Chuyên gia của G-GLOBAL sẽ xây dựng bộ quy trình, hệ thống tài liệu mẫu phù hợp theo quy trình sản xuất của doanh nghiệp, để làm căn cứ tham khảo, áp dụng.
G-GLOBAL sẽ hỗ trợ cho khách hàng về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất theo từng ngành nghề.

Hỗ trợ công bố chất lượng.
Hỗ trợ công bố lưu hành sản phẩm.

Với phương châm Nhanh chóng – Chuẩn mực – Thân thiện và Chuyên nghiệp”: G-GLOBAL luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận.

Gọi 0985.422.225 hoặc 0945.001.005 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ !

 GIÁ TRỊ CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN DO VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA CẤP  

Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi

Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn tực pẩm của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 do Tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và nhận diện toàn quốc thông qua logo và dấu hiệu chứng nhận.

Chứng chỉ hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0

Với phương châm hoạt động “Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi” và theo xu hướng công nghệ 4.0, G-GLOBAL là tổ chức chứng nhận ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR codeđể đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ thông qua phần mềm quét mã QR code trên điện thoại thông minh tới hệ thống tra cứu khách hàng trên Website của Tổ chức chứng nhận. Việc này giúp công khai, minh bạch giá trị của chứng chỉ và có thể check thông tin ở mọi nơi, mọi lúc.

Giấy chứng nhận hợp pháp và trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp

Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp trong nước cũng như được công nhận toàn cầu!

Mẫu Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Tham khảo thêm những bài viết về tiêu chuẩn ISO 22000:

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


    X