Dịch vụ cấp chứng nhận HACCP | Chứng nhận ATTP

Chứng nhận HACCP – Hệ thống phân tích mối nguy điểm tới hạn là một trong những tiêu chuẩn khá phổ biến về quản lý an toàn thực phẩm. HACCP được các... Read more »

12 Bước xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn HACCP

Việc xây dựng và áp dụng thành công HACCP sẽ giúp doanh nghiệp cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng. Đồng thời chứng minh cho khách hàng và người tiêu... Read more »

HACCP là gì ?

HACCP là gì ? HACCP là viết tắt của cụm từ Hazard Analysis and Critical Control Point System. Nghĩa là “Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”. HACCP được nhiều... Read more »

Chứng chỉ HACCP – Giấy chứng nhận HACCP

Chứng chỉ HACCP – hiện là quan tâm lớn của các Doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm.   TIÊU CHUẨN HACCP  Tiêu chuẩn HACCP (viết tắt của “Hazard Analysis and Critical Control... Read more »

Tư vấn HACCP – GIẤY CHỨNG NHẬN HACCP

Tư vấn HACCP là công việc tư vấn về cách áp dụng tiêu chuẩn HACCP vào thực tế. Các nội dung tư vấn bao gồm: Quy phạm thực hành vệ sinh thực... Read more »