Chứng nhận ISO 14001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

ISO 14001 là một bộ tiêu chuẩn Quốc tế do tổ chức tiêu chuẩn thế giới (ISO) ban hành nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm thiểu những tác động tiêu... Read more »

13 Bước xây dựng ISO 14001 cho Doanh nghiệp

Xây dựng ISO 14001 đang là chủ đề được quan tâm đối với các Doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt là các Doanh nghiệp liên quan nhiều tới môi trường. Trước hết... Read more »

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 – Những nội dung quan trọng

Tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn về quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới. Trên cơ sở rà soát lại để đảm bảo tính phù... Read more »

Quy trình chứng nhận ISO 14001:2015 – Các bước thực hiện nhanh nhất

Quy trình chứng nhận iso 14001:2015 là các hoạt động nối tiếp nhau. Doanh nghiệp muốn đạt được chứng nhận ISO 14001 cần thực hiện các nội dung dưới đây. ISOCERT là... Read more »

Chứng chỉ ISO 14001:2015 – Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO là gì ?

Chứng chỉ ISO –  Giấy chứng nhận ISO 14001 là bằng chứng cho Doanh nghiệp về việc đạt tiêu chuẩn theo ISO 14001. Để đạt được giấy chứng nhận ISO 14001, Doanh... Read more »

Tư vấn ISO 140001 – Tư vấn áp dụng đạt tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001 là chứng nhận hệ thống của 01 Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO 14001. Tiêu chuẩn ISO 14001 cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức. Giúp... Read more »
0985.422.225