Tư vấn ISO 140001 – Tư vấn áp dụng đạt tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001 là chứng nhận hệ thống của 01 Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO 14001. Tiêu chuẩn ISO 14001 cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức. Giúp Doanh nghiệp chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường.

Chứng nhận ISO 14001 có thể tóm tắt với 2 vấn đề chính:

 • Giảm bớt các ảnh hưởng có hại tới môi trường.
 • Cung cấp các bằng chứng về việc cải tiến liên tục trong quản lý môi trường.

  TIÊU CHUẨN ISO 14001 ĐỀ CẬP ĐẾN NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ ?

Tiêu chuẩn 14001 đề cập chủ yếu đến những vấn đề sau:

 • Hệ thống quản lý môi trường
 • Đánh giá môi trường.
 • Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường
 • Nhãn hiệu và công bố về môi trường.
 • Đánh giá tình hình thực hiện các vấn đề liên quan đến môi trường.
 • Xác định rõ vai trò quan trọng của môi trường cũng như những rủi ro từ môi trường mang lại

  DOANH NGHIỆP NÀO CẦN ÁP DỤNG ISO 14001:2015 

ĐỐI TƯỢNG CẦN ÁP DỤNG SO 14001

Hoạt động đào tạo, tư vấn theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 có thể áp dụng cho tất cả các Doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp cần áp dụng ISO 14001 khi:

1./ Đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

Theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Tất cả doanh nghiệp làm việc ở tất cả lĩnh vực. Nếu thuộc Phục lục IIa Mục lục I NĐ 40/2019/NĐCP và thuộc đối tượng ĐTM thì, đến trước ngày 01/01/2020, tất cả doanh nghiệp phải áp dụng ISO 14001:2015.
Doanh nghiệp có thể tham khảo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP tại Cổng thông tin Chính phủ. Dowload tại đây

2./ Yêu cầu của Khách hàng và Người tiêu dùng, thị trường

Hiện nay, rất nhiều khách hàng và đối tác trong và ngoài nước đều yêu cầu ISO 14001 là một trong những điều kiện của nhà cung ứng. Do vậy, chứng nhận Iso 14001 cực kỳ cần thiết đối với các Doanh nghiệp.
Thị trường tiêu dùng cũng đang có xu hướng dịch chuyển về các sản phẩm thân thiện với môi trường.

3./ Yêu cầu của tổ chức

Doanh nghiệp áp dụng ISO 14001 nhằm nâng cao khả năng quản lý các vấn đề về môi trường. Áp dụng Iso 14001 nhằm giảm chi phí về môi trường; Giảm thiểu các sự cố xảy ra.
Doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của ISO 14001 sẽ chủ động áp dụng ISO 14001.

THỜI GIAN ÁP DỤNG ISO 14001

Thời gian áp dụng HTQLMT ISO 14001: 2015 phụ thuộc vào loại hình, quy mô, mức độ phức tạp hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp của tổ chức. Tổ chức cần xác định trong khoảng thời gian hợp lý đủ để hệ thống quản lý môi trường áp dụng được kiểm tra, đánh giá phù hợp và đáp ứng với các yêu cầu.

Thông thường thời gian áp dụng hiệu quả ISO 14001 là từ 03 tới 06 tháng.

  02 CÁCH ĐỂ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ĐƯỢC TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 

Để Doanh nghiệp có thể áp dụng và xây dựng ISO 14001 thành công. Doanh nghiệp 02 cách lựa chọn để triển khai áp dụng.

Cách thứ nhất, Doanh nghiệp sẽ tự mình tìm hiểu để áp dụng và xây dựng ISO 14001

Doanh nghiệp có thể tự mình tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 14001; tìm hiểu về cách áp dụng và xây dựng ISO 14001; kế hoạch triển khai ISO hoặc là bất kỳ một thông tin nào.
Để thực hiện được việc này; Doanh nghiệp phải có những điều kiện như:

1./ Nhân sự có kinh nghiệm về xây dựng áp dụng ISO./
2./ Lãnh đạo quyết tâm và phải hiểu về ISO./
3./ Sự tham gia của tất cả mọi người trong việc xây dựng và áp dụng ISO./
4./ Doanh nghiệp phải có người đào tạo được về ISO./.
5./ Nguồn lực, thời gian, chi phí phải được cung cấp.

Việc tự mình tìm hiểu áp dụng và xây dựng ISO 14001 sẽ có những lợi ích và khó khăn nhất định.
Tuy nhiên trên thực tế, việc Doanh nghiệp tự áp dụng đang là một bài toán không dễ dàng.

 

Cách thứ 2, Doanh nghiệp thuê 01 đơn vị tư vấn ISO để hỗ trợ xây dựng và áp dụng ISO.

Để giải quyết các khó khăn khi tự mình áp dụng và xây dựng ISO 14001. Doanh nghiệp có thể thuê 01 đơn vị tư vấn ISO 14001 phù hợp. Việc thuê đơn vị tư vấn sẽ giúp Doanh nghiệp tận dụng được kinh nghiệm, hiểu biết của tổ chức tư vấn. Qua đó Doanh nghiệp không mất quá nhiều thời gian tự tìm hiểu. Và sẽ loại trừ được một số khó khăn nhất định.

Điều cần làm là Doanh nghiệp sẽ lựa chọn tổ chức nào là phù hợp nhất với mình ?

  DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ GÌ KHI TRỂN KHAI DỰ ÁN TƯ VẤN ISO 14001:2015 

 1. Sắp xếp người đầu mối phụ trách triển khai ISO. Đầu mối sẽ là nơi thống nhất triển khai công việc với đơn vị tư vấn hoặc các cơ quan bên ngoài.
 2. Sắp xếp thời gian, nguồn lực cần thiết để cùng với tổ chức tư vấn triển khai các công việc theo kế hoạch.
 3. Phân công trách nhiệm các nhân sự thực hiện xây dựng tài liệu, hồ sơ và thực hiện áp dụng vào thực tế.
 4. Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao hiệu suất các công đoạn, giảm thiểu các rủi ro.
 5. Phối hợp hiệu quả và tương tác thường xuyên với tổ chức tư vấn để đảm bảo công việc theo tiến độ.

 QUY TRÌNH TƯ VẤN ISO 14001:2015 – TỔ CHỨC TƯ VẤN 

1. Bắt đầu triển khai Dự án

Tổ chức tư vấn và doanh nghiệp sắp xếp thời gian, kế hoạch thực hiện. Để có thể bắt đầu, Lãnh đạo cần thông báo cho toàn bộ Doanh nghiệp biết về việc triểển khai này.

2. Bổ nhiểm, thành lập ban ISO, Đội ứng phó tình trạng khẩn cấp

Doanh nghiệp cần bổ nhiệm các thành viên vào Ban ISO. Các thành viên trong Ban ISO bao gồm đại diện các bộ phận của doanh nghiệp. Ban ISO này sẽ giữ vai trò soạn thảo tài liệu, tiến hành đánh giá hệ thống nội bộ… Ban ứng phó tình trạng khẩn cấp để ứng phó với tình trạng cháy, tràn hoá chất…

3. Khảo sát thực trạng của doanh nghiệp

Tổ chức Tư vấn sẽ khảo sát chi tiết các hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó xác định nhu cầu đào tạo và làm căn cứ xây dựng kế hoạch triển khai cho Doanh nghiệp.

4. Lập kế hoạch chi tiết

Tổ chức tư vấn sẽ thống nhất với Ban ISO về kế hoạch thực hiện chi tiết. Kế hoạch sẽ giúp Doanh nghiệp có sự chủ động trong việc triển khai.

5. Tiến hành đào tạo nhận thức & viết tài liệu

EMR, các thành viên ban ISO và các nhân viên khác sẽ được Tổ chức tiến hành đào tạo. Nội dung đào tạo thường là nhận thức môi trường, nhận thức ISO 14001 và phương pháp áp dụng ISO 14001 và một số nội dung phụ trợ khác.

6. Soạn thảo hệ thống tài liệu

Dưới sự hướng dẫn của tư vấn, các thành viên trong Ban ISO được phân công sẽ tiến hành soạn thảo các tài liệu theo kế hoạch tư vấn đã thống nhất.

7. Đo đạc thông số môi trường

Thông qua việc xác định các yêu cầu luật pháp về môi trường doanh nghiệp phải tuân thủ, hoạt động đo đạc môi trường (nước thải, khí thải, tiếng ồn..). Kết quả đo đạc sẽ được thực hiện để nắ  m rõ thực trạng hoạt động môi trường hiện tại của doanh nghiệp.

8. Điều chỉnh hạ tầng, thiết lập công nghệ xử lý (nếu có)

Sau khi có kết quả đo môi trường, tư vấn và doanh nghiệp sẽ xác định điều chỉnh cơ sở hạ tầng cần thiết hoặc xác định các công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.

Ví dụ: Kho chứa rác thải…

9. Xem xét hệ thống tài liệu

Các tài liệu soạn thảo hoàn tất sẽ được bên Tư vấn và lãnh đạo doanh nghiệp xem xét. Nếu thấy hợp lý, Lãnh đạo doanh nghiệp sẽ ký ban hành và triển khai áp dụng.

10. Áp dụng quy trình và hệ thống quản lý vào thực tế

Sau khi tài liệu được ký duyệt, các bộ phận trong doanh nghiệp sẽ áp dụng những tài liệu đã được viết. Có thể có những khoá đào tạo vận hành ở giai đoạn này.

11. Đào tạo đánh giá nội bộ

Các thành viên trong Ban ISO sẽ được đào tạo các kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 19011.\

12. Đánh giá nội bộ

Tư vấn sẽ thực hiện đánh giá lần 1 để rà soát việc áp dụng và làm cơ sở thực tế cho những học viên đã được đào tạo đánh giá nội bộ

13. Khắc phục các điểm chưa phù hợp

Những lỗi phát hiện trong lần đánh giá sẽ được doanh nghiệp khắc phục cho hoàn chỉnh theo yêu cầu ISO 14001

14. Đăng ký chứng nhận tại 01 Tổ chức chứng nhận

Xét thấy hệ thống đã sẵn sàng, Tư vấn và Doanh nghiệp sẽ thống nhất ngày đánh giá của Tổ chức chứng nhận.

15. Đánh giá chứng nhận

Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá chứng nhận theo kế hoạch.

16. Khắc phục lỗi chưa phù hợp

Những lỗi phát hiện trong lần đánh giá sẽ được doanh nghiệp khắc phục cho hoàn chỉnh theo yêu cầu ISO 14001

17. Nhận giấy chứng nhận

Doanh nghiệp sẽ được tổ chức chứng nhận cấp 01 giấy chứng nhận ISO 14001. Giấy chứng nhận có giá trị 03 năm. Giám sát tối thiểu 12 tháng/lần.

Doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm về Giấy chứng nhận ISO 14001 tại bài viết:

 QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 14001  

Các bước chứng nhận ISO 14001

Tương tự với quy trình chứng nhận iso 9001, quy trình chứng nhận iso 14001 cũng được thực hiện tương tự với các bước sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận.

Bước 2: Xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá chứng nhận.

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường.

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và cấp Giấy chứng nhận 14001.

Bước 5: Đánh giá giám sát và chứng nhận lại ISO 14001.

Thời gian thực hiện tư vấn và chứng nhận ISO

 • Tư vấn ISO 14001 từ 60-90 ngày
 • Chứng nhận ISO 14001 từ 15- 30 ngày
 • Mỗi chứng nhận iso 14001 đều có hiệu lực trong 3 năm, trong thời hạn 3 năm của hiệu lực có 2 lần đánh giá giám sát, hết thời hạn hiệu lực của chứng nhận, doanh nghiệp đó phải thực hiện chứng nhận lại.

  10 LỢI ÍCH CHÍNH MÀ TIÊU CHUẨN ISO 14001 CÓ THỂ MANG LẠI CHO CÁC DOANH NGHIỆP 

 • Giúp các doanh nghiệp cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng với các doanh nghiệp lớn hơn
 • Tiêu chuẩn mở cửa thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp
 • Tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp khám phá các hoạt động kinh doanh tốt nhất
 • Tiêu chuẩn hướng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Mang lại uy tín và sự tin tưởng cho khách hàng của doanh nghiệp
 • Mở ra các cơ hội kinh doanh và bán hàng mới
 • Mang đến cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh
 • Giúp cho thương hiệu của doanh nghiệp được thừa nhận toàn cầu
 • Giúp cho doanh nghiệp phát triển
 • Mang lại một ngôn ngữ chung được sử dụng xuyên suốt trong các ngành công nghiệp.

Với năng lực và kinh nghiệm của VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ,  đảm bảo cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ đảm bảo chất lượng. Với phương châm “Cùng phát triển và tiến về phía trước” chúng tôi cam kết liên tục cải tiến phương pháp tư vấn và nâng cao năng lực chuyên gia nhằm cung cấp cho khách hàng.

Quý khách hàng, đơn vị, doanh nghiệp và các công ty có nhu cầu tư vấn iso 14001 thể liên hệ theo địa chỉ:

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


  X