Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm

Khi sử dụng các sản phẩm, người tiêu dùng luôn quan tâm tới chất lượng và sự an toàn của chúng. Người sản xuất hay người kinh doanh, vì vậy, luôn cố gắng chứng minh về sản phẩm của mình để các khách hàng yên tâm sử dụng. Họ có thể tự khẳng định thông qua quảng cáo trên nhãn sản phẩm hay trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, sự khẳng định chắc chắn và đáng tin cậy nhất là từ một bên độc lập. Chương trình Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm của ISOCERT là một chương trình được thực hiện theo chuẩn mực quốc tế với phương pháp, thủ tục rõ ràng. Những thông tin cơ bản của chương trình chứng nhận sẽ được giới thiệu trong bài viết hôm nay!

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm
Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm là gì? – ISOCERT

Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật “Chứng nhận hợp chuẩn” là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Trong đó: Tiêu chuẩn được hiểu là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.

Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.

Cơ sở pháp lý của Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm

 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về Quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Điều kiện chứng nhận – ISOCERT phân tích

Tổ chức có đủ điều kiện để được chứng nhận hợp chuẩn khi:

 • Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật
 • Đã thiết lập và thực hiện có hiệu lực một hệ thống quản lý hoặc hệ thống đảm bảo chất lượng cho sản phẩm đăng ký chứng nhận
 • Tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm đăng ký chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của ISO/IEC 17007 phiên bản mới nhất.
 • Có thể tiếp cận tới các dịch vụ thử nghiệm theo các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.
 • Kết quả thử nghiệm của mẫu sản phẩm điển hình phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.

Quá trình chứng nhận của ISOCERT

Các chuyên gia chứng nhận của ISOCERT sẽ chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm, dịch vụ của bạn theo quy trình đã được ISOCERT thiết lập như sau:

 • Bước 1: Tiếp xúc ban đầu
 • Bước 2: Đăng ký chứng nhận
 • Bước 3: Xem xét đăng ký chứng nhận
 • Bước 4: Chuẩn bị đánh giá
 • Bước 5: Đánh giá chứng nhận
 • Bước 6: Kết luận đánh giá chứng nhận và Báo cáo đánh giá
 • Bước 7: Quyết định chứng nhận
 • Bước 8: Hoạt động giám sát và duy trì chứng nhận

Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, quy trình chứng nhận còn có thể có thêm các bước:

 • Bước 9: Chứng nhận lại
 • Bước 10: Đánh giá mở rộng
 • Bước 11: Đánh giá đột xuất

Chi tiết sẽ được các chuyên gia tư vấn chi tiết tại máy chủ của VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ – ISOCERT.

Sự khác nhau cơ bản giữa Chứng nhận hợp chuẩn và Chứng nhận hợp quy – ISOCERT tư vấn

Sự khác nhau đến từ khái niệm.

– Việc công bố hợp chuẩn là việc các cá nhân, tổ chức tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, vv phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng

» Xem thêm: Chứng nhận hợp chuẩn CE

– Việc công bố hợp quy là việc các cá nhân, tổ chức tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, vv phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Bản chất của việc công bố chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

– Công bố hợp chuẩn  do 1 tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.

– Công bố hợp quy do Cơ quan nhà nước ban hành, các sản phẩm sản xuất ra bắt buộc phải áp dụng các quy chuẩn này

Công bố hợp chuẩn

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp với của sản phẩm với tiêu chuẩn tương ứng

Bước 2: Đăng ký hồ sơ công bố tại Chi Cục tiêu chuẩn đo lượng Tỉnh, Thành phố

Công bố hợp quy

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của công bố hợp quy đối với quy chuẩn kỹ thuật

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định

Trách nhiệm của Tổ chức đăng ký chứng nhận

 • Tổ chức đăng ký chứng nhận phải nộp Đăng ký chứng nhận có xác nhận của cấp có thẳm quyền và phải cam kết tuân thủ với tất cả yêu cầu nêu trong Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận.
 • Tổ chức đăng ký chứng nhận phải chuẩn bị tất cả những điều cần thiết cho hoạt động đánh giá.
 • Tổ chức được chứng nhận phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu lực của hệ thống/sản phẩm được chứng nhận và thường xuyên duy trì hệ thống/sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.
 • Tổ chức được chứng nhận phải thông báo ngay cho ISOCERT về những vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng của hệ thống quản lý/sản phẩm trong việc tuân thủ phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn chứng nhận.
 • Tổ chức được chứng nhận phải có trách nhiệm sử dụng Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận theo đúng các quy định liên quan.

Quyền lợi của Tổ chức đăng ký chứng nhận

 • Được quảng cáo trên các phương tiện truyền thông về việc được chứng nhận
 • Sử dụng Dấu chứng nhận
 • Sử dụng kết quả chứng nhận trong các tài liệu kỹ thuật, đấu thầu và các hoạt động khác theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa
 • Được cập nhật vào danh sách các Tổ chức được ISOCERT chứng nhận

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ – ISOCERT

Uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ – ISOCERT là tổ chức chứng nhận có uy tín, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận.

Hệ thống quản lý

ISOCERT với hệ thống quản lý có mặt tại những thành phố trọng điểm quốc gia. Do đó, khách hàng có thể thụ hưởng nhiều lợi ích từ hiệu suất làm việc của chúng tôi.

Cộng tác chặt chẽ

ISOCERT luôn được đánh giá cao bởi sự cộng tác chặt chẽ với các đối tác, hướng vào sự phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt các chuyên gia chứng nhận của ISOCERT được đào tạo chuyên môn cao để thực hiện những cuộc đánh giá chứng nhận có ý nghĩa thực tiễn cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Dịch vụ chứng nhận tích hợp

ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận tích hợp nhiều tiêu chuẩn đã được công nhận để giúp doanh nghiệp nhất quán, tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ – ISOCERT

Văn phòng tại Hà Nội: BT05 – Khu đô thị Dịch Vọng – Q. Cầu Giấy  – Hà Nội

Văn phòng tại Sài Gòn: 65/270 Phan Đình Phùng – Q. Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

Website: https://chungnhanquocte.com

Email: chungnhanisocert@gmail.com  – info@chungnhanquocte.com

Hotline: 0985.422.225 – 0906.225.155

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *