Yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 22716 – Thực hành sản xuất tốt Mỹ Phẩm

Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc Tế (ISO) ban hành tiêu chuẩn ISO 22716 GMP cho Mỹ phẩm. Bao gồm những nội dung về sản xuất an toàn các sản phẩm Mỹ Phẩm.... Read more »

ISO/IEC 17025

agaasg Read more »

Hướng dẫn áp dụng VietGAP Thủy sản | G-GLOBAL

Read more »

Hướng dẫn áp dụng VietGAP Chăn nuôi | G-GLOBAL

Hướng dẫn áp dụng VietGAP Chăn nuôi | G-GLOBAL Read more »

Hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt | G-GLOBAL

VIETGAP (là từ viết tắt của VIETNAMESE GOOD AGRICULTURAL PRACTICE) là một bộ Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam. Trươc đây tiêu chuẩn VietGAP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Read more »

Quy trình chứng nhận VietGAP | G-GLOBAL

VietGAP là giấy chứng nhận quy trình thực hiện sản xuất thực phẩm sạch. Vậy làm sao để xin được chứng nhận VietGAP cho sản xuất thực phẩm sạch? và cần những... Read more »

Tìm hiểu nội dung tiêu chuẩn VietGAP TCVN 11892-1:2017

Tiêu chuẩn VietGAP theo TCVN 11892-1:2017 là tiêu chuẩn mới thay thế cho tiêu chuẩn VietGAP 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008. Nội dung tiêu chuẩn VietGAP TCVN 11892-1:2017 sẽ có những thay đổi khác... Read more »

VietGAP là gì ? GAP là gì ? Các loại tiêu chuẩn VietGAP ?

VietGAP là gì ? GAP là gì ? Việt Nam đang có những tiêu chuẩn VietGAP nào ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu để có thể hiểu và áp dụng VietGAP... Read more »
ĐĂNG KÝ FDA

ĐĂNG KÝ FDA LÀ GÌ ? THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ FDA

FDA là gì ?  Đăng ký FDA là gì ? Các sản phẩm nào cần đăng ký FDA ? Đây là những nội dung đầu tiên Doanh nghiệp sẽ phải nắm được... Read more »

Các thông tin liên quan tới đăng ký FDA cho nước rửa tay tại G-GLOBAL

Trong tình hình đại dịch Covid-19 đang nguy cấp, nước rửa tay và các mặt hàng phòng chống dịch luôn được quan tâm hơn cả. Đối với các doanh nghiệp sản xuất... Read more »