ISO 17025: Các yêu cầu của tiêu chuẩn Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được xây dựng nhằm thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động của các phòng thí nghiệm.Việc sử dụng tiêu chuẩn này sẽ tạo thuận lợi cho sự... Read more »

Xây Dựng Quy Trình PDCA Theo Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015

Quy trình PDCA được duy trì qua tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp. Quy trình PDCA giúp cải tiến liên tục các quá trình, sản phẩm và... Read more »

HƯỚNG DẪN VIẾT QUY TRÌNH ISO 9001:2015

Việc hiểu đúng và làm đúng Quy trình ISO 9001:2015 là một thành công bước đầu trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp.... Read more »
vai trò iso 13485

Vai trò ISO 13485 đối với các doanh nghiệp sản xuất thiết bị Y tế

ISO 13485:2016 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế dành cho các nhà sản xuất thiết bị y tế. Nội dung của tiêu chuẩn yêu cầu nhà sản xuất cần... Read more »

Đánh giá kỹ thuật ISO 17025: Những nội dung cơ bản bạn cần lưu ý

Đánh giá kỹ thuật ISO 17025 là một trong những yêu cầu quan trọng nếu như tổ chức của bạn đang quan tâm tới tiêu chuẩn này. Các phòng thí nghiệm bắt... Read more »

Tìm hiểu cách đảm bảo tính khách quan trong ISO 17025

Tính công bằng (tính khách quan trong ISO 17025) là yêu cầu đầu tiên trong tiêu chuẩn này. Nếu tổ chức của bạn đang có phòng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn muốn... Read more »

Yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 22716 – Thực hành sản xuất tốt Mỹ Phẩm

Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc Tế (ISO) ban hành ISO 22716 Tiêu chuẩn GMP Mỹ Phẩm. Bao gồm những nội dung về sản xuất an toàn các sản phẩm Mỹ Phẩm. Trong... Read more »

Tổng quan về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: Yêu cầu về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 đã được hoàn thiện trong nhiều năm tìm kiếm một chuẩn mực cho hệ thống quản lý dành riêng cho phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn. Sở hữu chứng nhận... Read more »

Hướng dẫn áp dụng VietGAP Thủy sản | G-GLOBAL

Read more »

Hướng dẫn áp dụng VietGAP Chăn nuôi | G-GLOBAL

Hướng dẫn áp dụng VietGAP Chăn nuôi | G-GLOBAL Read more »
0985.422.225