Chứng nhận ISO 14001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

ISO 14001 là một bộ tiêu chuẩn Quốc tế do tổ chức tiêu chuẩn thế giới (ISO) ban hành nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm thiểu những tác động tiêu... Read more »

Quy trình chứng nhận ISO 22000:2018 – Phiên bản mới nhất

ISO 22000:2018  hiện đang là tiêu chuẩn mới nhất về quản lý an toàn thực phẩm. Các doanh nghiệp đang xây dựng hệ thống và mong muốn đạt được chứng nhận ISO... Read more »

CHỨNG NHẬN ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng

Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản, phẩm dịch vụ doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001. Hay được gọi là Giấy... Read more »

TƯ VẤN ISO 22000 – CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, việc có một Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đã đăng ký theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000,... Read more »

Hiệu lực Chứng chỉ ISO 9001

Chứng chỉ ISO 9001 là một lợi thế cho việc kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức. Chứng chỉ ISO 9001 tạo được niềm tin về chất lượng sản phẩm đối với... Read more »

CHỨNG CHỈ ISO 22000 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

Chứng chỉ ISO 22000 là chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 22000. Tiêu chuẩn ISO 22000 do tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO ban hành. ISO 22000 quy định về an... Read more »

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system – QMS) là một hệ thống hóa các quy trình, thủ tục để đạt được những mục tiêu về chất lượng. Còn ISO... Read more »

Chương trình Hỗ trợ Chứng nhận ISO 22000 cho lĩnh vực thực phẩm

Hỗ trợ chứng nhận ISO 22000 cho lĩnh vực thực phẩm là một trong những hỗ trợ của Chính phủ với Doanh nghiệp. ISO 22000 là một tiêu chuẩn cụ thể về... Read more »

Mã vạch 3600 của nước nào

Bạn muốn kiểm tra xuất xứ của sản phẩm. Tuy nhiên, bạn không biết mã vạch 3600 là của nước nào? Làm thế nào để biết mã vạch 600 của nước nào?... Read more »

Mã vạch 3145 là của nước nào

Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi tại sao các nhà sản xuất, kinh doanh có thể kiểm soát được hệ thống các loại hàng hóa khác nhau với số lượng rất... Read more »