7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT DOANH NGHIỆP

Để các hệ thống quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp được phát huy tối đa hiệu quả, việc hiểu và thực hành một cách nhuần nhuyễn các công cụ hỗ... Read more »

Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một trong những cách tốt nhất để chuyên gia có thể xem xét kỹ quy trình của tổ chức. Thực hiện đánh... Read more »

ISO 9001:2015: Hướng dẫn cách giải quyết rủi ro và cơ hội (Điều Khoản 6.1)

Tại phiên bản ISO 9001:2015, điều khoản giải quyết rủi ro là một trong những bổ sung quan trọng so với các phiên bản trước. Tuy nhiên nội dung của điều khoản... Read more »

Cách tuân thủ các yêu cầu lãnh đạo mới trong ISO 9001:2015 (Điều khoản 5)

Vai trò của lãnh đạo trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 rất quan trọng. Bởi lẽ sự hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng phải dựa vào... Read more »

So sánh sự khác biệt giữa ISO 14001 và ISO 50001

ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường, giúp các tổ chức quản lý các khía cạnh hoạt động của họ có thể tác động đến môi trường. Ví dụ bao gồm... Read more »

ISO 9001:2015: Những nội dung cần lưu ý khi kiểm tra đánh giá nguồn nhân lực

Vấn đề nhân lực và quản lý nhân lực là một phần không thể thiếu trong Hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Lựa chọn tiêu chuẩn ISO 9001:2015, bạn sẽ nhận... Read more »

Cách xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) đã là một phần trong yêu cầu ISO 9001. Phạm vi này là một phần quan trọng của sổ tay... Read more »

Tìm hiểu về yêu cầu hiệu chuẩn trong ISO 13485

Quá trình sản xuất thiết bị y tế vô cùng phức tạp. Chính vì vậy các yêu cầu liên quan tới hiệu chuẩn trong ISO 13485 phải có độ chính xác cao... Read more »

Xác định bối cảnh tổ chức có quan trọng trong việc triển khai ISO 13485 không

Xác định bối cảnh tổ chức không phải là một trong những yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 13485. Thế nhưng đây lại là yêu cầu bắt buộc trong ISO 9001:2015. Theo... Read more »

Cách để xác định yêu cầu quy định pháp luật liên quan khi triển khai ISO 13485

Thiết bị y tế được định nghĩa: Là các loại trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư,…Phục vụ cho con người theo nhiều mục đích như chẩn đoán, ngăn ngừa,... Read more »
0985.422.225