Thiết lập giới hạn tới hạn trong quá trình xây dựng hệ thống HACCP

Sau khi doanh nghiệp đã xác định được các điểm kiểm soát giới hạn. Bước tiếp theo sẽ là thiết lập các giới hạn tại các CCP. Đây cũng là một trong... Read more »

Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCP bằng cây quyết định

Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCP là bước rất quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống HACCP. Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau để xác... Read more »

ISO 9001 và ISO 22000: So sánh sự giống và khác nhau giữa 2 tiêu chuẩn

ISO 9001 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng. Trong khi đó, ISO 22000 lại là một tiêu chuẩn dành cho hệ thống quản lý an toàn thực... Read more »

Các chỉ tiêu chất lượng Khẩu trang y tế | EN 14683 và ASTM F2100

Các thông số kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng khẩu trang được tổng hợp từ các yêu cầu tại Tiêu chuẩn Châu Âu EN 14683:2019+AC:2019 và Tiêu chuẩn Mỹ ASTM 2100. Mục... Read more »

Chứng nhận CE Khẩu trang | CE MARKING

Chứng nhận CE Khẩu trang hiện đang là nhu cầu của hầu hết các Doanh nghiệp sản xuất khẩu trang tại Việt Nam. Tuy nhiên việc Đánh dấu CE như thế nào... Read more »

TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KHẨU TRANG Y TẾ

KHẨU TRANG Y TẾ Hiện nay, đại dịch Covid 19 đã thực sự gây ra một cú sốc cho toàn bộ thế giới. Nó không chỉ nguy hại về sức khỏe, đại... Read more »

ISO là gì ? Tiêu chuẩn ISO là gì ? Chứng nhận ISO là gì ?

Chứng nhận ISO đang là điều mà Doanh nghiệp cần thực hiện để có cơ hội tham gia thị trường quốc tế. Vậy thực chất ISO là gì ? chứng nhận ISO... Read more »

[ISO 9001:2015] Cách xác định nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm

Điều khoản 4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm trong ISO 9001:2015 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm là một yêu cầu... Read more »

[ISO 9001:2015] Điều khoản 4.1 Hiểu về Bối cảnh của tổ chức – Cách xác định

Bối cảnh tổ chức là một yêu cầu mới trong ISO 9001:2015. Nó nêu rõ một tổ chức phải xem xét cả các vấn đề bên trong và bên ngoài có thể... Read more »

ISO 15378:2017 Nguyên liệu đóng gói cho các sản phẩm thuốc

Tiêu chuẩn ISO 15378:2017 được phát triển bởi các bên liên quan trong lĩnh vực dược phẩm. Nhằm cung cấp Hệ thống quản lý chất lượng ( QMS ) cho các nhà... Read more »