ISO/IEC 17025

agaasg Read more »

Hướng dẫn áp dụng VietGAP Thủy sản | G-GLOBAL

Read more »

Hướng dẫn áp dụng VietGAP Chăn nuôi | G-GLOBAL

Hướng dẫn áp dụng VietGAP Chăn nuôi | G-GLOBAL Read more »

Hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt | G-GLOBAL

Hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn VietGAP trồng trọt | G-GLOBAL Read more »

Quy trình chứng nhận VietGAP | G-GLOBAL

agagag Read more »

VietGAP là gì ? GAP là gì ? Các loại tiêu chuẩn VietGAP ?

VietGAP là gì ? GAP là gì ? Việt Nam đang có những tiêu chuẩn VietGAP nào ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu để có thể hiểu và áp dụng VietGAP... Read more »
ĐĂNG KÝ FDA

ĐĂNG KÝ FDA LÀ GÌ ? THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ FDA

FDA là gì ?  Đăng ký FDA là gì ? Các sản phẩm nào cần đăng ký FDA ? Đây là những nội dung đầu tiên Doanh nghiệp sẽ phải nắm được... Read more »

Các thông tin liên quan tới đăng ký FDA cho nước rửa tay tại G-GLOBAL

Trong tình hình đại dịch Covid-19 đang nguy cấp, nước rửa tay và các mặt hàng phòng chống dịch luôn được quan tâm hơn cả. Đối với các doanh nghiệp sản xuất... Read more »

Thiết lập giới hạn tới hạn trong quá trình xây dựng hệ thống HACCP

Sau khi doanh nghiệp đã xác định được các điểm kiểm soát giới hạn. Bước tiếp theo sẽ là thiết lập các giới hạn tại các CCP. Đây cũng là một trong... Read more »

Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCP bằng cây quyết định

Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCP là bước rất quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống HACCP. Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau để xác... Read more »