7 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT DOANH NGHIỆP

Để các hệ thống quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp được phát huy tối đa hiệu quả, việc hiểu và thực hành một cách nhuần nhuyễn các công cụ hỗ... Read more »

Cách tuân thủ các yêu cầu lãnh đạo mới trong ISO 9001:2015 (Điều khoản 5)

Vai trò của lãnh đạo trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 rất quan trọng. Bởi lẽ sự hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng phải dựa vào... Read more »

So sánh sự khác biệt giữa ISO 14001 và ISO 50001

ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường, giúp các tổ chức quản lý các khía cạnh hoạt động của họ có thể tác động đến môi trường. Ví dụ bao gồm... Read more »

PDCA là gì? Xây dựng quy trình PDCA trong quản lý chất lượng

Chu trình PDCA là chu trình cải tiến liên tục được Tiến sĩ Deming giới thiệu cho người Nhật trong những năm 1950. Để hiểu về quy trình PDCA và áp dụng... Read more »

HƯỚNG DẪN VIẾT QUY TRÌNH ISO 9001:2015

Việc hiểu đúng và làm đúng Quy trình ISO 9001:2015 là một thành công bước đầu trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp.... Read more »
0985.422.225