Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một trong những cách tốt nhất để chuyên gia có thể xem xét kỹ quy trình của tổ chức. Thực hiện đánh... Read more »

ISO 9001:2015: Hướng dẫn cách giải quyết rủi ro và cơ hội (Điều Khoản 6.1)

Tại phiên bản ISO 9001:2015, điều khoản giải quyết rủi ro là một trong những bổ sung quan trọng so với các phiên bản trước. Tuy nhiên nội dung của điều khoản... Read more »

ISO 9001:2015: Những nội dung cần lưu ý khi kiểm tra đánh giá nguồn nhân lực

Vấn đề nhân lực và quản lý nhân lực là một phần không thể thiếu trong Hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Lựa chọn tiêu chuẩn ISO 9001:2015, bạn sẽ nhận... Read more »

Cách xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) đã là một phần trong yêu cầu ISO 9001. Phạm vi này là một phần quan trọng của sổ tay... Read more »

ISO là gì ? Tiêu chuẩn ISO là gì ? Chứng nhận ISO là gì ?

Chứng nhận ISO đang là điều mà Doanh nghiệp cần thực hiện để có cơ hội tham gia thị trường quốc tế. Vậy thực chất ISO là gì ? Chứng nhận ISO... Read more »

[ISO 9001:2015] Cách xác định nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm

Điều khoản 4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm trong ISO 9001:2015 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm là một yêu cầu... Read more »

[ISO 9001:2015] Điều khoản 4.1 Hiểu về Bối cảnh của tổ chức – Cách xác định

Bối cảnh tổ chức là một yêu cầu mới trong ISO 9001:2015. Nó nêu rõ một tổ chức phải xem xét cả các vấn đề bên trong và bên ngoài có thể... Read more »

[ISO 9001:2015] Cách tạo lưu đồ quy trình trong ISO 9001

Cách tiếp cận quá trình là một trong những nguyên tắc chính của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Và sơ đồ quy trình ISO là một phần của nó. Bên cạnh việc đáp... Read more »

[ISO 9001:2015] Tìm hiểu các điều khoản ISO 9001 : 2015

Điều khoản ISO 9001 : 2015 bao gồm 10 phần. Phấn đấu hướng tới chất lượng và sự hài lòng khách hàng là sứ mệnh của mọi công ty. ISO 9001 cung cấp... Read more »

[ISO 9001:2015] Điều khoản 4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

Điều khoản 4.2 ISO 9001:2015 – Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm Có một yêu cầu mới cho hệ thống quản lý chất lượng (QMS) trong ISO 9001:... Read more »
0985.422.225