[ISO 9001:2015] Danh sách tài liệu ISO 9001:2015 bắt buộc

Danh sách các tài liệu ISO 9001:2015 theo yêu cầu tiêu chuẩn là gì ? Hồ sơ bắt buộc ISO 9001:2015 là gì  Một trong những các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO... Read more »

Tài liệu ISO 45001 – Danh mục tài liệu và hồ sơ bắt buộc

 1. TÓM TẮT VỀ ISO 45001  Tiêu chuẩn mới ISO 45001 đã được công bố. Việc chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang tiêu chuẩn mới đang ở phía trước.Một trong những bước... Read more »

13 Bước xây dựng ISO 14001 cho Doanh nghiệp

Xây dựng ISO 14001 đang là chủ đề được quan tâm đối với các Doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt là các Doanh nghiệp liên quan nhiều tới môi trường. Trước hết... Read more »

TIÊU CHUẨN ISO 9001 – PHIÊN BẢN 2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quản lý mà các doanh nghiệp đang mong... Read more »

NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN TỪ ISO 9001:2008 SANG ISO 9001:2015

Thay đổi chính của ISO 9001:2015 là gì ? Doanh nghiệp sẽ phải chú ý những điểểm nào ? Làm cách nào để chuyển đổi từ phiên bản cũ 2008 sang phiên... Read more »

[ISO 9001:2015] 7 Nguyên tắc vàng trong quản trị Doanh Nghiệp

Các nguyên tắc của ISO 9001 là gì  ? Nguyên tắc nào sẽ hiệu quả ? Doanh nghiệp sẽ vận dụng các nguyên tắc này như thế nào ? ISO 9001:2015 là... Read more »