CHỨNG NHẬN TCVN 7899 KEO DÁN GẠCH

Cạnh tranh là vấn đề tất yếu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Trong cuộc ganh đua đó, các doanh nghiệp luôn mong muốn chứng minh chất lượng sản... Read more »

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 7744

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007 là nền tảng pháp lý cho sự phát triển,... Read more »

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 7451

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 7451 là gì? Quy trình, đối tượng cần chứng nhận tiêu chuẩn? Việc chứng nhận này dựa trên căn cứ pháp lý nào? Sau đây là những... Read more »

Chứng nhận tiêu chuẩn ống bê tông TCVN 9113

Chứng nhận TCVN 9113: 2012 ống bê tông là gì? Quy trình, đối tượng cần chứng nhận tiêu chuẩn ống bê tông? Việc chứng nhận này dựa trên căn cứ pháp lý... Read more »

Chứng nhận tiêu chuẩn gạch lát granito TCVN 6074:1995

Trong thời buổi kinh tế phát triển như hiện nay thì nhu cầu về xây dựng ngày càng cao. Trong đó phải kể đến nhu cầu xây dựng nhà ở, tuy nhiên... Read more »

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 8825

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007 là nền tảng pháp lý cho sự phát triển,... Read more »

Chứng nhận hợp chuẩn đèn led

Cuộc sống càng hiện đại, đòi hỏi của con người về các lĩnh vực cũng ngày càng tăng lên, trong đó có nhu cầu về chiếu sáng. Hiện nay cùng sự phát... Read more »
Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 7452

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 7452

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007 là nền tảng pháp lý cho sự phát triển,... Read more »

Chứng nhận hợp chuẩn cửa sổ cửa đi

Chứng nhận hợp chuẩn cửa sổ cửa đi là gì? Quy trình, đối tượng cần chứng nhận hợp chuẩn cửa sổ cửa đi? Việc chứng nhận này dựa trên căn cứ pháp... Read more »

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm

Khi sử dụng các sản phẩm, người tiêu dùng luôn quan tâm tới chất lượng và sự an toàn của chúng. Người sản xuất hay người kinh doanh, vì vậy, luôn cố... Read more »