Chứng nhận hợp quy thực phẩm | QCVN Bộ Y tế

“Phụ gia thực phẩm”- một cụm từ rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm... Read more »
Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 8783

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 8783

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 8783 gì? Quy trình, đối tượng cần chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 8783? Việc chứng nhận này dựa trên căn cứ pháp lý nào? Sau đây là... Read more »
Chứng nhận hợp chuẩn thép

Chứng nhận hợp chuẩn thép

Bởi những đặc tính hữu ích của thép mà kết cấu thép được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng đặc biệt là ngành xây dựng có quy mô... Read more »
Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 8782

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 8782

Hiện nay đã có hàng nghìn TCVN bao gồm tiêu chuẩn cơ bản, tiêu chuẩn thuật ngữ, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn phương pháp thử và lấy mẫu, tiêu... Read more »
Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 8826

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 8826

TCVN 8826 – Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu cho phụ gia hóa học cho bê tông. Sau đây, ISOCERT cung cấp bài viết Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 8826 để đáp... Read more »
Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 10302

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 10302

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007 là nền tảng pháp lý cho sự phát triển,... Read more »
0985.422.225