ISO 9001 và ISO 22000: So sánh sự giống và khác nhau giữa 2 tiêu chuẩn

ISO 9001 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng. Trong khi đó, ISO 22000 lại là một tiêu chuẩn dành cho hệ thống quản lý an toàn thực... Read more »

FSSC 22000 là gì ?

FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm đối với các đơn vị sản xuất và chế biến thực phẩm trong toàn bộ... Read more »

Làm thế nào để một công ty đạt được chứng nhận ISO 22000?

ISO 22000 và FSSC 22000 là Hệ thống Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm cung cấp sự đảm bảo cho khách hàng của bạn rằng bạn đã triển... Read more »
0985.422.225