Cách để xác định yêu cầu quy định pháp luật liên quan khi triển khai ISO 13485

Thiết bị y tế được định nghĩa: Là các loại trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư,…Phục vụ cho con người theo nhiều mục đích như chẩn đoán, ngăn ngừa,... Read more »

Xác định bối cảnh tổ chức có quan trọng trong việc triển khai ISO 13485 không

Xác định bối cảnh tổ chức không phải là một trong những yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 13485. Thế nhưng đây lại là yêu cầu bắt buộc trong ISO 9001:2015. Theo... Read more »

Tìm hiểu về yêu cầu hiệu chuẩn trong ISO 13485

Quá trình sản xuất thiết bị y tế vô cùng phức tạp. Chính vì vậy các yêu cầu liên quan tới hiệu chuẩn trong ISO 13485 phải có độ chính xác cao... Read more »
vai trò iso 13485

Vai trò ISO 13485 đối với các doanh nghiệp sản xuất thiết bị Y tế

ISO 13485:2016 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế dành cho các nhà sản xuất thiết bị y tế. Nội dung của tiêu chuẩn yêu cầu nhà sản xuất cần... Read more »

Hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý thiết bị y tế – ISO 13485

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 13485:2016 CHO DOANH NGHIỆP HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 13485 LÀ GÌ Doanh nghiệp của bạn đang quản lý chất lượng sản phẩm như thế... Read more »

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 – Các nội dung cơ bản

Tiêu chuẩn ISO 13485 là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ... Read more »

Chứng nhận ISO 13485 – Chứng nhận an toàn thiết bị y tế | ISOCERT

Chứng nhận ISO 13485 là việc Doanh nghiệp được 01 tổ chức chứng nhận đánh giá và cấp cho Doanh nghiệp giấy chứng nhận ISO 13485. Liên quan tới chứng nhận ISO... Read more »

Kế hoạch tư vấn ISO 13485

Tiêu chuẩn ISO 13485 là gì ? Mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp/tổ chức của bạn? Bạn muốn được tư vấn ISO 13485 về bộ tiểu chuẩn này ? Dưới... Read more »
0985.422.225