Chứng nhận Gạch Terrazzo – Tiêu chuẩn TCVN 7744

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007 là nền tảng pháp lý cho sự phát triển, đổi mới hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam. Đặc biệt là TCVN 7744:2007 – Tiêu chuẩn cho gạch Terrazzo.

Sau đây, G-GLOBAL cung cấp bài viết Chứng nhận gạch terrazzo theo tiêu chuẩn TCVN 7744:2007. Bài viết này sẽ giúp độc giả hiểu rõ những khái quát nhất về TCVN. Hiểu rõ về TCVN 7744:2007 là như thế nào, thủ tục chứng nhận TCVN mà G-GLOBAL cung cấp.

Căn cứ pháp lý chứng nhận Gạch Terrazzo

 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về Quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;
 • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN;
 • TCVN 7744:2007, Gạch Terrazzo.

TỔNG QUAN VÊ TCVN – TIÊU CHUẨN GẠCH TERRAZZO

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006. Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.

TCVN là viết tắt của cụm từ Tiêu chuẩn Việt Nam, dùng làm ký hiệu tiền tố cho các bộ tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam.

Hiện nay hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam có khoảng 6000 TCVN. TCVN được phân theo lĩnh vực của khung phân loại. Chúng phù hợp với khung phân loại Tiêu chuẩn Quốc tế – ICS. Với mỗi lĩnh vực sẽ có một mã số tương ứng.

Ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia bao gồm số hiệu, năm công bố tiêu chuẩn đứng sau cụm từ viết tắt TCVN và được phân cách bằng dấu hai chấm. Ví dụ: TCVN 7452:2004 là ký hiệu của tiêu chuẩn quốc gia có số hiệu là 7452, được công bố vào năm 2004.

Trường hợp tiêu chuẩn quốc gia hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế thì ký hiệu tiêu chuẩn gồm ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia và ký hiệu của tiêu chuẩn quốc tế để trong ngoặc đơn, cách nhau khoảng trống một ký tự. Ví dụ: TCVN 14063:2010 (ISO 14063:2006) là ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia có số hiệu 14063 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tiêu chuẩn quốc tế ISO 14063:2006 và được công bố năm 2010.

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TIÊU CHUẨN TCVN 7744:2007

TCVN 7744:2007 là  của tiêu chuẩn quốc gia có số hiệu là 7744, được công bố vào năm 2007. Theo đó gạch terrazzo là sản phẩm được tạo thành từ hỗn hợp xi măng, nước, cốt liệu và có thể có phụ gia, chất màu; bề mặt gạch nhám hoặc mài bóng. Gạch này được chia thành 2 loại. Loại 1 (là gạch được tạo thành bởi một hỗn hợp vật liệu đồng nhất). Loại 2 là gạch được tạo thành bởi hai hỗn hợp vật liệu trong đó lớp mặt là lớp có tác dụng trang trí và chống tác động cơ học trực tiếp khi sử dụng.

TCVN 7744:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC189 xây dựng. Dựa trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng- Bộ Xây dựng. Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch terrazzo liên kết xi măng dùng cho các công trình xây dựng.

TCVN 7744:2007 được kết cấu thành các phần với nội dung cơ bản như sau:

 • Phạm vi áp dụng.
 • Tài liệu viện dẫn.
 • Định nghĩa và phân loại.
 • Hình dạng và kích thước cơ bản.
 • Yêu cầu kỹ thuật.
 • Lấy mẫu.
 • Phương pháp thử.
 • Ghi nhãn, bao gói, bảo quản và vận chuyển.

TIÊU CHUẨN HỖ TRỢ CHỨNG NHẬN GẠCH TERRAZZO TCVN 7744:2007

Bao gồm các tiêu chuẩn sau đây:

 • TCVN 6065:1995 Gạch xi măng lát nền;
 • TCVN 6355-2:1998 Gạch xây- Phương pháp thử- Phần 2: Xác định cường độ uốn;
 • TCVN 6355-3:1998 Gạch xây- Phương pháp thử- Phần 3: Xác định độ hút nước;
 • TCVN 6415-6:2005 (ISO 1054-6:1995) Gạch gốm ốp lát- Phương pháp thử. Phần 6: Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch men phủ men.

Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất. Bao gồm cả bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

G-GLOBAL CHỨNG NHẬN GẠCH TERRAZZO THEO TCVN 7744:2007

Các chuyên gia chứng nhận của G-GLOBAL sẽ chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm, dịch vụ của bạn theo quy trình đã được G-GLOBAL thiết lập như sau:

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu.

Bước 2: Đăng ký chứng nhận.

Trong bước này doanh nghiệp điền thông tin vào đăng ký chứng nhận. Quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Tùy theo phương thức áp dụng thì sẽ có mẫu bản đăng ký phù hợp. Sau đó điền đầy đủ thông tin, ký đóng dấu doanh nghiệp, lập thành hai bản và nộp đến đơn vị chứng nhận kèm các giấy tờ có liên quan.

Bước 3: Xem xét đăng ký chứng nhận gạch terrazzo

Khi tiếp nhận yêu cầu chứng nhận của khách hàng thì phòng chuyên môn của đơn vị chứng nhận chịu trách nhiệm xem xét đăng ký chứng nhận của khách hàng, làm cơ sở để ký hợp đồng chứng nhận sản phẩm.

Bước 4: Chuẩn bị đánh giá

G-GLOBAL sẽ thực hiện trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ yếu tố cần thiết để thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận bao gồm:

 • Xây dựng chương trình chứng nhận sản phẩm cho khách hàng;
 • Hỗ trợ khách hàng về các thủ tục liên quan đến thử nghiệm sản phẩm;
 • Thành lập đoàn chuyên gia đánh giá;
 • Lập kế hoạch đánh giá, sau đó gửi cho khách hàng trước ngày đánh giá, kế hoạch này cũng phải được khách hàng xác nhận qua điện thoại hoặc email… trước khi tiến hành đánh giá.

Bước 5: Đánh giá chứng nhận gạch terrazzo

G-GLOBAL sẽ tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng; lấy mẫu và đánh giá kết quả thử nghiệm.

Bước 6: Kết luận đánh giá chứng nhận và Báo cáo đánh giá

Bước 7: Cấp giấy chứng nhận gạch terrazzo

Trên cơ sở các kết quả đánh giá, kết quả thẩm xét hồ sơ đánh giá và đề nghị chứng nhận thì G-GLOBAL ra quyết định cấp giấy chứng nhận và cho phép sử dụng dấu chứng nhận cho sản phẩm đăng ký chứng nhận.

Bước 8: Hoạt động giám sát và duy trì chứng nhận

Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, quy trình chứng nhận còn có thể có thêm các bước:

Bước 9: Chứng nhận lại

G-GLOBAL – TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN GẠCH TERRAZZO

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ G-GLOBAL là tổ chức chứng nhận độc lập, có uy tín, kinh nghiệm lâu năm; đảm bảo chất lượng số 1 trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận.

Hệ thống quản lý

G-GLOBAL với hệ thống quản lý có mặt tại những thành phố trọng điểm quốc gia. Do đó, khách hàng có thể thụ hưởng những lợi ích tối đa từ mạng lưới cũng như hiệu suất làm việc của chúng tôi.

Cộng tác chặt chẽ

G-GLOBAL luôn được đánh giá cao bởi sự cộng tác chặt chẽ với các đối tác, khách hàng trên toàn quốc, hướng vào sự phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt các chuyên gia chứng nhận của G-GLOBAL được đào tạo chuyên môn cao và sâu để thực hiện những cuộc đánh giá chứng nhận có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Dịch vụ chứng nhận tích hợp

G-GLOBAL cung cấp dịch vụ chứng nhận tích hợp nhiều tiêu chuẩn đã được công nhận rộng rãi để giúp doanh nghiệp nhất quán, tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chính sách hậu mãi

Chúng tôi cũng cung cấp thêm cho quý khách hàng các chương trình hậu mãi: tư vấn miễn phí các dịch vụ liên quan, hỗ trợ đăng sản phẩm trên diễn đàn, website, hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng…

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chứng nhận keo dán gạch theo tiêu chuẩn TCVN 7789:2008.

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


  X