ISMS là gì? ISMS liên quan đến ISO 27001 như thế nào?

ISMS là gì?

Hệ thống quản lý an toàn thông tin – ISMS (information security management system) là một tập hợp các chính sách và thủ tục để quản lý một cách có hệ thống dữ liệu nhạy cảm của một tổ chức. Mục tiêu của ISMS là giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh bằng cách chủ động hạn chế tác động của vi phạm bảo mật.

ISMS thường đề cập đến hành vi và quy trình của nhân viên cũng như dữ liệu và công nghệ. Nó có thể được nhắm mục tiêu đến một loại dữ liệu cụ thể, chẳng hạn như dữ liệu khách hàng, hoặc nó có thể được triển khai một cách toàn diện trở thành một phần văn hóa của công ty.

Mục tiêu của ISMS 

Theo bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 27000, các mục tiêu bảo vệ của an ninh thông tin bao gồm ba khía cạnh chính:

 • Tính bảo mật: Thông tin bí mật chỉ có thể được xem và tiết lộ bởi những người có thẩm quyền. Do đó, quyền truy cập vào thông tin này phải được bảo mật một cách thích hợp. Ví dụ: tính bảo mật bị vi phạm nếu kẻ tấn công có thể nghe trộm thông tin liên lạc.
 • Tính toàn vẹn: Thông tin phải được bảo vệ khỏi sự thao túng không bị phát hiện để duy trì tính chính xác và đầy đủ của nó. Tính toàn vẹn bị vi phạm, ví dụ, nếu kẻ tấn công có thể sửa đổi dữ liệu nghiên cứu mà không bị phát hiện.
 • Tính khả dụng: Thông tin, dịch vụ hoặc tài nguyên phải luôn sẵn có và có thể sử dụng được cho người dùng hợp pháp. Tính khả dụng có thể bị gián đoạn, ví dụ, bởi một cuộc tấn công DDoS cố tình làm quá tải hệ thống.

Các khía cạnh khác là tính xác thực, trách nhiệm giải trình, cam kết và độ tin cậy. Mức độ an toàn thông tin đạt được có thể được xác định trên cơ sở mức độ hoàn thành các mục tiêu bảo vệ này.

ISMS – Hệ thống quản lý thông tin

ISMS hoạt động như thế nào?

ISMS cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống để quản lý an toàn thông tin của một tổ chức. An toàn thông tin bao gồm một số chính sách rộng nhất định kiểm soát và quản lý các mức độ rủi ro bảo mật trong một tổ chức.

ISO / IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật thông tin và để tạo ra hệ thống ISMS. Được đồng công bố bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế, tiêu chuẩn không bắt buộc các hành động cụ thể nhưng bao gồm các đề xuất về tài liệu, đánh giá nội bộ, cải tiến liên tục và hành động khắc phục và phòng ngừa. Để được chứng nhận ISO 27001 , một tổ chức yêu cầu ISMS xác định các tài sản của tổ chức và cung cấp đánh giá sau:

 • rủi ro mà tài sản thông tin phải đối mặt;
 • các bước thực hiện để bảo vệ tài sản thông tin;
 • kế hoạch hành động trong trường hợp vi phạm an ninh xảy ra; và
 • xác định các cá nhân chịu trách nhiệm cho từng bước của quy trình an toàn thông tin.

Mục tiêu của ISMS không nhất thiết là tối đa hóa tính bảo mật thông tin mà là đạt được mức độ an toàn thông tin mong muốn của một tổ chức. Tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của ngành, các mức độ kiểm soát này có thể khác nhau. Ví dụ: vì chăm sóc sức khỏe là một lĩnh vực được quản lý chặt chẽ, một tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể phát triển một hệ thống để đảm bảo dữ liệu bệnh nhân nhạy cảm được bảo vệ đầy đủ.

ISMS cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống để quản lý an toàn thông tin của một tổ chức và bao gồm các chính sách và thủ tục để quản lý dữ liệu của tổ chức đó.

Lợi ích của ISMS

Lợi ích của ISMS

ISMS cung cấp một cách tiếp cận toàn diện để quản lý hệ thống thông tin trong một tổ chức. Điều này mang lại nhiều lợi ích, một số trong số đó được đánh dấu dưới đây.

 • Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. ISMS bảo vệ tất cả các loại tài sản thông tin độc quyền cho dù chúng nằm trên giấy, được bảo quản bằng kỹ thuật số hay nằm trong đám mây. Những tài sản này có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, tài sản trí tuệ , dữ liệu tài chính, dữ liệu khách hàng và dữ liệu được ủy thác cho các công ty thông qua bên thứ ba.
 • Đáp ứng sự tuân thủ quy định. ISMS giúp các tổ chức đáp ứng tất cả các yêu cầu về tuân thủ quy định và hợp đồng, đồng thời cung cấp hiểu biết tốt hơn về tính pháp lý xung quanh hệ thống thông tin. Vì vi phạm các quy định pháp luật đi kèm với tiền phạt nặng, việc có ISMS có thể đặc biệt có lợi cho các ngành được quản lý cao với cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạn như tài chính hoặc chăm sóc sức khỏe.
 • Cung cấp tính liên tục trong kinh doanh. Khi các tổ chức đầu tư vào hệ thống ISMS, họ sẽ tự động tăng mức độ phòng thủ trước các mối đe dọa. Điều này làm giảm số lượng các sự cố bảo mật, chẳng hạn như các cuộc tấn công mạng, dẫn đến ít gián đoạn hơn và ít thời gian ngừng hoạt động hơn, là những yếu tố quan trọng để duy trì tính liên tục của hoạt động kinh doanh.
 • Giảm chi phí. Hệ thống ISMS cung cấp đánh giá rủi ro kỹ lưỡng của tất cả các tài sản. Điều này cho phép các tổ chức ưu tiên các tài sản có rủi ro cao nhất để ngăn chặn chi tiêu bừa bãi cho các biện pháp phòng thủ không cần thiết và cung cấp một cách tiếp cận tập trung để đảm bảo chúng. Cách tiếp cận có cấu trúc này, cùng với thời gian ngừng hoạt động ít hơn do giảm các sự cố bảo mật, cắt giảm đáng kể tổng chi tiêu của một tổ chức.
 • Nâng cao văn hóa công ty. ISMS cung cấp một cách tiếp cận toàn diện để bảo mật và quản lý tài sản trong toàn tổ chức, không giới hạn ở bảo mật CNTT. Điều này khuyến khích tất cả nhân viên hiểu những rủi ro liên quan đến tài sản thông tin và áp dụng các phương pháp bảo mật tốt nhất như một phần của thói quen hàng ngày của họ.
 • Thích ứng với các mối đe dọa mới xuất hiện. Các mối đe dọa bảo mật không ngừng phát triển. ISMS giúp các tổ chức chuẩn bị và thích ứng với các mối đe dọa mới hơn và các nhu cầu thay đổi liên tục của bối cảnh an ninh.
Các bước triển khai ISMS

Các bước triển khai ISMS

Có nhiều cách khác nhau để thiết lập ISMS. Hầu hết các tổ chức đều tuân theo quy trình lập kế hoạch-thực hiện-kiểm tra hoặc nghiên cứu tiêu chuẩn an ninh quốc tế ISO 27001, tiêu chuẩn này chi tiết hóa các yêu cầu đối với ISMS một cách hiệu quả.

Các bước sau đây minh họa cách triển khai ISMS:

 1. Xác định phạm vi và mục tiêu. Xác định tài sản nào cần được bảo vệ và lý do đằng sau việc bảo vệ chúng. Xem xét ưu tiên của những gì khách hàng, các bên liên quan và người được ủy thác muốn được bảo vệ. Ban lãnh đạo công ty cũng nên xác định các mục tiêu rõ ràng cho các lĩnh vực áp dụng và các hạn chế của ISMS.
 2. Xác định tài sản. Xác định các tài sản sẽ được bảo vệ. Điều này có thể đạt được bằng cách tạo ra một kho tài sản quan trọng của doanh nghiệp bao gồm phần cứng, phần mềm, dịch vụ, thông tin, cơ sở dữ liệu và vị trí thực tế bằng cách sử dụng bản đồ quy trình kinh doanh .
 3. Nhận ra những rủi ro. Khi các tài sản được xác định, các yếu tố rủi ro của chúng phải được phân tích và cho điểm bằng cách đánh giá các yêu cầu pháp lý hoặc hướng dẫn tuân thủ. Các tổ chức cũng nên cân nhắc ảnh hưởng của các rủi ro đã xác định. Ví dụ, họ có thể đặt câu hỏi về mức độ ảnh hưởng mà nó sẽ tạo ra nếu tính bảo mật, tính sẵn có hoặc tính toàn vẹn của tài sản thông tin bị vi phạm hoặc khả năng xảy ra vi phạm đó. Mục tiêu cuối cùng phải là đi đến kết luận, vạch ra những rủi ro nào có thể chấp nhận được và những rủi ro nào phải được giải quyết bằng mọi giá do mức độ nguy hại có thể xảy ra.
 4. Xác định các biện pháp giảm thiểu. Một hệ thống ISMS hiệu quả không chỉ xác định các yếu tố rủi ro mà còn cung cấp các biện pháp thỏa đáng để giảm thiểu và chống lại chúng một cách hiệu quả. Các biện pháp giảm thiểu cần đưa ra một kế hoạch điều trị rõ ràng để tránh hoàn toàn rủi ro. Ví dụ: một công ty cố gắng tránh rủi ro mất máy tính xách tay với dữ liệu khách hàng nhạy cảm nên ngăn dữ liệu đó được lưu trữ trên máy tính xách tay đó ngay từ đầu. Một biện pháp giảm thiểu hiệu quả sẽ là thiết lập một chính sách hoặc quy tắc không cho phép nhân viên lưu trữ dữ liệu khách hàng trên máy tính xách tay của họ.
 5. Kiểm tra hiệu quả: Các biện pháp được thông qua và thực hiện phải được giám sát liên tục và thường xuyên kiểm tra tính hiệu quả, ví dụ, bằng các cuộc đánh giá.
 6. Làm cải tiến. Tất cả các biện pháp trước đó cần được theo dõi, đánh giá và kiểm tra lại tính hiệu quả. Nếu việc giám sát phát hiện ra bất kỳ thiếu sót hoặc yếu tố quản lý rủi ro mới nào, thì hãy khởi động lại quy trình ISMS từ đầu. Điều này cho phép ISMS nhanh chóng thích ứng với các điều kiện thay đổi và đưa ra cách tiếp cận hiệu quả để giảm thiểu rủi ro an toàn thông tin cho một tổ chức.

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


  X