Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì? Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001

Chìa khóa cho bất kỳ doanh nghiệp thành công nào là kiểm soát chất lượng mạnh mẽ. Nếu bạn muốn hoạt động doanh nghiệp của mình phát triển mạnh, cơ sở người tiêu dùng tiềm năng của bạn phải tự tin rằng hàng hóa hoặc dịch vụ bạn cung cấp đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn mong đợi. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 là một minh chứng để người tiêu dùng tiềm năng xem liệu công ty của bạn có dành thời gian và nỗ lực để đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn là tốt nhất có thể hay không.

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, nó thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 9000, được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001 đưa ra các yêu cầu QMS phải được thực hiện cho một doanh nghiệp muốn tạo ra tất cả các chính sách, quy trình và thủ tục cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và quy định cũng như cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Hệ thống quản lý chất lượng là nền tảng của các hoạt động đảm bảo chất lượng.

Tiêu chuẩn được cập nhật gần đây nhất vào năm 2015, và nó được gọi là ISO 9001: 2015. Để được phát hành và cập nhật, ISO 9001 phải được sự đồng ý của đa số các nước thành viên để nó trở thành một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, có nghĩa là nó được chấp nhận bởi đa số các nước trên toàn thế giới.

Ảnh mình họa: ISO 9001

Tại sao ISO 9001 lại quan trọng?

Như đã nêu ở trên, ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để tạo, thực hiện và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng cho một công ty. Nó được thiết kế để được sử dụng bởi các tổ chức thuộc bất kỳ quy mô hoặc ngành công nghiệp nào và nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ công ty nào. Là một tiêu chuẩn quốc tế, nó được công nhận là cơ sở để bất kỳ công ty nào tạo ra một hệ thống đảm bảo sự hài lòng và cải tiến của khách hàng và do đó, nhiều tập đoàn yêu cầu chứng nhận này từ các nhà cung cấp của họ.

Chứng nhận ISO 9001 cung cấp cho khách hàng của bạn sự yên tâm rằng bạn đã thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên bảy nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO 9001. Để tìm hiểu thêm về các nguyên tắc quản lý chất lượng đằng sau tiêu chuẩn ISO 9001, hãy xem bài viết này: Bảy quản lý chất lượng Các nguyên tắc đằng sau các yêu cầu ISO 9001 .

Trên thực tế, ISO 9001 là một tiêu chuẩn thiết yếu và có ảnh hưởng đến mức nó được sử dụng làm cơ sở khi các nhóm ngành muốn tạo ra các tiêu chuẩn ngành của riêng họ; điều này bao gồm AS9100 cho ngành hàng không vũ trụ, ISO 13485 cho ngành thiết bị y tế và IATF 16949 cho ngành ô tô.

Một cuộc khảo sát về chứng nhận ISO 9001 vào cuối năm 2017 cho thấy, bất chấp suy thoái kinh tế toàn cầu, số lượng các công ty đã thực hiện tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 vẫn ổn định trên toàn thế giới. Dưới đây là kết quả trong khoảng thời gian sáu năm trước đó.

Ảnh minh họa: Các phiên bản của ISO 9001

Tổng hợp các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001?

Tiêu chuẩn ISO 9001 trải qua 5 lần sửa đổi và cập nhật:

 1. ISO 9001:1987 – Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật.

 2. ISO 9001:1994 – Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật.

 3. ISO 9001:2000 – Quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

 4. ISO 9001:2008 – Quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

 5. ISO 9001 phiên bản 2015 – Quản lý chất lượng – Các yêu cầu. Đây là phiên bản iso 9001 mới nhất, đang hiện hành chính thức thay thế phiên bản ISO 9001:2008 

ISO 9001:2015 được xuất bản tháng 09 năm 2015 bởi Hội đồng kỹ thuật : ISO / TC 176 / SC 2 Hệ thống quản lý chất lượng. Nó được xem xét và xác nhận lần cuối vào năm 2021. Do đó, phiên bản này vẫn còn hiện hành. 

 

Ảnh minh họa: Các yêu cầu của ISO 9001

Nội dung các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

Để đạt được chứng nhận ISO, một công ty hoặc tổ chức phải nộp các tài liệu báo cáo các quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn nội bộ của mình. Các tài liệu này (hoặc Hệ thống quản lý chất lượng) xác định rằng một công ty có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng một cách nhất quán.

Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 được chia thành 10 phần (khoản). Ba đầu tiên là giới thiệu, trong khi bảy cuối cùng chứa các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý chất lượng mà một công ty có thể được chứng nhận. Dưới đây là nội dung của bảy mệnh đề chính:

 • Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức – Phần này nói về các yêu cầu để hiểu tổ chức của bạn để thực hiện QMS. Nó bao gồm các yêu cầu để xác định các vấn đề bên trong và bên ngoài, xác định các bên quan tâm và kỳ vọng của họ, xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng và xác định các quy trình của bạn và cách chúng tương tác. Mong đợi của các bên quan tâm cũng bao gồm các yêu cầu pháp lý.
 • Điều khoản 5: Lãnh đạo – Các yêu cầu của lãnh đạo bao hàm sự cần thiết của lãnh đạo cao nhất để trở thành công cụ trong việc thực hiện QMS. Lãnh đạo cao nhất cần thể hiện cam kết đối với Hệ thống quản lý chất lượng bằng cách đảm bảo tập trung vào khách hàng, xác định và truyền đạt chính sách chất lượng cũng như phân công vai trò và trách nhiệm trong toàn tổ chức.
 • Khoản 6: Lập kế hoạch – Lãnh đạo cao nhất cũng phải lập kế hoạch cho chức năng liên tục của Hệ thống quản lý chất lượng. Các rủi ro và cơ hội của Hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức cần được đánh giá và các mục tiêu chất lượng để cải tiến cần được xác định và lập kế hoạch để hoàn thành các mục tiêu này.
 • Khoản 7: Hỗ trợ – Phần hỗ trợ đề cập đến việc quản lý tất cả các nguồn lực cho QMS, bao gồm sự cần thiết phải kiểm soát tất cả các nguồn lực, bao gồm nguồn nhân lực, các tòa nhà và cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc, các nguồn lực giám sát và đo lường và kiến ​​thức về tổ chức. Phần này cũng bao gồm các yêu cầu về năng lực, nhận thức, giao tiếp và kiểm soát thông tin dạng văn bản (các tài liệu và hồ sơ cần thiết cho các quy trình của bạn).
 • Khoản 8: Vận hành – Các yêu cầu vận hành liên quan đến tất cả các khía cạnh của việc lập kế hoạch và tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Phần này bao gồm các yêu cầu về lập kế hoạch, xem xét yêu cầu sản phẩm, thiết kế, kiểm soát các nhà cung cấp bên ngoài, tạo và phát hành sản phẩm hoặc dịch vụ và kiểm soát đầu ra của quy trình không phù hợp.
 • Điều khoản 9: Đánh giá hiệu suất – Phần này bao gồm các yêu cầu cần thiết để đảm bảo rằng bạn có thể theo dõi xem QMS của mình có đang hoạt động tốt hay không. Nó bao gồm giám sát và đo lường các quy trình của bạn, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng, đánh giá nội bộ và đánh giá liên tục của ban quản lý đối với QMS.
 • Điều khoản 10: Cải tiến – Phần cuối cùng này bao gồm các yêu cầu cần thiết để làm cho QMS của bạn tốt hơn theo thời gian. Điều này bao gồm nhu cầu đánh giá sự không phù hợp của quá trình và thực hiện các hành động khắc phục đối với các quá trình.

Các phần này dựa trên chu trình Kế hoạch -Thực hiện – Kiểm tra – Hành động, sử dụng các yếu tố này để thực hiện thay đổi trong các quy trình của tổ chức nhằm thúc đẩy và duy trì các cải tiến trong quy trình.

 

Ảnh minh họa: Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 9001

Lợi ích của ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng? 

Một lợi ích của chứng chỉ ISO 9001 là nó là một khuôn khổ linh hoạt. Chứng minh rằng một doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng của ISO 9001. Nó cũng xác minh rằng phương pháp sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đã được thiết kế để đảm bảo kết quả chất lượng cao cho khách hàng. Một số lợi ích của ISO 9001 giúp:

 • Liên tục cải tiến, hợp lý hóa hoạt động và giảm chi phí: Cải tiến liên tục các quy trình và mang lại hiệu quả hoạt động đồng nghĩa với việc tiết kiệm được tiền.
 • Giành thêm kinh doanh và cạnh tranh trong đấu thầu: Thông số kỹ thuật mua sắm thường yêu cầu chứng nhận như một điều kiện để cung cấp, do đó, chứng nhận sẽ mở ra cánh cửa.
 • Làm hài lòng nhiều khách hàng hơn: Cung cấp các sản phẩm luôn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và một dịch vụ đáng tin cậy và có thể tin cậy.
 • Hãy kiên cường hơn và xây dựng một doanh nghiệp bền vững
 • Chứng tỏ bạn có quản trị công ty mạnh mẽ
 • Làm việc hiệu quả với các bên liên quan và chuỗi cung ứng của bạn
 • Cải thiện quản lý rủi ro: Tính nhất quán và khả năng truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm và dịch vụ cao hơn có nghĩa là các vấn đề sẽ dễ dàng hơn trong việc tránh và khắc phục.
 • Cải thiện mối quan hệ của các bên liên quan: Cải thiện nhận thức của tổ chức của bạn với nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp.
 • Tuân thủ pháp luật: Hiểu các yêu cầu luật định và quy định tác động như thế nào đến tổ chức của bạn và khách hàng của tổ chức.
 • Cải thiện quản lý rủi ro: Tính nhất quán và khả năng truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm và dịch vụ cao hơn có nghĩa là các vấn đề sẽ dễ dàng hơn trong việc tránh và khắc phục.
Ảnh minh họa: Download tiêu chuẩn ISO 9001

Download tiêu chuẩn ISO 9001 PDF

Doanh nghiệp có thể download tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – File Word (tại đây)

Doanh nghiệp có thể download tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Bản Tiếng anh (tại đây)

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ chúng tôi [recaptcha size:compact]


  X
  Liên hệ nhận báo giá