Hiệu lực Chứng chỉ ISO 9001

Chứng chỉ ISO 9001 là một lợi thế cho việc kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức. Chứng chỉ ISO 9001 tạo được niềm tin về chất lượng sản phẩm đối với khách hàng. Đồng thời, chứng chỉ ISO 9001 tạo sức mạnh cạnh tranh trên thị trường cho doanh nghiệp. Trước những lợi ích mà chứng chỉ ISO 9001 mang lại ta thấy được vai trò to lớn của nó, vì vậy một trong những vấn đề mà hiện nay các doanh nghiệp quan tâm là chứng chỉ ISO 9001 có hiệu lực trong bao lâu ?

Đánh giá giám sát chứng chỉ ISO 9001 vào thời gian nào ?
Thời hạn giám sát được tính như thế nào ?

Doanh nghiệp cần làm gì để duy trì hiệu lực giấy chứng nhận ?

Trước những thắc mắc của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp cho khách hàng về hiệu lực của chứng chỉ ISO 9001 thông qua bài viết dưới đây.

HIỆU LỰC CHỨNG CHỈ ISO 9001 CÓ THỜI HẠN BAO LÂU ?

Nói về hiệu lực của chứng chỉ chứng nhận ISO 9001 thì chúng ta có thể thấy thường thì chứng chỉ ISO 9001 có hiệu lực trong 3 năm.

Các lưu ý về hiệu lực chứng chỉ iso 9001
                          Các mốc thời gian về hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO

Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ hằng năm.
Việc đánh giá giám sát để xem xét sự tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.
Trong quá trình giám sát, nếu doanh nghiệp không duy trì các yêu cầu hệ thống thì sẽ bị đình chỉ hoặc thu hồi chứng chỉ.

Chu kỳ giám sát có thể diễn ra từ 6 đến 9 tháng hoặc 12 tháng. Thời gian này tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận hoặc thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận.
Hết 3 năm nếu vẫn muốn chứng nhận, tổ chức sẽ phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ cấp lại có hiệu lực trong 3 năm.

 CÁC MỐC THỜI GIAN VỀ HIỆU LỰC CHỨNG CHỈ ISO 9001 

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Sau khi Doanh nghệp đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO. Theo nhu cầu của Doanh nghệp, Tổ chức chứng nhận GOODVN  sẽ tến hành đánh giá chứng nhận.

Nếu kết quả đạt yêu cầu, GOODVN sẽ cấp Giấy chứng nhận ISO như sau.

Nội dung về hiệu lực trong chứng chỉ iso 9001
Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001 của GOODVN

Các mốc thời gian trong Hiệu lực của Chứng chỉ ISO 9001

Mốc thời gian 1: Cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Chứng chỉ ISO 9001:2015 được cấp vào ngày 28/11/2019. Chứng chỉ  có hiệu lực trong vòng 03 năm. Như vậy trên chứng chỉ sẽ ghi là ngày hết hạn vào: 27/11/2022.

Mốc thời gian 2: Đánh giá giám sát lần 01.

Thời gian thực hiện: Tối thiểu 12 tháng/lần (do tổ chức chứng nhận lựa chọn).

Nghĩa là: Trước ngày 27/11/2020, Tổ chức chứng nhận sẽ phải thực hiện đánh giá giám sát để duy trì hiệu lực của chứng chỉ. Nếu kết quả đánh giá giám sát đạt yêu cầu. Tổ chức chứng nhận sẽ ra Quyết định về việc duy trì hiệu lực chứng chỉ đã cấp ở lần 01.

Trường hợp ngược lại, nếu kết quả đánh giá chứng nhận không đạt mà Doanh nghiệp không có hành động khắc phục hoặc không tiếp tục thực hiện giám sát. Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đình chỉ hoặc thu hồi chứng chỉ. Đồng thời thông báo cho các cơ quan quản lý liên quan tới chứng nhận.

Mốc thời gian 3: Đánh giá giám sát lần 2.

Thời gian đánh giá: Trước ngày 27/11/2021.

Nội dung và công việc được thực hiện tương tự như lần đánh giá giám sát 01.

Mốc thời gian 4: Chứng chỉ hết hiệu lực và chứng nhận lại.

Chứng chỉ ISO 9001 được cấp lần đầu có hiệu lực 03 năm và sẽ hết hạn vào ngày 27/11/2022. Do đó đến thời điểm trên, Chứng chỉ sẽ hết hiệu lực hoàn toàn. Dựa vào thỏa thuận giữa 02 bên. Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá chứng nhận lại và cấp cho Doanh nghiệp một chứng chỉ mới có thời hạn 03 năm

Chứng chỉ mới sẽ có hiệu lực từ ngày 28/11/2022 tới 27/11/2025.

Và để duy trì hiệu lực này; Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ theo quy định.

Như vậy, hiệu lực của giấy chứng nhận có giá trì 03 năm. Giám sát tối thiểu 12 tháng/lần sẽ được hiểu như ví dụ trên. Doanh nghiệp cần nắm vững các thông tin trên để duy trì hiệu lực của chứng chỉ một cách xuyên suốt nhất.

 

 DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ĐỂ DUY TRÌ HIỆU LỰC CHỨNG CHỈ ISO 9001 

Như đã trình bày ở trên, chứng chỉ ISO 9001 cấp cho Doanh nghệp có hiệu lực 03 năm. Tối thiểu 12 tháng/lần đánh giá giám sát định kỳ. 
Do vậy, để duy trì được hiệu lực của giấy chứng nhận ISO, Doanh nghiệp cần chú ý những vấn đề sau:

1./ Duy trì việc áp dụng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001.

Việc đánh giá chứng nhận lần đầu là sự xác nhận hệ thống doanh nghiệp phù hợp với ISO 9001.
Rất nhiều doanh nghiệp sau khi đã đạt được Giấy chứng nhận không thực hiện duy trì triển khai ISO 9001. Đây là một những những điểm yếu của Doanh nghiệp Việt Nam.

Điều này sẽ dẫn tới việc Doanh nghiệp xuất hiện điểm không phù hợp khi đánh giá giám sát. Các tổ chức chứng nhận có thể sẽ bắt doanh nghiệp khắc phục rất nhiều điểm không phù hợp này.

Do vậy, điều đầu tiên Doanh nghiệp cần làm để duy trì hiệu lực của Giấy chứng nhận chính là việc đảm bảo duy trì ISO 9001.

2./ Theo dõi hiệu lực chứng chỉ và thời hạn giám sát.

Theo quy định, Tổ chức chức chứng nhận sẽ tiến hành giám sát tối thiểu 12 tháng/ lần.
Trước thời điểm đó từ 1 – 3 tháng, Tổ chức chứng nhận sẽ thông báo cho Khách hàng về thời hạn giám sát; Các điểm cần chuẩn bị khi đánh giá giám sát.

Tuy nhiên, để chủ động, Doanh nghiệp nên chú ý tới thời hạn giám sát. Việc này sẽ giúp Doanh nghiệp chuẩn bị được tốt nhất.

3./ Tiến hành đánh giá nội bộ tại Doanh nghiệp.

Một trong những điểm quan trọng để đánh giá chính thức của tổ chức chứng nhận đạt yêu cầu. Doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá nội bộ trước khi Tổ chức chứng nhận đánh giá giám sát.

Việc đánh giá nội bộ sẽ giúp Doanh nghiệp nhìn nhận lại các điểm chưa phù hợp của hệ thống của mình, khắc phục những điểm còn thiếu.

Kết quả đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo sau đánh giá phải được lưu giữ hồ sơ làm bằng chứng.

4./ Tiến hành đánh giá giám sát hàng năm.

Điểm lưu ý cuối cùng chính là việc Tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá giám sát. Nếu doanh nghiệp làm tốt các lưu ý trên, chắc chắn việc đánh giá giám sát sẽ đạt yêu cầu.

Doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo các vấn đề của hệ thống quản lý được vận hành tốt, phù hợp yêu cầu.
Khi doanh nghiệp làm được tất cả các điểm này, chứng chỉ ISO 9001 của Doanh nghiệp chắc chắn sẽ luôn được duy trì hiệu lực.

 ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN LẠI CHỨNG CHỈ ISO 9001 

Hết thời hạn 03 năm của Giấy chứng nhận cấp lần đầu. Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá lại ( không phải là đánh giá giám sát).
Cuộc đánh giá này giống như cuộc đánh giá lần đầu trước khi cấp chứng chỉ cho khách hàng.

Sau cuộc đánh giá này, Tổ chức chứng nhận sẽ cấp cho Doanh nghiệp 01 giấy chứng nhận mới với thời hạn 03 năm tiếp.
Chứng chỉ cũ sẽ chính thức hết hiệu lực và bị thay thế bằng chứng chỉ mới. 

 

Thời gian hiệu lực của chứng chỉ iso
Hiệu lực mới của chứng chỉ ISO 9001

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG CHỈ ISO 9001  

Tổ chức chứng nhận uy tín –   Chính sách dịch vụ chứng nhận tốt nhất:

G-GLOBAL luôn tối ưu để đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất!

Doanh nghiệp được G-GLOBAL chuyển giao miễn phí bộ hồ sơ, biểu mẫu, quy trình mẫu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

Chuyên gia của G-GLOBAL sẽ xây dựng bộ quy trình, hệ thống tài liệu mẫu phù hợp theo quy trình sản xuất của doanh nghiệp, để làm căn cứ tham khảo, áp dụng.

G-GLOBAL sẽ hỗ trợ cho khách hàng về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất theo từng ngành nghề.

Hỗ trợ công bố chất lượng.

Hỗ trợ công bố lưu hành sản phẩm.

Với phương châm Nhanh chóng – Chuẩn mực – Thân thiện và Chuyên nghiệp”: G-GLOBAL luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận.

 GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG CHỈ 9001 DO VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA CẤP   

Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi

Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 do GOODVN cấp được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và nhận diện toàn quốc thông qua logo và dấu hiệu chứng nhận.

Chứng chỉ hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0

Với phương châm hoạt động “Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi” và theo xu hướng công nghệ 4.0, GOODVN là tổ chức chứng nhận ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR codeđể đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ thông qua phần mềm quét mã QR code trên điện thoại thông minh tới hệ thống tra cứu khách hàng trên Website của GOODVN. Việc này giúp công khai, minh bạch giá trị của chứng chỉ và có thể check thông tin ở mọi nơi, mọi lúc.

Giấy chứng nhận hợp pháp và trực tiếp do Văn phòng chứng nhận quốc gia GOODVN cấp

GOODVN là đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015. Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Trung tâm GOODVN cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp trong nước cũng như được công nhận toàn cầu!

Các bài viết khác:

» ISO 9001 là gì

» Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì

» Chứng nhận ISO 9001 2015

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

 

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


    X