Chứng Nhận ISO 9001

TIÊU CHUẨN ISO 9001 – PHIÊN BẢN 2015

TIÊU CHUẨN ISO 9001 – PHIÊN BẢN 2015

Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt. Đặt ra câu hỏi rất lớn là làm sao để có thể đứng vững và phát triển hay nói cách khác chính là chứng minh “chất lượng, năng lực của doanh nghiệp”. Hiện nay không […]

Xem tiếp
ƯU ĐIỂM BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

ƯU ĐIỂM BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu (Quality Management Systems-Requirement). Đây là bộ tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn […]

Xem tiếp
CHỨNG CHỈ ISO 9001 CÓ HIỆU LỰC NHƯ THẾ NÀO

CHỨNG CHỈ ISO 9001 CÓ HIỆU LỰC NHƯ THẾ NÀO

Chứng chỉ ISO 9001 là một lợi thế cho việc kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức. Chứng chỉ ISO 9001 tạo được niềm tin về chất lượng sản phẩm đối với khách hàng. Đồng thời, chứng chỉ ISO 9001 tạo sức mạnh cạnh tranh trên thị trường cho doanh nghiệp. Trước những lợi ích […]

Xem tiếp
TƯ VẤN ISO 9001:2015 – ÁP DỤNG VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001

TƯ VẤN ISO 9001:2015 – ÁP DỤNG VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001

TỔNG QUAN VỀ ISO 9001:2015 ISO: là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (The International Organization for Standardization). Chứng nhận ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng,áp dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghê, mọi thành phần kinh tế và mọi hình thức […]

Xem tiếp
CHỨNG NHẬN 9001 – CÔNG NHẬN BỞI TỔ CHỨC QUỐC TẾ

CHỨNG NHẬN 9001 – CÔNG NHẬN BỞI TỔ CHỨC QUỐC TẾ

Tiêu chuẩn iso 9001:2015 này bao gồm tất cả các hoạt động của tổ chức, bao gồm: xác định các quy trình chính, xác định vai trò và trách nhiệm, chính sách và mục tiêu của nó, rủi ro và cơ hội và yêu cầu tài liệu. Nó cũng bao gồm tầm quan trọng của sự […]

Xem tiếp
TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISO 9001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISO 9001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CHỨNG NHẬN ISO 9001  Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản, phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế được gọi là Chứng chỉ ISO 9001, Phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 thay thế cho hệ thống cũ là ISO 9001:2008. Chứng nhận ISO […]

Xem tiếp
QUY TRÌNH CẤP CHỨNG NHẬN ISO 9001 2015

QUY TRÌNH CẤP CHỨNG NHẬN ISO 9001 2015

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn Quốc tế, được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành nhằm mục đích hỗ trợ các tổ chức thuộc mọi loại hình, với mọi quy mô hoạt động trong  việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý một cách hiệu quả […]

Xem tiếp
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 là gì ?

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 là gì ?

Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system – QMS) là một hệ thống hợp thức hóa các quy trình, thủ tục và trách nhiệm để đạt được những chính sách và mục tiêu về chất lượng. Còn ISO 9001: 2015 chính là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với […]

Xem tiếp
TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015 – Giá Trị Quốc Tế

TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015 – Giá Trị Quốc Tế

 ISO 9001 LÀ GÌ?  Các tiêu chuẩn do ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế – International Organisation for Standardisation) ban hành đều bắt đầu với chữ ISO. Tổ chức này là liên hiệp các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (gồm 163 thành viên) hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển sản […]

Xem tiếp

Đối tác

Hotline: 0985.422.225
Chat Facebook
Gọi: 0985.422.225