Dịch vụ cấp chứng nhận HACCP | Chứng nhận ATTP

Chứng nhận HACCP – Hệ thống phân tích mối nguy điểm tới hạn là một trong những tiêu chuẩn khá phổ biến về quản lý an toàn thực phẩm. HACCP được các... Read more »

Tư vấn HACCP – GIẤY CHỨNG NHẬN HACCP

Tư vấn HACCP là công việc tư vấn về cách áp dụng tiêu chuẩn HACCP vào thực tế. Các nội dung tư vấn bao gồm: Quy phạm thực hành vệ sinh thực... Read more »
0985.422.225