Dịch vụ cấp chứng nhận HACCP | Chứng nhận ATTP

Chứng nhận HACCP – Hệ thống phân tích mối nguy điểm tới hạn là một trong những tiêu chuẩn khá phổ biến về quản lý an toàn thực phẩm.

HACCP được các công ty thực phẩm sử dụng như là bằng chững cho khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của mình.
Để được chứng nhận HACCP; Doanh nghiệp cần áp dụng và thực hiện chứng nhận. Dưới đây là các thông tin liên quan tới:

– Quy trình chứng nhận HACCP.
– Tổ chức chứng nhận HACCP.
– Giá trị của chứng nhận HACCP.
– Chi phí chứng nhận HACCP.

G-GLOBAL cam kết về dịch vụ chứng nhận tốt nhất cho Doanh nghiệp.

 TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HACCP 

Các tổ chức được cấp chứng nhận HACCP

Tổ chức chứng nhận ISO là một pháp nhân có tư cách pháp lý rõ ràng. Tổ chức chứng nhận được cấp chứng nhận ISO phải là đơn vị được cấp phép (chỉ định) của Bộ Khoa học Công nghệ trong lĩnh vực chứng nhận.
Việc chỉ định được thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam và tuân thủ các quy tắc chứng nhận của thế giới.Tổ chức chứng nhận HACCP

Hiện nay, tại Việt nam có rất nhiều tổ chức chứng nhận để Doanh nghiệp có thể lựa chọn. Có 02 hình thức pháp nhân là tổ chức chứng nhận tại việt nam:
1./ Tổ chức chứng nhận Việt nam đăng ký hoạt động  tại Việt nam. Ví dụ: GOODVN; Quacert; ISSQ...
2./ Tổ chức chứng nhận nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt nam. Ví dụ: SGS; TUV…

Các chú ý khi Doanh nghiệp lựa chọn tổ chức chứng nhận

Để lựa chọn được tổ chức chứng nhận phù hợp và đảm bảo tính pháp lý, Doanh nghiệp cần chú ý các vấn đề như nhân sự; năng lực; chi phí. Và đặc biệt đó là, giấy chỉ định của Bộ Khoa học công nghệ. Vì hiện này, trên thị trường xuất hiện Tổ chức cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có Giấy chỉ  định của Bộ Khoa học công nghệ cho lĩnh vực chứng nhận.
Do vậy khi lựa chọn tổ chức chứng nhận, Doanh nghiệp nên tìm hiểu rõ các giấy tờ pháp lý của Tổ chức chứng nhận bao gồm:
1./ Giấy đăng ký hoạt động lĩnh vực chứng nhận do Bộ Khoa học Công nghệ cấp.
2./ Các hồ sơ pháp lý khác: Đăng ký kinh doanh; Hồ sơ năng lực.

  QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN HACCP 

Giấy chứng nhận HACCP là một chứng chỉ do 01 Tổ chức chứng nhận cấp. Tổ chức chứng nhận hoạt động theo nguyên tắc chung của Tổ chức ISO thế giới. Đồng thời, Tổ chức chứng nhận cũng là đơn vị chịu sự giám sát và chỉ định của Bộ Khoa học Công nghệ. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu quy trình chứng nhận đã được Bộ KH-CN xác nhận và chỉ định.

Sau khi xây dựng thành công hệ thống HACCP. Doanh nghiệp cần phải  chứng nhận của Tổ chức chứng nhận.

Quy trình chứng nhận HACCP đều phải tuân theo các bước sau:

Bước 1: Trao đổi thông tin – Ký hợp đồng chứng nhận

Doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận sẽ trao đổi các thông tin về chứng nhận HACCP. Các thông tin chính cần trao đổi bao gồm:

 • Các yêu cầu để được chứng nhận
 • Quy trình chứng nhận HACCP
 • Chi phí chứng nhận Dự tính
 • Kế hoạch thực hiện chứng nhận

Sau khi thống nhất thông tin. Doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận ký hợp đồng chứng nhận. Sau đó, tổ chức chứng nhận sẽ triển khai các bước theo kế hoạch đã thỏa thuận.

Bước 2: Đánh giá sơ bộ về tài liệu

Doanh nghiệp gửi cho tổ chức chứng nhận kế hoạch HACCP, các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc áp dụng HACCP.

Các tài liệu cơ bản bao gồm:

 • Kế hoạch HACCP, tài liệu liên qua HACCP (Sổ tay HACCP)
 • Thủ tục và chỉ dẫn công việc
 • Mô tả sản phẩm
 • Các tài liệu về giám sát, kiểm tra, thử nghiệm,, sửa chữa

Tổ chức chứng nhận cử chuyên gia đánh giá tình trạng thực tế về hồ sơ HACCP nhằm phát hiện ra những điểm yếu của văn bản tài liệu và việc áp dụng hệ thống HACCP tại thực địa.  Sau khi kiểm tra và đánh giá sơ bộ, các chuyên gia phải chỉ ra được những vấn đề về hồ sơ tài liệu và thực tế áp dụng HACCP cần chấn chỉnh để doanh nghiệp sửa chữa kịp thời. Bước đánh giá sơ bộ này rất có lời cho doanh nghiệp vì nó đóng vai trò hướng dẫn khuôn mẫu cho bước tiến hành đánh giá chính thức.

Các văn bản tài liệu HACCP (sổ tay HACCP) sẽ được đánh giá tính phù hợp của hệ thống HACCP với các luật lệ, tiêu chuẩn liên qua được xác định, cụ thể là:

 • Xem xét sự phù hợp với các yêu cầu vệ sinh
 • Việc thẩm tra và xác nhận các CCP
 • Các tài liệu, hồ sơ khác có liên qua
 • Sau khi xem xét, đánh giá chính thức các tài liệu, hồ sơ, chuyên gia đánh giá phải làm báo cáo đánh giá về các văn bản tài liệu và gửi cho doanh nghiệp 1 bản.
 • Doanh nghiệp nhận được bản báo cáo đánh giá về các văn bản tài liệu, có trách nhiệm rà soát và sửa chữa.

Bước 3: Kiểm tra, đánh giá tại Doanh nghiệp

Tổ chức chứng nhận sẽ lập đoàn đánh giá tại thực địa của Doanh nghiệp. Số lượng chuyên gia đánh giá phụ thuộc vào quy mô và phạm vi của Doanh nghiệp.

 • Đoàn đánh giá sẽ  kiểm tra và thẩm định tại thực địa. Xem xét sự phù hợp của các hồ sơ với thực tế, kiến nghị sửa chữa các điểm không phù hợp.
 • Trong khi kiểm tra chứng nhận tại thực địa, sẽ xác định hiệu quả của hệ thống HACCP.

Trong cuộc đánh giá, doanh nghiệp chỉ cần trình bày thực tế áp dụng của các thủ tục, chương trình HACCP.

Kết thúc đánh giá, Đoàn đánh giá sẽ có Báo cáo đánh giá chứng nhận. Nếu có điểm Không phù hợp, doanh nghiệp có thể tiến hành khắc phục

Bước 4: Cấp chứng nhận HACCP

Doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận nếu Hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn HACCP.
Tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy  chứng nhận HACCP cho Doanh nghiệpGiấy chứng nhận HACCP có giá trị 3 năm.12 tháng/lần phải thực hiện đánh giá giám sát

Bước 5: Giám sát duy trì chứng nhận và chứng nhận lại

 • Trong thời gian hiệu lực của giấp chứng nhận HACCP, tổ chức chứng nhận phải giám sát định kỳ. Số lần đánh giá giám sát thông thường là 2 lần (12 tháng/lần)
 •  Khi hết thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận ( giấy chứng nhận có giá trị 3 năm). Doanh nghiệp phải thực hiện chứng nhận lại vào thời điểm trước khi sắp hết hạn (3 tháng). Thủ tục chứng nhận lại như chứng nhận ban đầu nhưng đơn giản hơn.

  THỜI GIAN CHỨNG NHẬN HACCP 

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và cấp chứng nhận HACCP, cùng đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, đã từng hoạt động trong nhiều tổ chức chứng nhận chứng nước ngoài. Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế G-GLOBAL  cam kết thực hiện chứng nhận HACCP thời gian nhanh nhất.

Thời gian thông thường là 15 ngày. Tuy nhiên tuy từng khách hàng, chúng tôi có thể thực hiện thời gian linh động hơn.

G-GLOBAL cam kết tư vấn đạt được chứng nhận HACCP với chi phí thấp nhất và thời gian nhanh nhất.

  CHI PHÍ CHỨNG NHẬN HACCP 

Các yếu tố chủ yếu để tổ chức chứng nhận tính chi phí chứng nhận HACCP sẽ liên quan tới:

Quy mô và phạm vi của doanh nghiêp

 • Quy mô về nhân sự, phòng ban là bao nhiêu ? Đây là căn cứ để tổ chức chứng nhận xác định manday (ngày làm việc). Và đồng thời cũng là số lượng nhân sự tham gia đánh giá.
 • Phạm vi về địa điểm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có những địa điểm hoạt động kinh doanh nào ? Địa điểm sản xuất có khác với địa điểm trụ sở ?

Các thông tin này sẽ liên quan nhiều tới chi phí đi lại; ăn ở của chuyên gia.

Ví dụ: Chi phí đi lại 2 địa điểm hay 01; Tại 02 tỉnh khác nhau hay cùng tỉnh.

 • Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào; sự phức tạp trong quy trình sản xuất và sản phẩm. Đây cũng là 01 yếu tố có thể tổ chức chứng nhận sẽ cân nhắc chi phí. Vì nó sẽ mất nhiều thời gian và cần phải có những chuyên gia kỹ thuật đi theo.

Các bước áp dụng HACCP

Kinh nghiệm, năng lực của tổ chức chứng nhận

Một yếu tố rất quan trọng khác là tổ chức chứng nhận bạn chọn; một số tổ chức chứng nhận nổi bật hơn có giá cao hơn so với đối thủ cạnh tranh. Ngooài ra  tùy thuộc vào bạn quyết định xem bạn có cần được công nhận trên toàn thế giới hay không.

CHI PHÍ CHỨNG NHẬN HACCP

Với năng lực và đội ngũ chuyên gia trên toàn quốc; G-GLOBAL luôn cân đối chi phí cho các Doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ tận dụng chuyên gia ở các địa điểm toàn quốc. Giảm chi phí đi lại. G-GLOBAL ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Giảm thời gian thực hiện, giảm nhân lực hỗ trợ.

LIÊN HỆ: 0984.422225 

ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI CHI PHÍ CHỨNG NHẬN HACPP 

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN HACCP – ISO 22000

G-GLOBAL là một trong những đơn vị tiên phong trong việc tư vấn, chứng nhận tiêu chuẩn ISO. Với đội ngũ chuyên gia khắp toàn quốc và quy trình thực hiện nhanh chóng. Chúng tôi đã thực hiện cho rất nhiều doanh nghiệp đạt được chứng nhận HACCP và ISO 22000.

G-GLOBAL tư vấn cho Công ty Cổ phần Liksin đạt chứng nhận ISO 22000 – HACCP.

Chứng nhận HACCP - ISOCERTCông ty Liksin là một công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bao bì thực phẩm. Với dây chuyền công nghệ hiện đại và quản lý sản xuất tốt. Liksin đang là nhà cung cấp bao bì cho hàng loạt các hãng thực phẩm lớn như: Kinh Đô; Hải Hà; Tràng An; Hữu nghị và hàng loạt khách hàng quốc tế khác.
Địa chỉ :Số 13 – Đường TS5 – KCN Tiên Sơn – P. Đồng Nguyên – TX. Từ Sơn – Bắc Ninh.
Website: http://liksinn.com.vn

G-GLOBAL tư vấn cho Công ty Cổ phần Logistic Thăng Long đạt chứng nhận ISO 22000 – HACCP

Chứng nhận HACCP - Thang Long LogisticsLogistic Thăng Long có địa chỉ tại Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Logistics Thăng Long là nhà cung cấp dịch vụ Logistics tổng thể hàng đầu Việt nam có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Trung tâm Logistics Thăng Long có tổng diện tích gần 3 ha bao gồm hệ thống kho tổng hợp, kho đông lạnh và kho mát; được trang bị hệ thống khung kệ chứa hàng 8 tầng, hệ thống kiểm soát độ ẩm, hệ thống camera 24/7, hệ thống PCCC đạt tiêu chuẩn, phần mềm quản lý hiện đại. Hệ thống Kho đạt chuẩn ISO, HACCP, CT-PAT và các tiêu chuẩn khác theo quy định.
Website: www.tll.com.vn

G-GLOBAL tư vấn cho Công ty TNHH Thực phẩm Sáng Ngọc đạt chứng chỉ HACCP – ISO 22000

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÁNG NGỌC có địa chỉ: Lô C2, 11, Đường Trần Nhân Tông, P. Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. Công ty TNHH Thực Phẩm Sáng Ngọc với các lĩnh vực, ngành nghề chính như sản xuất, chế biến và nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm từ các nước trên thế giới để phân phối cho thi trường Việt Nam. Sản phẩm của Công ty Sáng Ngọc đã có mặt tại rất nhiều thành phố và siêu thị lớn trên cả nước.

Website: www.5tfoods.com

G-GLOBAL tư vấn cho Công ty TNHH TS FOOD đạt chứng nhận ISO 22000 – HACCP.

CÔNG TY TNHH TS FOODđịa chỉ: Số 131 đường Nguyễn Chí Thanh – Phường 2 – Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng.
TS  FOOD Co., Ltd –  là  nhà cung cấp đam mê sản xuất với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm. TS  FOOD tìm kiếm trên toàn cầu các sản phẩm chất lượng cao, tốt nhất có sẵn và cung cấp chúng cho khách hàng với giá cả cạnh tranh nhất.
Hiện nay sản phẩm của TSFOOD đã xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Nhà máy sản xuất:  61 – Âu Âu – Xã Hòa Nam Di Linh – Lâm Đồng – Việt Nam.
Website: www.tsfood.com.vn

G-GLOBAL tư vấn cho Công ty Cổ phần Tân Cương Hoàng Bình đạt chứng chỉ HACCP – ISO 22000

Tân Cương Hoàng Bình có địa chỉ : Đường Tố Hữu, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình được thành lập năm 2001. Với mạng lưới liên minh, liên kết chặt chẽ với các hộ nông dân, vùng nguyên liệu của công ty quản lý và chăm sóc đã trên 300 ha và được chế biến theo tiêu chuẩn VietGap, đảm bảo các yếu tố về VSATTP, các sản phẩm sản xuất được áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 22000 – HACCP.

 

Với bề dày trên 15 năm phát triển và trưởng thành, Tân Cương Hoàng Bình đã được ghi nhận: sản phẩm việt uy tín chất lượng, hàng Việt Nam chất lượng cao, giải thưởng sao vàng đất việt, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, huân chương lao động …

  GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG NHẬN HACCP 

Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi

Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực pẩm của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và nhận diện toàn quốc thông qua logo và dấu hiệu chứng nhận.

Chứng chỉ hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0

Với phương châm hoạt động “Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi” và theo xu hướng công nghệ 4.0, Tổ chức chứng nhận thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR codeđể đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ thông qua phần mềm quét mã QR code trên điện thoại thông minh tới hệ thống tra cứu khách hàng trên Website của Tổ chức chứng nhận. Việc này giúp công khai, minh bạch giá trị của chứng chỉ và có thể check thông tin ở mọi nơi, mọi lúc.

Giấy chứng nhận hợp pháp và trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp

Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp trong nước cũng như được công nhận toàn cầu!

Mẫu Giấy chứng nhận HACCP

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và cấp chứng nhận HACCP, cùng đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, đã từng hoạt động trong nhiều tổ chức chứng nhận chứng nước ngoài, Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế tự hào mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn Quốc tế, giúp doanh nghiệp của bạn cải tiến hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao hình ảnh thương hiệu trên thị trường.

GỌI NGAY: 0984.422225 

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ chúng tôi

  X
  Liên hệ nhận báo giá