Các tài liệu và hồ sơ theo yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 27001:2013

Checklist – Các tài liệu bắt buộc theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 (2013 Revision)  TIÊU CHUẨN ISO 27001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN   ISO 27001... Read more »

TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ ISO 27001 AN TOÀN THÔNG TIN

  TỔNG QUAN VỀ CHỨNG CHỈ ISO 27001   Chứng chỉ ISO 27001 là loại chứng chỉ phù hợp với mọi quy mô của tổ chức và áp dụng được với mọi lĩnh... Read more »

TIÊU CHUẨN ISO 27001 – Hệ thống Quản Lý An toàn thông tin

 GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN ISO 27001   ISO 27001 là một tiêu chuẩn quốc tế được ban hành bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO). ISO 27001 mô tả cách quản... Read more »
0985.422.225