Chứng nhận ISO 14001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

ISO 14001 là một bộ tiêu chuẩn Quốc tế do tổ chức tiêu chuẩn thế giới (ISO) ban hành nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm thiểu những tác động tiêu... Read more »

13 Bước xây dựng ISO 14001 cho Doanh nghiệp

Xây dựng ISO 14001 đang là chủ đề được quan tâm đối với các Doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt là các Doanh nghiệp liên quan nhiều tới môi trường. Trước hết... Read more »

Quy trình chứng nhận ISO 14001:2015 – Các bước thực hiện nhanh nhất

Quy trình chứng nhận iso 14001:2015 là các hoạt động nối tiếp nhau. Doanh nghiệp muốn đạt được chứng nhận ISO 14001 cần thực hiện các nội dung dưới đây. ISOCERT là... Read more »
0985.422.225