13 Bước xây dựng ISO 14001 cho Doanh nghiệp

Xây dựng ISO 14001 đang là chủ đề được quan tâm đối với các Doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt là các Doanh nghiệp liên quan nhiều tới môi trường. Trước hết... Read more »

Quy Trình Thực Hiện Cấp Chứng Nhận ISO 14001

QUY TRÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG, ÁP DỤNG VÀ CHỨNG NHẬN ISO 14001  1. Khởi động dự án Chính thức tư vấn và doanh nghiệp chọn ngày khởi động dự án. Lãnh... Read more »