Quy trình chứng nhận ISO 22000:2018 – Phiên bản mới nhất

ISO 22000:2018  hiện đang là tiêu chuẩn mới nhất về quản lý an toàn thực phẩm. Các doanh nghiệp đang xây dựng hệ thống và mong muốn đạt được chứng nhận ISO... Read more »

CHỨNG CHỈ ISO 22000 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

Chứng chỉ ISO 22000 là chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 22000. Tiêu chuẩn ISO 22000 do tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO ban hành. ISO 22000 quy định về an... Read more »

TÌM HIỀU VỀ TIÊU CHUẨN ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 là một Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm. ISO 22000 có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm. Việc được... Read more »

Làm thế nào để một công ty đạt được chứng nhận ISO 22000?

ISO 22000 và FSSC 22000 là Hệ thống Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm cung cấp sự đảm bảo cho khách hàng của bạn rằng bạn đã triển... Read more »