Chứng chỉ HACCP – Giấy chứng nhận HACCP

Chứng chỉ HACCP – hiện là quan tâm lớn của các Doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm.   TIÊU CHUẨN HACCP  Tiêu chuẩn HACCP (viết tắt của “Hazard Analysis and Critical Control... Read more »

Tư vấn HACCP – GIẤY CHỨNG NHẬN HACCP

Tư vấn HACCP là công việc tư vấn về cách áp dụng tiêu chuẩn HACCP vào thực tế. Các nội dung tư vấn bao gồm: Quy phạm thực hành vệ sinh thực... Read more »
0985.422.225