CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISO TẠI VIỆT NAM

Tổ chức chứng nhận ISO là tổ chức nào ? Các điều kiện của 01 tổ chức chứng nhận ISO là gì ? Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các... Read more »

QUY TRÌNH CẤP CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Quy trình cấp chứng nhận ISO 9001:2015 của 01 tổ chức chứng nhận được thực hiện qua các hoạt động khác nhau. Đối với mỗi tổ chức chứng nhận; với mỗi loại... Read more »
0985.422.225