Các tài liệu và hồ sơ theo yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 27001:2013

Checklist – Các tài liệu bắt buộc theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 (2013 Revision)  TIÊU CHUẨN ISO 27001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN   ISO 27001... Read more »

Quản Lý Mật Khẩu & Các Thông Tin Cá Nhân Hiệu Quả

Quản lý Mật Khẩu & Các thông tin cá nhân là một trong những yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 27001. Để có thể nắm được thế nào là quản lý mật khẩu... Read more »
0985.422.225