AN NINH THÔNG TIN VÀ NHÂN VIÊN CỦA BẠN

  HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN – ISO 27000  Trong blog gần đây của chúng tôi, chúng tôi xem xét một số vi phạm thông tin phổ biến về... Read more »

Quản Lý Mật Khẩu & Các Thông Tin Cá Nhân Hiệu Quả

Quản lý Mật Khẩu & Các thông tin cá nhân là một trong những yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 27001. Để có thể nắm được thế nào là quản lý mật khẩu... Read more »
0985.422.225