12 Bước chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 (Nhanh nhất)

Chuyển đổi OHSAS 18001 sang ISO 45001 ISO đã ban hành ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp vào ngày 12/03/2018. Theo quy định Doanh nghiệp... Read more »

TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018 – Những nội dung quan trọng

Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì ? Câu hỏi này xuất hiện rất thường xuyên và bài viết này nhằm cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về ISO 45001 cũng... Read more »
0985.422.225