Bảo hộ bản quyền tác giả tại Việt Nam

Hiện nay các hành vi in lậu văn hóa phẩm, sử dụng các tác phẩm âm nhạc mà không trả tiền cho chủ sở hữu, sử dụng các chương trình máy tính không có bản quyền và các hành vi xâm phạm tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa và những hành vi xâm phạm quyền tác giả khác đang diễn ra rất thường xuyên. Vì thế gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sáng tạo và thậm chí cả môi trường đầu tư, hợp tác kinh tế văn hóa với các nước trên thế giới. Vậy liệu các chủ thể có quyền đã biết bảo vệ quyền tác giả của mình hay chưa. Hãy cùng G-GLOBAL tìm hiểu về “bảo hộ bản quyền tác giả tại Việt Nam” ngay trong bài viết này nhé!

Bảo hộ bản quyền tác giả tại Việt Nam

Trước tiên theo khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 quy định: quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Đối tượng của quyền tác giả chính là nhu cầu giải trí văn hóa ví dụ như tác phẩm văn học, tác phẩm âm nhạc,…

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Như vậy quyền tác giả được bảo hộ tự động, không bảo hộ về mặt nội dung, ý tưởng mà chỉ bảo hộ về hình thức thể hiện tác phẩm.

Ý nghĩa của việc bảo hộ bản quyền tác giả?

Ý nghĩa sâu xa nhất của bảo hộ bản quyền tác giả chính là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể có quyền tác giả, hạn chế các hành vi xâm phạm quyền tác giả của người khác.

Mặc dù quyền tác giả được bảo hộ tự động nhưng khi thực hiện đăng ký bản quyền tác giả sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả thì sẽ đem lại cho chủ thể nhiều lợi ích, cụ thể:

 • Giấy chứng nhận đăng ký là bằng chứng tốt nhất chứng minh quyền sở hữu của tác giả đối với tác phẩm khi có tranh chấp xảy ra.
 • Giấy chứng nhận này là một loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm được sử dụng khi định giá tài sản của công ty trong trường hợp cổ phần hóa, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.
 • Là công cụ trợ giúp cho chủ sở hữu tiến hành một số thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ví như khi muốn xin giấy phép phát hành trò chơi trực tuyến thì chủ sở hữu cần có giấy chứng nhận đăng ký bản quyền đối với trò chơi trực tuyến đó.

Điều kiện bảo hộ bản quyền tác giả tại Việt Nam

Tác phẩm được bảo hộ bản quyền tác giả thì phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả, cụ thể:

 • Tổ chức, cá nhân Việt Nam.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

Theo đó sẽ có các đối tượng không được bảo hộ bản quyền tác giả là: văn bản quy phạm pháp luật (vì nó không mang tính sáng tạo mà là đóng góp của cả nước và nó dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh); tin tức thời sự (vì chỉ dùng để đưa tin); quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Nội dung và thời hạn bảo hộ bản quyền tác giả

Bảo hộ bản quyền tác giả bao gồm bảo hộ quyền nhân thân và quyền tài sản.

Quyền nhân thân: bao gồm các quyền sau theo quy định tại Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009

 • Đặt tên cho tác phẩm;
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Các quyền nhân thân kể trên trừ quyền công bố thì được bảo hộ vô thời hạn.

Quyền tài sản: có các quyền theo Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 như sau:

 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vố tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương tình máy tính.

Quyền công bố tác phẩm cùng với các quyền tài sản như đã nêu trên sẽ có thời hạn bảo hộ tùy vào loại hình tác phẩm được bảo hộ cụ thể:

Với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là năm mươi năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Trong thời hạn năm mươi năm kể từ khi tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình, nếu tác phẩm chưa được công bố thì thời hạn được tính từ khi tác phẩm được định hình.

Với các tác phẩm không thuộc tác phẩm vừa nêu và tác phẩm khuyết danh khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi năm sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

Thời hạn bảo hộ sẽ được chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Thủ tục bảo hộ bản quyền tác giả tại Việt Nam

Hồ sơ cần thiết để đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả:

 • Tờ khai đăng ký theo mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả. Cục Bản quyền tác giả sẽ lưu giữ một bản và giao lại một bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký sau khi cấp giấy chứng nhận. Với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc, tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh thì bản sao tác phẩm được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.
 • Bản sao chứng minh nhân dân có công chứng của tác giả nếu là cá nhân, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng nếu chủ sở hữu là tổ chức;
 • Bản gốc bản cam đoan của tác giả về tính trung thực trong quá tình sáng tạo tác phẩm và có chữ ký xác nhận của tác giả;
 • Giấy ủy quyền nếu người nộp đơn là người ủy quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu có đồng chủ sở hữu;

Lưu ý: Các tài liệu này phải được làm bằng tiếng Việt, trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp đơn

Người nộp đơn sẽ thực hiện nộp đơn đăng ký đã chuẩn bị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Cục Bản quyền tác giả.

Có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Địa chỉ cụ thể nhận đơn đăng ký bảo hộ bảo hộ bản quyền tác giả như sau:

Tại Hà Nội:

Phòng Thông tin Quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả

Địa chỉ: Ngõ 151 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.38 234 304

Tại TP. Hồ Chí Minh:

Văn Phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả

Địa chỉ: 170 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39 308 086

Tại Đà Nẵng:

Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng

Địa chỉ: 58 Phan Chu Trinh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3 606 967

Tại các tỉnh thành khác: Đăng ký tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở là nơi tiếp nhận đơn và chuyển về Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Bước 2: Xem xét đơn

Cơ quan có thẩm quyền ở trên sẽ tiến hành xem xét đơn nếu đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, thông tin chính xác thì đơn đó được nhận và được coi là đơn hợp lệ.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ bảo hộ bản quyền tác giả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người nộp đơn.

Trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Bước 4: Đăng bạ và công bố việc đăng ký

Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ bảo hộ bản quyền tác giả được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan và được công bố trên Công báo về quyền tác giả, quyền liên quan.

Lưu ý: Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 thì tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký bảo hộ bảo hộ bản quyền tác giả.

Để thủ tục đăng ký được nhanh chóng, dễ dàng quý khách nên thực hiện nộp đơn thông qua các tổ chức đại diện. G-GLOBAL tin rằng là một lựa chọn tốt nhất cho quý khách.

Tại sao nên ủy quyền cho G-GLOBAL thực hiên thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả?

Uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ G-GLOBAL là đơn vị cung cấp dịch vụ hàng đầu về đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả; đảm bảo chất lượng, phản hồi điện thoại và email của khách hàng trong thời gian sớm nhất, đem đến cho khách hàng sự hài lòng.

Hệ thống quản lý

G-GLOBAL với hệ thống quản lý có mặt tại những thành phố trọng điểm quốc gia. Do đó, khách hàng có thể thụ hưởng những lợi ích tối đa từ mạng lưới cũng như hiệu suất làm việc của chúng tôi.

Cộng tác chặt chẽ

G-GLOBAL luôn được đánh giá cao bởi sự cộng tác chặt chẽ với các đối tác, khách hàng trên toàn quốc, hướng vào sự phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt các chuyên gia về sở hữu trí tuệ của G-GLOBAL được đào tạo chuyên môn cao và sâu, kinh nghiệm làm việc để thực hiện những dịch vụ về sở hữu trí tuệ có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Dịch vụ tiết kiệm thời gian, giá cả hợp lý mang tính cạnh tranh

Khách hàng có nhu cầu đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả muốn giao hàng tại địa chỉ mong muốn sẽ được G-GLOBAL phân bổ nhân viên đến nhận các tài liệu đúng địa điểm và thời gian mà khách hàng yêu cầu, đảm bảo cho việc đăng ký được tiến hành nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý, chi phí cạnh tranh để lựa chọn của khách hàng là đúng đắn nhất.

Lợi ích nhận được từ dịch vụ của G-GLOBAL: cung cấp kiến thức cơ bản, dễ hiểu về các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ; kết hợp hài hòa với khách hàng trong việc hoàn thiện và xử lý hồ sơ; đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục để được cấp chứng nhận; hỗ trợ và tư vẫn giải quyết tranh chấp, xâm phạm bản quyền đã đăng ký….

Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tính tác giả của G-GLOBAL

G-GLOBAL sẽ thay mặt quý khách thực hiện các công việc sau:

 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả. Sau đó chuyển cho quý khách tham khảo, xác nhận và ký kết.
 • Thay mặt quý khách hàng để nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả và sẽ đại diện khách hàng làm việc với Cục Bản quyền tác giả về các nội dung của hồ sơ.
 • Thay quý khách theo dõi quá trình thực hiện hồ sơ, sửa đổi bổ sung kịp thời nếu có đảm bảo không ảnh hưởng tới thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký.
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả và chuyển cho khách hàng ngay trong thời gian sớm nhất.
 • Hỗ trợ giải quyết khiếu nại về quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả (nếu có).

Ngoài ra chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách về cả những vấn đề có liên quan để khách hàng có được thông tin hữu ích nhất, vững tin vào sự lựa chọn của mình.

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi xin vui lòng liên hệ:

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ chúng tôi [recaptcha size:compact]


  X
  Liên hệ nhận báo giá