Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system – QMS) là một hệ thống hợp thức hóa các quy trình, thủ tục và trách nhiệm để đạt được những chính sách và mục tiêu về chất lượng. Còn ISO 9001: 2015 chính là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng.

Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system – QMS) là một hệ thống hợp thức hóa các quy trình, thủ tục và trách nhiệm để đạt được những chính sách và mục tiêu về chất lượng. QMS giúp điều phối và định hướng hoạt động của doanh nghiệp, nhằm đáp ứng được khách hàng và các yêu cầu chế định, đồng thời nâng cao hiệu quả và năng suất hoạt động trên một nền tảng liên tục.

ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng, đây cũng là cách tiếp cận phổ biến nhất đối với các hệ thống quản lý chất lượng.

ISO 9001 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa thế giới ban hành. ISO là một tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa (Viết tắt của từ Internationnal Organization for Standardization), chịu trách nhiệm ban hành các tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) khuyến nghị áp dụng nhằm thuận lợi hóa thương mại toàn cầu và bảo vệ sức khỏe, an toàn và môi trường cho cộng đồng. Hiện nay ISO có hơn 3000 tổ chức kỹ thuật với hệ thống các ban kỹ thuật, tiểu ban kỹ thuật, nhóm công tác và nhóm đặc trách có nhiệm vụ soạn thảo các tiêu chuẩn Quốc tế. Tiêu chuẩn Quốc tế ISO được ban hành sau khi được thông qua theo nguyên tắc đa số đồng thuận của các thành viên chính thức của ISO. Hiện nay ISO đã ban hành hơn 16.000 tiêu chuẩn cho sản phẩm, dịch vụ, hệ thống quản lý, thuật ngữ, phương pháp,…
–          ISO được thành lập năm 1947
–          Trụ sở tại Geneva
–          Được áp dụng hơn 150 nước
–          Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và hiện nay đã được bầu vào ban chấp hành ISO.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm:

Bộ tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9000 trong đó tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được coi là trọng tâm cốt yếu nhất, xác định các yêu cầu cơ bản đối với một hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 của một tổ chức để có thể đảm bảo rằng những sản phẩm, dịch vụ của tổ chức đó được cung cấp ra thị trường luôn đảm bảo được những yêu cầu của khách hàng và các chế định mang tính quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để đánh giá khả năng của tổ chức đó về việc không ngừng duy trì và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức.

1.     ISO 9000: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng

2.     ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng –  Các yêu cầu

3.     ISO 9004: 2009 Hệ thống quản lý chất lượng  – Hướng dẫn cải tiến hiệu quả

4.     ISO 19011: 2011 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng

 ISO 9001:2015 LÀ GÌ 

  • ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9001 đã được xuất bản lần đầu vào năm 1987, phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 9001 đã được phát hành vào tháng 9 năm 2015 (ISO 9001:2015)
  • Các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để chứng tỏ khả năng luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và yêu cầu luật định.

Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban  hành tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. 

Theo hướng dẫn của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF), các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 có 3 năm để chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2015.  Sau ngày 14/09/2018 tất cả các giấy chứng nhận ISO 9001: 2008 sẽ hết hiệu lực.

Kể từ ngày 15/09/2015 các tổ chức có thể xây dựng và đăng ký chứng nhận theo phiên bản mới ISO 9001: 2015

Các tổ chức hiện đang có giấy chứng nhận ISO 9001: 2008 vẫn có giá trị cho đến ngày hết hiệu lực trên giấy chứng nhận nhưng tổ chức nên có kế hoạch để đào tạo và cập nhật các điểm mới (các ưu điểm của phiên bản mới) để có thể chuyển đổi từ đây cho đến hết ngày 14/09/2018

 TỔ CHỨC NÀO NÊN ÁP DỤNG ISO 9001 

Tổ chức nào nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ?

ISO 9001:2015 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào không phân biệt loại hình, quy mô hoặc sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Hơn một triệu tổ chức từ hơn 160 quốc gia đã được chứng nhận ISO 9001.

Sau khi hiểu ISO 9001:2015 là gì và áp dụng nó, các tổ chức bất kể lớn hay nhỏ, bất kể lĩnh vực hoạt động nhận thấy rằng việc áp dụng  tiêu chuẩn ISO 9001 giúp họ:

• Tổ chức các quy trình

• Nâng cao hiệu quả của các quá trình

• Tiếp tục cải tiến

 CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA ISO 9001:2015 

ISO 9001:2015 gồm có 10 điều khoản:
1.    Phạm vi áp dụng
2.    Tài liệu viện dẫn
3.    Thuật ngữ và định nghĩa
4.    Bối cảnh của tổ chức
5.    Sự lãnh đạo
6.    Hoạch định
7.    Hỗ trợ
8.    Điều hành
9.    Đánh giá kết quả hoạt động
10. Cải tiến

PCDA Phân Bổ Theo Các Điểu Khoản ISO 9001:2015 như thế nào?

Trong bối cảnh của một hệ thống quản lý chất lượng, phương pháp khoa học của PDCA có thể được minh họa như sau.
1. PLAN (lập kế hoạch cho các quy trình này sẽ đạt được các mục tiêu)
2. DO (thực hiện kế hoạch, làm theo kế hoạch),
3.CHECK (đánh giá kiểm tra xác định mức độ đạt được mục tiêu của kế hoạch đã thực hiện),
4.ACT (hành động khắc phục để thực hiện cải tiến kế hoạch để cải thiện hiệu suất như mong muốn). Nếu hiệu suất cần được cải thiện thì cần phải có hành động khắc phục để cải thiện hệ thống.  Nếu hiệu suất là chấp nhận được thì kế hoạch là tốt. Thực hiện theo kế hoạch.

Để được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, các tổ chức, doanh nghiệp cần tuân theo các bước sau:

BƯỚC 1: TƯ VẤN ÁP DỤNG ISO 9001

– Tổ chức, doanh nghiệp cần lựa chọn cho mình một chuyên gia có kinh nghiệm để được hướng dẫn, tư vấn. Hiện nay, đã có nhiều tổ chức đứng ra cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Doanh nghiệp cần phải lựa chọn cho mình một tổ chức tư vấn có uy tín và kinh nghiệm. Bởi đây phải là người am hiểu cặn kẽ về các yêu cầu của một hệ thống quản lý chất lượng, có kinh nghiệm để xây dựng và hướng dẫn doanh nghiệp vận hành hệ thống theo đúng những yêu cầu để được chứng nhận sau này. Không những yêu cầu về mặt kiến thức và kinh nghiệm, những chuyên gia tư vấn này còn phải là những người cực kỳ nhạy bén, để có thể sát cánh cùng doanh nghiệp xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng, vận hành và chuyển đổi hệ thống.

BƯỚC 2: TẾN HÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG
Tiến hành xây dựng và vận hành hệ thống quản lý của doanh nghiệp theo mô hình chuẩn. Doanh nghiệp cần xác định rằng, để có thể có được hệ thống quản lý chất lượng iso 9001, cần phải có sự tham gia của tất cả các cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp chứ không đơn thuần chỉ là sự tham gia của các cấp quản lý. Một hệ thống quản lý chất lượng phải là một hệ thống đảm bảo cung cấp được những công cụ cũng như môi trường hoạt động tối ưu nhất cho mỗi nhân viên, để đảm bảo nhân viên phát huy tối đa được năng lực, cũng như có đầy đủ tinh thần, trách nhiệm và nhiệt huyết đối với công việc được giao.

BƯỚC 3: GIÁM SÁT, DUY TRÌ VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso, vai trò của người giám sát nội bộ là vô cùng quan trọng. Đây chính là người đứng ra ghi chép, phân tích và kiểm tra quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp, phát hiện ra những thiếu sót của hệ thống để cùng với các chuyên gai tư vấn nhanh chóng đưa ra được những giải pháp cụ thể cho doanh nghiệp hoàn thiện được hệ thống quản lý chất lượng.

BƯỚC 4: TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN CHO NỘI BỘ ÁP DỤNG VÀ VẬN HÀNH ISO

Trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp, việc đào tạo và hỗ trợ liên tục cho nhân viên là một trong những yêu cầu quan trọng. Đội ngũ nhân viên được đào tạo thích hợp để đảm bảo họ đủ năng lực thực hiện các chức năng công việc của mình. Bạn phải lưu hồ sơ về kinh nghiệm, học vấn và đào tạo để xác định được năng lực của mỗi nhân viên. Các yêu cầu về đào tạo có thể được thay đổi để phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong từng giai đoạn khác nhau.

BƯỚC 5: ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN BỞI TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN

– Doanh nghiệp cần lựa chọn cho mình một tổ chức uy tín, có đầy đủ năng lực, thẩm quyền và được cấp phép để đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp. Về cơ bản, lựa chọn một tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng iso cũng giống như lựa chọn bất kỳ một nhà cung cấp dịch vụ nào khác. Do vậy, cần tuân theo các tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp, xây dựng tiệu chí lựa chọn, xem xét những lời chào mời sử dụng dịch vụ đã có sẵn trên thị trường, đối chiếu với các tiêu chí đã lập ra, lựa chọn nhà cung cấp đáp ứng tốt nhất các tiêu chí và tiến hành mua hàng.

– Yêu cầu về việc đánh giá chất lượng ISO 9001 thường xuyên. Doanh nghiệp cần phải thường xuyên đánh giá chất lượng nội bộ hệ thống của tổ chức mình. Các chuyên gia đánh giá sẽ kiểm tra các quy trình đó trong Sổ tay Chất lượng xem doanh nghiệp có làm đúng theo hay không và sẽ xác định bất kỳ vấn đề có thể phải được điều chỉnh nào.

Đăng ký tổ chức đào tạo & xin cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng:

Tự hào là một tổ chức có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và cấp chứng nhận iso 9001 hệ thống quản lý chất lượng, chúng tôi khẳng định mang đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý, phù hợp cho mọi loại hình đối tượng doanh nghiệp và tổ chức.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO 9001  

Tổ chức chứng nhận uy tín –   Chính sách dịch vụ chứng nhận tốt nhất:

ISOCERT luôn tối ưu để đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất!

Doanh nghiệp được ISOCERT chuyển giao miễn phí bộ hồ sơ, biểu mẫu, quy trình mẫu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

Chuyên gia của ISOCERT sẽ xây dựng bộ quy trình, hệ thống tài liệu mẫu phù hợp theo quy trình sản xuất của doanh nghiệp, để làm căn cứ tham khảo, áp dụng.

ISOCERT sẽ hỗ trợ cho khách hàng về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất theo từng ngành nghề.

Hỗ trợ công bố chất lượng.

Hỗ trợ công bố lưu hành sản phẩm.

Với phương châm Nhanh chóng – Chuẩn mực – Thân thiện và Chuyên nghiệp”: ISOCERT luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận.

Gọi 0985.422.225 hoặc 0945.001.005 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ !

 GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG CHỈ DO VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA CẤP  

Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi

Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 do Tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và nhận diện toàn quốc thông qua logo và dấu hiệu chứng nhận.

Chứng chỉ hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0

Với phương châm hoạt động “Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi” và theo xu hướng công nghệ 4.0, ISOCERT là tổ chức chứng nhận ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR codeđể đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ thông qua phần mềm quét mã QR code trên điện thoại thông minh tới hệ thống tra cứu khách hàng trên Website của Tổ chức chứng nhận. Việc này giúp công khai, minh bạch giá trị của chứng chỉ và có thể check thông tin ở mọi nơi, mọi lúc.

Giấy chứng nhận hợp pháp và trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp

Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp trong nước cũng như được công nhận toàn cầu!

Mẫu Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ – ISOCERT

Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà HTL – Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng – Khu đô thị Dịch Vọng – Q. Cầu Giấy  – Hà Nội

Văn phòng Sài Gòn: 65/270 Phan Đình Phùng – Q. Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

Website: https://www.chungnhanquocte.com

Hotline: 0985.422.225

Email: chungnhanisocert@gmail.com  – info@chungnhanquocte.com

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 là gì ?
5 (100%) 3 votes