Tag: tcvn iso 14001

TIÊU CHUẨN TCVN ISO 14001 : 2015 – Những Thay Đổi Cơ Bản

TIÊU CHUẨN TCVN ISO 14001 : 2015 – Những Thay Đổi Cơ Bản

  Những thay đổi cơ bản trong tiêu chuẩn iso 14001:2015   Tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn về quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới. Trên cơ sở rà soát lại để đảm bảo tính phù hợp với yêu cầu trong tương lại, phiên bản ISO 14001:2015 đã […]

Xem tiếp

Đối tác

Hotline: 0985.422.225
Chat Facebook
Gọi: 0985.422.225