Danh Sách Các Bước Thực Hiện Quy Trình ISO 14001

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ISO 14001

 

 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – TIÊU CHUẨN ISO 14001

ISO 14000 có tên đầy đủ là Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000. Là một bộ các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giản thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường tuẩn thủ pháp luật, quy định và chính sách môi trường khác.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 bao gồm nhiều hệ thống tiêu chuẩn, trong đó cốt lõi nhất là ISO 140001, cái thường dùng làm khuôn mẫu để các tổ chức thiết kế và thực thi hiệu quả hệ thống quản lý môi trường.

Một tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn iso 14000 là tiêu chuẩn iso 14001:2015. Tiêu chuẩn hướng dẫn để có được môi hệ thống quản lý môi trường tốt và giải quyết những khía cạnh quản lý môi trường đặc biệt. Mục tiêu chính của bộ tiêu chuẩn này là đẩy mạnh việc quản lý môi trường hiệu quả trong tổ chức và cung cấp những công cụ hữu ích để sử dụng hiệu quả chi phí, linh hoạt và phản ánh các tổ chức tốt nhất và thực hiện tốt nhất, tiếp nhận thông tin liên quan đến môi trường.

 

Tiêu chuẩn iso 14001:2015

  Các bước áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001  

Bước 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch tiến hành dự án.

 • Thành lập ban chỉ đạo dự án, bổ nhiệm đại diện lãnh đạo về môi trường.
 • Trang bị cho ban lãnh đạo về kiến thức cơ bản của môi trường và quản lý môi trường theo ISO 14001, mục đích của ISO 14001, lợi ích của việc thực hiện ISO 14001.
 • Thực hiện đánh giá ban đầu về môi trường
 • Lập kế hoạch hành động
 • Xây dựng chính sách môi trường và cam kết của lãnh đạo, tuyên bố cam kế này với toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty
 • Phân tích và xem xét những khía cạnh môi trường và những ảnh hưởng của chúng, so sánh với các điều khoản luật hiện hành và những yêu cầu khác có liên quan.
 • Đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu và các chương trình quản lý môi trường.

Bước 2: Xây dựng và lập văn bản hệ thống quản lý môi trường

 • Trang bị kiến thức chi tiết về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho nhóm thực hiện dự án và các cán bộ lãnh đạo
 • Xây dựng chương trình quản lý môi trường
 • Lập kế hoạch cụ thể và phân công cán bộ chuyên trách từng phần công việc cụ thể cho việc xây  dựng hệ thống
 • Tổ chức đào tạo về hệ thống tài liệu và kỹ năng viết văn bản. Xem xét cung cấp đầu vào cho những quy trình bằng văn bản nhằm bao quát các khía cạnh môi trường, các ảnh hưởng và các nhân tố của hệ thống quản lý môi trường
 • Xây dựng sổ tay quản lý môi trường

Bước 3: Thực hiện và theo dõi hệ thống quản lý môi trường

 • Đảm bảo về nhận thức và thông tin liên lạc cho mọi thành viên trong tổ chức để thực hiện hệ thống quản lý môi trường một cách hiệu quả
 • Sử dụng các kỹ thuật năng suất xanh như các công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường
 • Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường, thực hiện các hành động cần thiết nhằm đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, các chương trình về môi trường, các quy trình và sổ tay quản lý môi trường.

Bước 4: Đánh giá và Xem xét

 • Tranh bị kiến thức về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường cho lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của công ty
 • Thiết lập hệ thống đánh giá nội bộ về hệ thống xem xét của lãnh đạo
 • Thực hiện chương trình đánh giá hệ thống quản lý môi trường nội bộ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015
 • Báo cáo kết quả của đợt đánh giá trên lên lãnh đạo để xem xét, thực hiện các hành động khắc phục

Bước 5: Đánh giá, xem xét và chứng nhận hệ thống

 • Tổ chức tiến hành đánh giá trước chứng nhận để đảm bảo chất lượng của hệ thống
 • Lựa chọn cơ quan chứng nhận phù hợp và xin đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý môi trường.
 • Chuẩn bị cho cơ quan chứng nhận tiến hành đánh giá hệ thống văn bản và đánh giá thực trạng của tổ chức
 • Xem xét kết quả đánh giá ban đầu của cơ quan chứng nhận và thi hành các biện pháp khắc phục đối với những điểm không phù hợp
 • Nhận chứng chỉ từ cơ quan chứng nhận.

Bước 6: Duy trì chứng chỉ

 • Thực hiện đánh giá nội bộ
 • Thực hiện các hành động khắc phục.
 • Thực hiện đánh giá giám sát.
 • Tổ chức các kỳ họp xem xét của lãnh đạo.
 • Không ngừng cải tiến

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 được ban hành nhằm giúp các  tổ chức giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi  trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính…

  Đối tượng áp dụng ISO 14001  

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 hướng tới mọi loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, các tổ chức phi lợi nhuận… có mong muốn thực hiện hoặc cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất và dịch vụ, với các tổ chức kinh doanh cũng như phi lợi nhuận.

  Lợi ích ISO 14001  

Về quản lý

 • Giúp tổ chức, doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề môi trường một cách toàn diện
 • Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về môi trường
 • Phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ các sự cố về môi trường.

Về tạo dựng thương hiệu

 • Nâng cao hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và cộng đồng
 • Giành được ưu thế trong cạnh tranh khi ngày càng có nhiều công ty yêu cầu hoặc ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000.

Về tài chính:

 • Tiết kiệm chi phí sản xuất do quản lý và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả

  Mục đích ISO 14001  

 • Hỗ trợ trong việc bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm
 • Đảm bảo các hoạt động môi trường được đáp ứng và tuân thủ luật định
 • Hỗ trợ các tổ chức trong việc phòng tránh ảnh hưởng của môi trường

Nguyên tắc hệ thống quản lý môi trường ISO 14001  

 • Kết quả trong quản lý môi trường tốt hơn
 • Để bao gồm các hệ thống quản lý môi trường và các khía cạnh môi trường của sản phẩm
 • Để được áp dụng trong tất cả các quốc gia
 • Để thúc đẩy lợi ích rộng lớn hơn của công chúng cũng như người sử dụng các tiêu chuẩn này
 • Để có chi phí hiệu quả, không quy tắc và linh hoạt để họ có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các tổ chức của bất kỳ loại hoặc kích cỡ trên toàn thế giới
 • Để được dựa trên khoa học
 • Trên tất cả để được thực tế và hữu ích, có thể sử dụng

  Tổ chức cấp chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001  

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ là một trong những tổ chức chứng nhận hàng đầu của Việt Nam. Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế cung cấp dịch vụ đào tạo và chứng nhận ISO 9001, chứng nhận ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001, ISO 13485…

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ hoạt động với đội ngũ các chuyên gia về chất lượng, môi trường và an toàn. Những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, do vậy họ có sự hiểu biết chính xác về nhu cầu của công ty bạn trong quá trình đánh giá. Toàn bộ chuyên gia đánh giá ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001, ISO 13485 của chúng tôi đều đã có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực này.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ có đội ngũ chuyên gia rộng khắp cùng với các dịch vụ chứng nhận với chi phí tiết kiệm được thiết kế nhằm tối ưu hóa các cơ hội kinh doanh. Các dịch vụ này bao gồm: quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, An ninh thông tin ISO 27001, An toàn thực phẩm ISO 22000.

 

Để biết thêm thông tin chi tiế vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ – ISOCERT

Văn phòng Hà Nội: BT05 – Khu đô thị Dịch Vọng – Q. Cầu Giấy  – Hà Nội

Văn phòng Sài Gòn: 65/270 Phan Đình Phùng – Q. Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

Website: https://chungnhanquocte.com

Hotline: 0906.225.155 – 0985.422.225

Email: chungnhanisocert@gmail.com  – info@chungnhanquocte.com

 

 

Nếu tổ chức của bạn muốn thực hiện ISO 14001 và được chứng nhận cho một hệ thống quản lý môi trường (Viết tắt tên tiếng anh: EMS) . Dựa trên tiêu chuẩn, bạn có thể bị choáng ngợp bởi việc tìm ra nơi để bắt đầu. Để giúp bạn thực hiện nhiệm vụ này, sau đây là tổng quan về 13 bước cần thiết để đảm bảo rằng không có gì bị bỏ qua trong quá trình triển khai và chuẩn bị cho việc chứng nhận:

1) Có được hỗ trợ quản lý – Hỗ trợ quản lý là rất quan trọng. Nếu không có sự hỗ trợ này, việc thực hiện chứng nhận ISO 14001 sẽ gần như chắc chắn sẽ thất bại. Bạn cần có một kênh bán hàng tốt để thuyết phục quản lý của bạn rằng ISO 14001 là một ý tưởng tốt.

2) Xác định yêu cầu pháp lý Đảm bảo rằng bạn đã xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác cho EMS của bạn. Đây là một bước quan trọng khác để đảm bảo việc thực hiện của bạn thành công.

3) Xác định phạm vi EMS – Để đảm bảo bạn biết giới hạn của những gì cần phải làm, bạn cần phải xác định phạm vi của EMS của bạn. Điều này giúp ngăn chặn việc bao gồm các lĩnh vực kinh doanh của bạn có thể không có ảnh hưởng đến môi trường. Các công cụ chính để xác định phạm vi là  chính sách môi trường và các khía cạnh môi trường (sự tương tác giữa bạn với môi trường); đây là những tài liệu đầu tiên bạn cần tạo cho EMS.

4) Xác định quy trình và quy trình EMS Bao gồm các quy trình và quy trình bạn sẽ xác định khi cần thiết để đảm bảo kết quả phù hợp và đầy đủ khi ngăn ngừa các tác động tiêu cực về môi trường và để đáp ứng các tình huống khẩn cấp.

5) Thực hiện các thủ tục và quy trình EMS Thông thường, các quy trình này sẽ được liên kết với các quy trình đã được áp dụng tại tổ chức của bạn. Chẳng hạn như việc theo dõi chất thải từ cơ sở của bạn. Vì không phải tất cả các quá trình cần phải là thủ tục được ghi lại, điều quan trọng là phải quyết định những tài liệu nào cần phải được ghi chép để ngăn ngừa thiệt hại về môi trường. Để có một cái nhìn tổng quan tốt, hãy xem danh sách kiểm tra tài liệu bắt buộc này theo yêu cầu của chứng nhận ISO 14001: 2015 .

6) Thực hiện đào tạo và nhận thức Nhân viên nên được đào tạo về ISO 14001 và tại sao bạn làm việc này, ngoài việc đào tạo cho bất kỳ thay đổi nào đối với các quá trình họ tham gia. Điều quan trọng là mọi người trong tổ chức của bạn biết bạn là gì làm với EMS của bạn và làm thế nào chúng phù hợp với phương trình. Xem thêm: ISO 14001 Năng lực, Đào tạo và Nhận thức: Tại sao chúng lại quan trọng đối với EMS?

7) Chọn một tổ chức chứng nhận –  Cơ quan chứng nhận là công ty cuối cùng sẽ đến kiểm tra các quy trình EMS để tuân thủ các yêu cầu ISO 14001, cũng như liệu hệ thống có hiệu quả và cải tiến hay không. Cách tốt nhất là phỏng vấn một số tổ chức chứng nhận để quyết định đúng cho công ty của bạn, vì đây có thể là bước rất quan trọng để bạn thực hiện hiệu quả.

8) Vận hành EMS; đo lường và lưu giữ hồ sơ – Đây là khi bạn thu thập các hồ sơ sẽ được yêu cầu trong quá trình kiểm soát để cho thấy rằng quy trình của bạn đáp ứng các yêu cầu đặt ra cho chúng. Các hồ sơ cũng cho thấy rằng các quy trình có hiệu quả và những cải tiến đang được thực hiện trong EMS khi cần thiết. Các tổ chức chứng nhận sẽ xác định một thời gian nhất định để điều này xảy ra để đảm bảo rằng hệ thống đã trưởng thành đủ để chứng tỏ sự tuân thủ.

9) Thực hiện kiểm soát nội bộ – Cơ quan chứng nhận sẽ muốn bạn kiểm tra từng quy trình bên trong trước khi họ tiến hành chứng nhận. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một cơ hội để đảm bảo rằng các quy trình đang làm những gì bạn đã lên kế hoạch, và nếu không, bạn sẽ có cơ hội để khắc phục bất kỳ vấn đề nào mà bạn tìm thấy. Tại sao không xem xét một khóa học Auditor Nội dung trực tuyến ISO 14001: 2015 để biết thêm chi tiết.

10) Thực hiện đánh giá về quản lý – Cũng quan trọng như hỗ trợ quản lý cho việc thực hiện ISO 14001 là sự tham gia quản lý trong việc duy trì EMS liên tục. Để đảm bảo rằng các quy trình có nguồn lực đầy đủ để có hiệu quả và cải tiến, ban quản lý cần xem xét dữ liệu cụ thể từ các hoạt động của EMS và phản ứng với các dữ liệu đó một cách hợp lý. Xem Cách đánh giá quản lý EMS của bạn có hữu ích hơn như thế nào? để biết thêm chi tiết.

11) Thực hiện hành động khắc phục – Để khắc phục sự cố và cải tiến hệ thống, bạn cần phải sử dụng hành động khắc phục để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của bất kỳ vấn đề nào tìm thấy và hành động để khắc phục nguyên nhân gốc rễ đó. Những vấn đề này có thể được xác định trong quá trình đo lường của bạn, kiểm toán nội bộ và xem xét quản lý. Xem thêm: Hành động khắc phục và phòng ngừa để hỗ trợ quản lý môi trường .

12-1) Đánh giá chứng nhận – Giai đoạn 1 Tại đây, cơ quan chứng nhận sẽ xem xét tài liệu của bạn để xác minh rằng bạn đã đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết của tiêu chuẩn ISO 14001. Chuyên gia đánh giá sẽ đưa ra một báo cáo vạch ra các thủ tục cần tuân thủ và ở đâu có vấn đề, để bạn có cơ hội thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào để giải quyết các vấn đề. Đọc tiếp: Tại sao bạn nên chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001?

12-2) Đánh giá chứng nhận – Giai đoạn 2 – Trong đợt đánh giá chính này, chuyên gia đánh giá của cơ quan chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tại chỗ để xem xét hồ sơ bạn đã tích lũy bằng cách vận hành các quy trình EMS. Bao gồm hồ sơ đánh giá nội bộ, và hành động khắc phục. Sau cuộc đánh giá, được thực hiện trong vài ngày, họ sẽ đưa ra một báo cáo chi tiết các phát hiện của họ và liệu họ đã tìm thấy EMS của bạn có hiệu quả và tuân thủ các yêu cầu ISO 14001. Các chuyên gia đánh giá cũng sẽ đưa ra một khuyến nghị để chứng nhận nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ sự không tuân thủ lớn nào thì bạn cần phải giải quyết hành động khắc phục cho những vấn đề này trước khi chứng nhận có thể được đề nghị.

Một kế hoạch tốt sẽ giúp ích rất nhiều khi bạn làm việc để thực hiện và chứng nhận EMS theo ISO 14001, vì vậy hãy dành thời gian để lên kế hoạch và biết bạn cần những nguồn gì – điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nguồn lực sau này.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ – ISOCERT

Văn phòng Hà Nội: BT05 – Khu đô thị Dịch Vọng – Q. Cầu Giấy  – Hà Nội

Văn phòng Sài Gòn: 65/270 Phan Đình Phùng – Q. Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

Website: https://chungnhanquocte.com

Hotline: 0906.225.155 – 0985.422.225

Email: chungnhanisocert@gmail.com  – info@chungnhanquocte.com

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *