Bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc cạnh tranh giữa những cá nhân tổ chức là cực kỳ khắc nghiệt. Và với sự cạnh tranh đó, các cá nhân tổ chức cần có một dấu hiệu dùng để phân biệt và tạo ra đặc trưng riêng biệt với nhau. Vì thế, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu –  một dấu hiệu phân biệt cơ bản nhất là một trong những việc cực kì cấp thiết và quan trọng đối với các cá nhân tổ chức khi muốn đưa một mặt hàng hay dịch vụ nào đó ra thị trường. Nhãn hiệu có tầm quan trọng rất lớn trong kinh doanh, nó là tài sản vô hình, dùng để phân biệt giữa sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp với nhau và việc quảng bá thương hiệu cũng dễ dàng tiếp cận với khác hàng hơn. Như vậy làm thế nào để có thể nắm rõ về điều kiện và các thủ tục để có thể được bảo hộ nhãn hiệu độc quyền ?

Khái niệm bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Trước khi đi vào tìm hiểu về thủ bảo hộ nhãn hiệu độc quyền chúng ta cần hiểu rõ “nhãn hiệu” và “nhãn hiệu độc quyền” là gì để từ đó có thể đảm bảo quyền và lợi ích cho mình.

 • Nhãn hiệu: Nhãn hiệu hàng hóađược định nghĩa như sau: là những dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau (Khoản 16 Điều 4 Luật Sở Hữu Trí Tuệ năm 2005). Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh, biểu trưng hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Nhãn hiệu được coi là một loại tài sản vô hình của người hoặc công ty thực hiện hoặc sản xuất và là một trong các đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ, nhưng tùy theo luật ở mỗi quốc gia, nhãn hiệu cần đăng ký để trở thành thương hiệu được bảo hộ theo luật định.
 • Nhãn hiệu độc quyền:là những nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân đã được đăng ký bảo hộ và nhận được sự bảo hộ của pháp luật để sử dụng độc quyền trên toàn bộ phạm vi lãnh thổ quốc gia hoặc trên thế giới.
 • Một số dạng nhãn hiệu đặc thù:
 • Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.
 • Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
 • Nhãn hiệu liên kết là nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau, dùng cho các sản phẩm, dịch vụ cùng loại, hoặc tương tự với nhau hoặc có liên quan với nhau.
 • Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng  rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Điều kiện để được bảo hộ

Điều kiện chung:

Theo Điều 72 Luật Sở Hữu Trí Tuệ năm 2005 sđbs 2009 quy định về  Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ như sau:

 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
 • Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Một số điều kiện khác:

 • Nhãn hiệu không được trùng, tương tự hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ trước đó.
 • Nhãn hiệu không được mô tả cho loại hàng hóa, dịch vụ đăng ký bảo hộ.
 • Nhãn hiệu phải đăng ký và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Chủ sở hữu có toàn quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ.

Trường hợp không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;
 • Dấu hiệu trùng hoặc hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;
 • Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.

Sự cần thiết của việc đăng ký bảo hộ

Nhãn hiệu độc quyền là nhãn hiệu mang lại cho cá nhân, tổ chức những quyền lợi đặc thù và đặc biệt. Cụ thể, khi nhãn hiệu được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, cá nhân, tổ chức sẽ có được các quyền lợi chính như sau:

 • Được độc quyền sở hữu, sử dụng, khai thác thương mại logo, nhãn hiệu, thương hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam;
 • Được độc quyền trong thời gian 10 năm và có thể gia hạn độc quyền nhiều lần liên tiếp với mỗi lần thêm 10 năm nữa. Theo đó, trường hợp hàng nộp phí gia hạn đều đặn, chúng ta sẽ được sở hữu với thời hạn độc quyền không giới hạn;
 • Được quyền thông báo và đề nghị cơ quan chức năng (Quản lý thị trường, Công an kinh tế, Sở/Bộ Khoa học công nghệ) xử lý các tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền độc quyền nêu trên trên lãnh thổ Việt Nam; Các tổ chức/cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính/xử lý hình sự, bị buộc phải tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm vi phạm;
 • Được bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền độc quyền gây ra; Mức độ bồi thường thiệt hại rất linh hoạt đảm bảo ta có thể thu hồi được phí bồi thường theo đúng thực tế;
 • Được nộp yêu cầu Cục SHTT không cấp văn bằng độc quyền đối với các đơn đăng ký nhãn hiệu đang nộp tại Cục SHTT mà có nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của mình;
 • Được quyền ưu tiên nộp đơn đăng ký độc quyền ra nước ngoài theo các hệ thống nhiều ưu đãi và tân tiến là Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid và dễ dàng chỉ định các nước mà Quý Khách hàng muốn độc quyền nhãn hiệu tại các nước đó;

Ý nghĩa của nhãn hiệu hàng hóa độc quyền

 • Nhãn hiệu độc quyền giúp đơn vị đăng ký xác lập quyền chủ sở hữu duy nhất đối nhãn hiệu, điều này  tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bảo đảm việc sử dụng an toàn trong thực tế như: giảm thiểu nguy cơ bị bên chủ thể  khác sao chép, làm giả đồng thời không rơi vào trường hợp xâm phạm quyền của chủ thể khác.
 • Việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu giúp hàng hóa dễ dàng lưu thông trong thị trường với sự đa dạng và phong phú hiện nay. Do văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là một trong những tài liệu rất quan trọng dùng để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa nhờ vậy tạo sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với chủ sở hữu trong hoạt động kinh doanh.
 • Tài sản sở hữu trí tuệ cũng có những đặc điểm giống như các tài sản thông thường khác như hàng tiêu dùng, sinh hoạt…..nó cũng có thể làm phát sinh lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu khi được mua bán, trao đổi, nhượng quyền hay chuyển quyền sử dụng.

Thực hiện đăng ký bảo hộ ở đâu

Việc đăng ký bản quyền thương hiệu sản phẩm sẽ được thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Để thuận tiện cho việc đăng ký thì khách hàng có thể lựa chọn một trong các hình thức đăng ký bao gồm:

 • Đến nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Hà Nội theo địa chỉ: số 386 Nguyễn Trãi, Thnh Xuân, Hà Nội. Quý khách sẽ đến Phòng Một cửa để được hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ và xem form mẫu…. Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam còn mở hai văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh nằm tại 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng ở số 26 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Vì vậy những khách hàng ở các thành phố này có thể tới văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam để thực hiện thủ tục.
 • Uỷ quyền cho tổ chức đại diện nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Những tài liệu cần chuẩn bị

Để hoàn thành hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cần những tài liệu bắt buộc sau:

 • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký bảo hộ (được in mầu hoặc in đen trắng);
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép hoạt động nếu chủ đơn là (tổ chức, doanh nghiệp); Giấy tờ tùy thân như chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân/hộ chiếu nếu là cá nhân đăng ký.
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên hoặc tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu, tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác (nếu có).
 • Đối với nhãn hiệu tập thể và chứng nhận: Quy chế sử dụng nhãn hiệu.
 • Chứng từ nộp lệ phí liên quan
 • Nếu doanh nghiệp ủy quyền cho Hãng Luật thực hiện thì cần có giấy ủy quyền cho hãng đại diện làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Thủ tục đăng ký bảo hộ

 • Thông tin đầy đủ về nhãn hiệu của tác giả cần làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền.
 • Tư vấn thiết kế và phân nhóm phạm vi đăng ký nhãn hiệu.
 • Tìm hiểu khả năng đăng ký bản quyền nhãn hiệu thành công.
 • Hoàn thành hồ sơ đăng ký bản quyền nhãn hiệu.
 • Đệ hồ sơ và đóng phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
 • Theo dõi quá trình bảo hộ.
 • Điều chỉnh đơn nếu có yêu cầu của Cục SHTT.
 • Nhận văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu  (thay mặt tác giả )
 • Tư vấn mở rộng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền ra nước ngoài.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền:

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ và bộ thủ tục hành chính quốc gia, khoảng thời gian thẩm định việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền là 09 tháng, cụ thể:

 • Trong 2 tháng đầu tiền là Giai đoạn xét nghiệm hình thức : Trong giai đoạn này, Cục SHTT xem xét và đánh giá về chủ thể nộp đơn, phân nhóm, mẫu nhãn hiệu…
 • Trong 7 tháng tiếp theo là Giai đoạn xét nghiệm nội dung đơn : Trong giai đoạn này, Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét và  đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu đối với sản phẩm và dịch vụ cùng loại có nghĩa là đánh giá khả năng phân biệt để chuẩn bị đăng ký nhãn hiệu độc quyền với những nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại G-GLOBAL

Để giảm bớt gánh nặng về thời gian, chi phí…thực hiện thủ tục đăng ký bản nhãn hiệu độc quyền, quý khách có thể sử dụng dịch vụ của đơn vị chuyên về sở hữu trí tuệ. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cần dựa trên các yếu tố về kinh nghiệm, chất lượng, hiệu suất làm việc, uy tín… G-GLOBAL là đơn vị đáp ứng được tất cả những yêu cầu như vậy.

» Xem thêm: Chuyển nhượng nhãn hiệu

 • Uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ G-GLOBAL là đơn vị cung cấp dịch vụ hàng đầu về đăng ký thương hiệu và bảo hộ thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu độc quyền; đảm bảo chất lượng, phản hồi điện thoại và email của khách hàng trong thời gian sớm nhất, đem đến cho khách hàng sự hài lòng.

 • Hệ thống quản lý

G-GLOBAL với hệ thống quản lý có mặt tại những thành phố trọng điểm quốc gia. Do đó, khách hàng có thể thụ hưởng những lợi ích tối đa từ mạng lưới cũng như hiệu suất làm việc của chúng tôi.

 • Cộng tác chặt chẽ

G-GLOBAL luôn được đánh giá cao bởi sự cộng tác chặt chẽ với các đối tác, khách hàng trên toàn quốc, hướng vào sự phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt các chuyên gia về sở hữu trí tuệ của G-GLOBAL được đào tạo chuyên môn cao và sâu, kinh nghiệm làm việc để thực hiện những dịch vụ về sở hữu trí tuệ có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

 • Dịch vụ tiết kiệm thời gian, giá cả hợp lý mang tính cạnh tranh

Khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu muốn giao hàng tại địa chỉ mong muốn sẽ được G-GLOBAL phân bổ nhân viên đến nhận các tài liệu đúng địa điểm và thời gian mà khách hàng yêu cầu, đảm bảo cho việc đăng ký được tiến hành nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý, chi phí cạnh tranh để lựa chọn của khách hàng là đúng đắn nhất.

 • Lợi ích nhận được từ dịch vụ của G-GLOBAL:

Cung cấp kiến thức cơ bản, dễ hiểu về các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ; kết hợp hài hòa với khách hàng trong việc hoàn thiện và xử lý hồ sơ; đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục để được cấp chứng nhận; hỗ trợ và tư vẫn giải quyết tranh chấp, xâm phạm thương hiệu đã đăng ký….

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ chúng tôi [recaptcha size:compact]


  X
  Liên hệ nhận báo giá