Tag: chứng nhận hợp quy kính xây dựng

Đăng Ký Chứng Nhận Hợp Quy Kính Xây Dựng

Đăng Ký Chứng Nhận Hợp Quy Kính Xây Dựng

Kính xây dựng là một trong những vật liệu xây dựng bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo quy định tại QCVN 16:2014/ BXD nhằm đảm bảo chất lượng đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng sản xuất trong nước hay nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường. […]

Xem tiếp

Đối tác

Hotline: 0985.422.225
Chat Facebook
Gọi: 0985.422.225