Chứng Nhận ISO 22000

Chứng Nhận ISO 22000 Phiên Bản Mới Nhất

Chứng Nhận ISO 22000 Phiên Bản Mới Nhất

CHỨNG NHẬN ISO 22000 QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?   Chứng nhận ISO 22000 là chứng chỉ có giá trị quốc tế, nó như một lời cam kết của doanh nghiệp trong việc kiểm soát các mối nguy hiểm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng… Chứng nhận ISO […]

Xem tiếp
Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?

ISO 22000 là một Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thức ăn, từ trang trại đến ngã ba. Việc trở thành chứng nhận ISO 22000 cho phép một công ty thể hiện khách hàng của mình rằng họ có một hệ thống […]

Xem tiếp
FSSC 22000 là gì?

FSSC 22000 là gì?

Chứng nhận FSSC 22000   Chứng nhận FSSC 22000 được cấp khi bạn đã triển khai FSSC 22000 trong công ty của bạn và kiểm toán viên bên thứ ba đã kiểm toán hệ thống của bạn để xác minh rằng bạn tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn FSSC 22000.   Tại sao […]

Xem tiếp
CHỨNG CHỈ ISO 22000 HACCP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

CHỨNG CHỈ ISO 22000 HACCP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

TỔNG QUAN VỀ CHỨNG CHỈ  ISO 22000 VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM   Tiêu chuẩn ISO 22000 do tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO ban hành với những quy định tập trung vào an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm có phạm vi áp dụng mang tính Quốc tế, là […]

Xem tiếp

Đối tác