Nhãn hiệu nổi tiếng

Như chúng ta đã biết, Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Vậy còn nhãn hiệu nổi tiếng là gì thì phạm vi bài viết này Văn phòng chứng nhận quốc tế G-GLOBAL xin tư vấn một số vấn đề liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng như sau:

Nhãn hiệu nổi tiếng là gì

Theo Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009:

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Đặc điểm của nhãn hiệu nổi tiếng

Thứ nhất, nhãn hiệu nổi tiếng mang đầy đủ các đặc điểm của nhãn hiệu: mang tính chỉ dẫn thương mại; đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh, cạnh tranh và phát triển thị trường của một doanh nghiệp; dung để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau; được cấu thành bởi nhiều yếu tố khác nhau; dễ bị xâm phạm quyền sở hữu như hàng giả hàng nhái…

 Thứ hai, một nhãn hiệu nổi tiếng phải là một nhãn hiệu có tính phân biệt rất cao, thông qua một nhãn hiệu nổi tiếng, người tiêu dùng có thể phân biệt ngay loại hàng hóa dịch vụ mà nhãn hiệu đó được sử dụng.

Thứ ba, nhãn hiệu nổi tiếng thường có tính phổ biến cao, một nhãn hiệu nổi tiếng là một nhãn hiệu được biết đến ở nhiều khu vực địa lý khác nhau.

Thứ tư, nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng thường có giá trị kinh tế rất lớn, nó cấu thành một bộ phận tài sản quan trọng tỏng khối lượng tài sản của doanh nghiệp, trong thực tế một số doanh nghiệp còn có thể sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng của mình như một loại vốn để đưa vào các hoạt động đầu tư kinh doanh.

Thứ năm, nhãn hiệu nổi tiếng là đối tượng dễ bị xâm phạm, bởi nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu có tính phổ biến và giá trị thương mại cao, tiềm tàng khả năng bị xâm phạm quyền SHTT.

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:

 • Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;
 • Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
 • Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;
 • Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
 • Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
 • Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
 • Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng;

Hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

Thủ tục yêu cầu ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng:

Căn cứ xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi khiến cho nhãn hiệu đó trở thành nổi tiếng mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, chủ sở hữu nhãn hiệu đó phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ phù hợp quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng

Công nhận nhãn hiệu nổi tiếng hiện nay vẫn chưa được quy định một thủ tục nào rõ ràng. Vậy có thể căn cứ theo các tiêu chí, thủ tục nào để công nhận một nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì căn cứ, thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên cơ sở sử dụng quá trình sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứ không theo cơ sở đăng ký như các nhãn hiệu thông thường.

Các nhãn hiệu nổi tiếng được pháp luật Việt Nam bảo hộ theo quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ và phù hợp với quy định tại Điều Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ và thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu đó mà không cần thủ tục đăng ký. Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể sử dụng các tài liệu quy định tại của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN để chứng minh quyền sở hữu của mình đối với nhãn hiệu và chứng minh nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện để được coi là nổi tiếng.

Tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu và chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu

 • Các thông tin về phạm vi, quy mô, mức độ, tính liên tục của việc sử dụng nhãn hiệu, trong đó có thuyết minh về nguồn gốc, lịch sử, thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
 • Số lượng quốc gia nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc được thừa nhận là nhãn hiệu nổi tiếng;
 • Danh mục các loại hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu được lưu hành, doanh số bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ;
 • Số lượng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được sản xuất, tiêu thụ;
 • Giá trị tài sản của nhãn hiệu, giá chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu;
 • Đầu tư, chi phí cho quảng cáo, tiếp thị nhãn hiệu, kể cả cho việc tham gia các cuộc triển lãm quốc gia và quốc tế;
 • Các vụ việc xâm phạm, tranh chấp và các quyết định, phán quyết của toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền; Số liệu khảo sát người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu thông qua mua bán, sử dụng và quảng cáo, tiếp thị; xếp hạng, đánh giá uy tín nhãn hiệu của tổ chức quốc gia, quốc tế, phương tiện thông tin đại chúng;
 • Giải thưởng, huy chương mà nhãn hiệu đã đạt được;
 • Kết quả giám định của tổ chức giám định về sở hữu trí tuệ.

Thẩm quyền công nhận nhãn hiệu nổi tiếng

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quy định về ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng như sau: ‘’Trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng được công nhận theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc theo quyết định công nhận của Cục Sở hữu trí tuệ thì nhãn hiệu nổi tiếng đó sẽ được ghi nhận vào Danh mục nhãn hiệu nổi tiếng được lưu giữ tại Cục Sở hữu trí tuệ’’.

Như vậy, hai cơ quan có thẩm quyền công nhận một nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng là: Cơ quan tố tụng dân sự và Cục Sở hữu trí tuệ.

Thời gian bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng:

Theo quy định của pháp luật thì một nhãn hiệu nổi tiếng có thời hạn bảo hộ là không xác định. Tuy vậy, cũng sẽ có trường hợp ngoại trừ: Nhãn hiệu nổi tiếng sẽ không được bảo hộ nữa khi nhãn hiệu đó khi các tiêu chí làm nhãn hiệu đó trở thành nổi tiếng không còn trên thực tế hoặc nhãn hiệu đã trở thành tên gọi chung của một loại sản phẩm, dịch vụ nhất định.

Dịch vụ tư vấn nhãn hiệu nổi tiếng của Văn phòng chứng nhận quốc tế G-GLOBAL

Tự hào là tổ chức hoạt động uy tín về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện tư vấn pháp lý nhằm giúp khách hàng trang bị đầy đủ kiến thức để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình trong đó có nhãn hiệu nổi tiếng được hầy hết các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Dưới đây là dịch vụ của G-GLOBAL cung cấp cho khách hàng về nhãn hiệu nổi tiếng.

Dịch vụ tư vấn pháp lý về nhãn hiệu nổi tiếng:

– Tư vấn quy định của pháp luật về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

– Tư vấn về việc chuẩn bị hồ sơ, hình ảnh, file để tiến hành thủ tục yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng

– Tư vấn thủ tục yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng

– Tra cứu nhãn hiệu liên quan

– Tư vấn bảo vệ nhãn hiệu nổi tiếng

– Giải quyết xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng.

– Soạn công văn phúc đáp khi có tranh chấp liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu theo yêu cầu của Quý khách hàng.

– Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền – nhân danh khách hàng hoặc tư cách là luật sư bảo vệ thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các cấp tòa xét xử.

Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ghi nhận nhẫn hiệu nổi tiếng.

Đối với hoạt động  đại diện này thì có nhiều ưu điểm hơn. Vì khi G-GLOBAL đại diện thực hiện thủ tục thì khách hàng sẽ tiết kiệm được cả thời gian lẫn công sức và có thể dành thời gian đó cho các công việc khác. Thủ tục nhanh gọn như sau:

Bước 1: Các bạn chỉ cần liên lạc với chúng tôi, tiến hành thoả thuận với nhau. Khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết và lập văn bản ủy quyền cho G-GLOBAL thực hiện thủ tục yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ghi nhẫn nhẫn hiệu nổi tiếng của khách hàng.

Bước 2: Sau đó, chúng tôi tiến hành chuẩn bị và nộp hồ sơ. Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả nhanh nhất có thể cho khách hàng.

Trên đây là một số thông tin hữu ích liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng. Mọi thông tin cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi theo các cách sau:

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ chúng tôi [recaptcha size:compact]


  X
  Liên hệ nhận báo giá