Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

Đăng kí bản quyền tác giả là một cơ chế bảo hộ chắc chắn cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Thông qua đó cũng là một biện pháp nhằm hạn chế rủi ro cho chính họ. Để hỗ trợ khách hàng trong quá trình đăng kí bản quyền tác giả Văn phòng chứng nhận quốc tế G-GLOBAL cung cấp dịch vụ đăng kí bản quyền tác giả uy tín và hiệu quả.

Tổng quan về bản quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Bản quyền tác giả chính là sự ghi nhận của pháp luật về sở hữu quyền tác giả thuộc về tổ chức cá nhân nhất định nào đó. Khi trở thành người sở hữu bản quyền, bạn có quyền cho phép người khác sử dụng hoặc không được sử dụng đối với sản phẩm đó, nếu bạn muốn chia sẻ nó miễn phí thì cũng có thể không cho phép người khác sử dụng vào mục đích thương mại. Và khi có chủ thể khác xâm phạm thì sẽ được bảo hộ và xử lý theo quy định về vi phạm bản quyền tác giả.

Nói như vậy, chứng tỏ rằng việc đăng kí bản quyền là một cơ chế bảo hộ quyền lợi của chính tác giả, chủ sở hữu tác phẩm thông qua pháp luật.

Đối tượng được bảo hộ bản quyền tác giả

– Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

+ Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Điều kiện bảo hộ bản quyền tác giả

Đáp ứng  2 điều kiện cơ bản sau:

 • Ý tưởng về một tác phẩm phải được cụ thể hóa trên một loại vật chất cố định.
 • Tác phẩm phải do chính tác giả sáng tạo, không sao chép hay bắt chước tác phẩm khác.

Lợi ích của việc đăng kí bản quyền tác giả

Đăng kí bản quyền tác giả đồng nghĩa với sản phẩm thuộc sở hữu của bạn sẽ được Pháp luật bảo hộ. Khi đó, bạn sẽ được đảm bảo cho người sáng tạo ra không bị sử dụng trái phép tác phẩm như ăn trộm, sao chép, lạm dụng.

Khi bạn đăng ký bản quyền tác giả đồng nghĩa với bạn đã được chứng nhận cho sự sáng tạo của con người, là phần thưởng xứng đáng nhất cho người sáng tạo.

Hồ sơ và thủ tục đăng kí bản quyền tác giả

Thủ tục

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

 • Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng). Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

 • Thẩm định hình thức hồ sơ
 • Thẩm định nội dung hồ sơ
 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho phù hợp

Bước 3: Công bố kết quả

Cấp văn bằng bảo hộ hoặc từ chối cấp (giải thích lý do)

Thẩm quyền và thời hạn

 • Thẩm quyền giải quyết hồ sơ :Cục Bản quyền tác giả.
 • Thời hạn giải quyết hồ sơ :15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ.
 • Thời hạn bảo hộ bản quyền tác giả:

Đối với các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, sân khấu tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 50 năm tính từ ngày công bố đầu tiên. Trong thời hạn 50 năm kể từ khi tác phẩm điện ảnh, sân khấu được định hình, nếu tác phẩm chưa được công bố thì thời hạn tính từ khi tác phẩm được định hình.

Đối với những loại hình tác phẩm còn lại có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết, nếu có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.
Thời hạn bảo hộ sẽ chấm dứt vào 24h ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ bản quyền tác giả.

Hồ sơ đăng kí bản quyền tác giả

Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/ các đồng tác giả:

 • 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký;
 • 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.
 • Giấy uỷ quyền của tác giả/ các tác giả (theo mẫu);
 • Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);
 • Các thông tin khác: tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố; Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.

Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

 • 03 bản mẫu tác phẩm gốc.
 • 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu).
 • 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính.
 • Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/ các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản).
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng.
 • Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu).
 • Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm

Dịch vụ đăng kí bản quyền tác giả của Văn phòng chứng nhận quốc tế G-GLOBAL

Tư vấn pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến đăng kí bản quyền tác giả

 • Tư vấn phương án, giải pháp tối ưu, toàn diện để đăng ký bản Quyền tác giả.
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả và tư vấn điều kiện bảo hộ quyền tác giả.
 • Tư vấn, tra cứu thông tin đến đăng ký bản quyền quyền tác giả
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khởi kiện liên quan đến tranh chấp bản quyền tác giả;
 • Tư vấn khai thác các vấn đề pháp lý, cung cấp nhân lực tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;
 • Tư vấn cấp lại hoặc yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ bản quyền tác giả.

Đại diện khách hàng theo ủy quyền thực hiện thủ tục và bảo vệ quyền lợi của khách hàng liên quan đến đăng kí bản quyền tác giả

Với tư cách là đại diện theo ủy quyền, G-GLOBAL tiến hành thực hiện:

 • Các thủ tục pháp lý để đăng ký bản quyền tác giả
 • Theo đuổi đơn đăng ký bản quyền tác giả; trả lời hoặc khiếu nại thông báo của Cục Bản quyền tác giả; phản biện, bảo vệ trước các phản đối của bên thứ ba (nếu có).
 • Theo dõi, phát hiện, cảnh báo về các tranh chấp, các hành vi xâm phạm bản quyền tác giả (nếu có);
 • Đại diện pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước liên quan đến thực thi quyền tác giả
 • Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả .
 • Tham gia tố tụng tại Tòa án với tư cách là luật sư bảo vệ lợi ích cho khách hàng.

Dịch vụ đăng kí bảo hộ quyền tác giả của G-GLOBAL dễ thực hiện như sau:

Bước 1: Các bạn chỉ cần liên lạc với chúng tôi, tiến hành thoả thuận với nhau. Khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết.

Bước 2: Sau đó, chúng tôi tiến hành chuẩn bị và nộp hồ sơ. Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ và thông báo nhanh nhất có thể cho khách hàng khi Cục ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

G-GLOBAL hội tụ những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và am hiểu pháp lý về việc đăng kí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi tin rằng sẽ làm các bạn hài lòng.

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


  X