Hướng dẫn thiết lập tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm và các ý nghĩa khi thiết lập

Chứng nhận chất lượng của sản phẩm luôn là yếu tố quan trọng trong hoạt động quản lý. Mỗi sản phẩm, lĩnh vực khác nhau sẽ có những tiêu chuẩn chất lượng khác nhau. Và trên thực tế, không phải sản phẩm nào cũng có những tiêu chuẩn cụ thể để chứng nhận chất lượng. Điều này đã đòi hỏi được cần phải xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm nhằm mục đích quản lý. Trong nội dung dưới đây, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu về tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm là gì? Cũng như những điều cần quan tâm nếu muốn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm chi tiết nhất:

Tiêu chuẩn cơ sở được hiểu là gì?

Tiêu chuẩn cơ sở được hiểu là một bộ phận của hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam. Tiêu chuẩn cơ sở sẽ có ký hiệu là TCCS. TCCS

Tiêu chuẩn cơ sở là gì? 

TCCS được các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, hay đơn vị sự nghiệp, các tổ chức cơ quan, tổ chức khác công bố nhằm áp dụng được trong các hoạt động của tổ chức đó. Nội dung của của tiêu chuẩn cơ sở sẽ bao gồm các quy định liên quan đến yếu tố đặc tính kỹ thuật, yêu cầu quản lý dùng làm tiêu chuẩn để phân loại và đánh giá được sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ. Tiêu chuẩn cơ sở chỉ được áp dụng trong phạm vi của quản lý tổ chức công bố tiêu chuẩn và đồng thời, tiêu chuẩn cơ sở cũng chỉ được áp dụng một cách tự nguyện, không bắt buộc.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn cơ sở được xác lập bao gồm những gì?

–          Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật chung, cũng như không được trái với các quy định của pháp luật hiện hành.

–          Tiêu chuẩn cơ sở cũng cần được xây dựng nhằm phù hợp với sự tiến bộ của trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ. Đồng thời, việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cũng cần đáp ứng được các yêu cầu quản lý và yêu cầu sản xuất kinh doanh của các tổ chức và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện tại.

Tìm hiểu những ý nghĩa của tiêu chuẩn cơ sở mang lại là gì?

Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tiêu chuẩn cơ sở được coi là tiền đề để xác lập lên những tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế. Chính vì thế, việc thiết lập tiêu chuẩn cơ sở được các doanh nghiệp, tổ chức cực kỳ quan tâm. Một số ý nghĩa của tiêu chuẩn cơ sở có thể kể đến bao gồm:

+ Tiêu chuẩn cơ sở giúp minh chứng được sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất và cung cấp ra thị trường phù hợp với các tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trước đó.

+ Tiêu chuẩn cơ sở cũng giúp đáp ứng được yêu cầu của các chủ đầu tư hay các hồ sơ nhà thầu trước khi đưa sản phẩm đó vào sử dụng ở công trình.

+ Một lợi ích nữa mà tiêu chuẩn cơ sở mang lại đó là giúp doanh nghiệp tạo được niềm tin với khách hàng của mình. Cũng như tiềm tin với đối tác và các bên có liên quan đến chất lượng sản phẩm.

+ Việc sở hữu giấy tiêu chuẩn chất lượng cơ sở cũng sẽ là yếu tố giúp cho doanh nghiệp gia tăng được giá trị thương hiệu. Gia tăng được mức độ uy tín cho doanh nghiệp khi quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hướng dẫn chi tiết xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm

Việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm rất quan trọng và có ý nghĩa đối với nhiều doanh nghiệp. Những nội dung nhằm xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm có thể kể đến bao gồm:

Hướng dẫn chi tiết xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm

1: Đối tượng ban hành tiêu chuẩn cơ sở là ai?

+ Tổ chức kinh tế.

+ Cơ quan nhà nước

+ Đơn vị sự nghiệp

+ Tổ chức xã hội – nghề nghiệp

Đây là các đối tượng ban hành tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm Theo đó, người đứng đầu các tổ chức, đối tượng trên đây sẽ chịu trách nhiệm ban hành TCCS và phải chịu trách nhiệm với cơ quan nhà nước về việc công bố TCCS.

2: Căn cứ xây dựng TCCS do đâu?

Việc căn cứ vào xây dựng tiêu chuẩn cơ sở được dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ hay sự tiến bộ kỹ thuật, hay kinh nghiệm và nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở…Hay các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc tế hay nước ngoài tương đương cũng được khuyến khích sử dụng để xây dựng thành tiêu chuẩn cơ sở.

3: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở bằng phương thức nào?

Việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa trên phương thức như sau:

+ Chấp hành các tiêu chuẩn mới thành tiêu chuẩn cơ sở.

+ Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở dựa trên cơ sở sử dụng các nghiên cứu khoa học, kết quả thử nghiệm hay kinh nghiệm thực tiễn…

+ Phương thức sửa đổi và bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

4: Trình tự các bước xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm

Trình tự và thủ tục đăng ký tiêu chuẩn chất lượng cơ sở cho sản phẩm sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Tiến hành thành lập tổ biên soạn:

Thành lập tổ biên soạn hay ban biên soạn là cách để thực hiện xây dựng dự thảo cho tiêu chuẩn cơ sở.

Bước 2: Xây dựng dự thảo TCCS

Tổ biên soạn hay ban biên soạn sẽ là đơn vị đánh giá được thực trạng nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật cần thiết. Đồng thời thực hiện các công việc như lấy mẫu phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm … nhằm mục đích xác định các chỉ tiêu và các yêu cầu kỹ thuật của dự thảo tiêu chuẩn cơ sở để đảm bảo được những yêu cầu chính xác và thiết thực nhất.

Bước 3: Tiến hành việc lấy góp ý, lấy ý kiến về dự thảo

+ Tiến hành việc lấy ý kiến, góp ý về dự thảo tiêu chuẩn cơ sở.

+ Thời gian lấy ý kiến dự thảo ít nhất trong 60 ngày.

Bước 4: Tiến hành tổ chức hội nghị chuyên về dự thảo tiêu chuẩn cơ sở

Hội nghị sẽ được tổ chức với sự tham gia của các bên liên quan để lấy ý kiến, thảo luận và tiến hành việc góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn cơ sở.

Bước 5: Xem xét, hoàn chỉnh dự thảo và tiến hành lập hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn cơ sở

Tổ biên soạn, ban biên soạn sẽ tiến hành việc thống kê, và xử lý các ý kiến đóng góp cho dự thảo tiêu chuẩn cơ sở. Sau đó sẽ tiến hành thành lập hồ sơ. Và gửi về các cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định.

Bước 6: Tiến hành thẩm định dự thảo TCCS

Quy trình xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm

Đơn vị tiến hành thẩm định dự thảo TCCS là Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng phối hợp với với bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ thực hiện.

Nội dung thẩm định sẽ bao gồm:

+ Sự phù hợp của tiêu chuẩn: Phù hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật không, phù hợp với điều kiện thực tế và đòi hỏi của xã hội hay không?Phù hợp với tiêu chuẩn pháp luật hay không?…

+ Có tính thống nhất và đồng bộ với hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

+ Việc đảm bảo tuân thủ đúng các yêu cầu về nghiệp vụ và trình tự thủ tục thực hiện.

Bước 7: Xem xét và tiến hành công bố TCCS

Bước 8: In ấn và phát hành TCCS

Hy vọng, những thông tin trên đây về xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm cũng như các vấn đề xoay quanh tiêu chuẩn cơ sở đã được cung cấp và giúp bạn hiểu rõ. Quý khách hàng có thể liên hệ với G-Global để hiểu hơn về những nội dung này. Đồng thời, có thể tham khảo các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp như: Tư vấn chứng nhận, Tư vấn công bố sản phẩm…

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm:

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


    X