Bước 5: Tạo Hệ thống tài liệu ISO 9001

  TÀI LIỆU QMS – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001  

A.Yêu cầu chung

Yêu cầu nhóm đánh giá các yêu cầu trong điều khoản 7.5 , chú ý rằng rất nhiều khái quát và sẽ là một kết quả tự nhiên của việc xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS). Tuy nhiên, nhóm này phải xác định các quy trình sẽ tạo nên Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) và vạch ra các quá trình này để cho thấy họ có mối liên hệ mật thiết với nhau như thế nào. Làm thế nào để bạn thiết kế một hệ thống tài liệu ?

 • Bắt đầu bằng cách đưa ra các danh mục rộng hoặc liệt kê các phòng ban của bạn. Ví dụ:
 • Mua hàng, tiếp nhận, kiểm soát sản xuất, kinh doanh và tiếp thị, dịch vụ khách hàng, sản xuất (hoặc dịch vụ), kiểm soát chất lượng, vận chuyển,
 • Bạn sẽ cần phải cho thấy các quy trình này liên quan đến nhau như thế nào , bằng cách sử dụng biểu đồ hoặc biểu đồ. Một cách đơn giản để lập sơ đồ là biểu đồ quy trình. Tải về miễn phí phần mềm flowcharting bao gồm trong gói Flowcharts của chúng tôi .
 • Một khi bạn đã liệt kê các loại hoặc các bộ phận, có quản lý trong các phòng ban thêm chi tiết. Bạn sẽ muốn bao gồm tất cả các quy trình QMS, và tất cả các quy trình sản xuất, dịch vụ và hành chính cần thiết cho hoạt động của tổ chức của bạn. Biểu đồ hoặc sơ đồ luồng mà bạn đưa ra có thể được đưa vào Hướng dẫn Chất lượng của bạn .

B. Yêu cầu về Tài liệu

 • Khi bạn xem xét các yêu cầu đối với tài liệu QMS, chú ý đặc biệt tới yêu cầu tổ chức của bạn xác định các tài liệu cần thiết cho hệ thống chất lượng và quá trình sản xuất hoặc dịch vụ của bạn. Bạn sẽ cần phải có một phương pháp để xác định những quy trình nào phải được ghi lại. Hãy nhớ rằng khi bạn thêm quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ mới vào tổ chức của bạn trong tương lai, bạn sẽ cần một phương pháp xác định khi cần tài liệu.
 • Trong quá trình thực hiện, hãy thiết lập các hướng dẫn để xác định các quy trình cần có tài liệu như một phần của sự kiểm soát của chúng. Có quản lý xác định các quy trình cần tài liệu khi họ xác định các quy trình để được bao gồm trong QMS.
 • Sau khi thực hiện, bao gồm việc xác định các yêu cầu tài liệu như là một phần của kế hoạch chất lượng cho các quy trình và thay đổi mới.

Các yêu cầu Tài liệu ISO 9001 là gì?

Yêu cầu cơ bản về Hệ thống tài liệu:

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn khi xây dựng ISO 9001:2015, Doanh nghiệp phải ban hành và áp dụng tối thiểu các tài liệu sau:

1. Chính sách chất lượng

2. Mục tiêu chất lượng của công ty và mục tiêu chất lượng của từng cấp phòng ban chức năng.

3. Sổ tay chất lượng.

4. Sáu (06) thủ tục cơ bản sau:
– Thủ tục (quy trình) kiểm soát tài liệu
– Thủ tục (quy trình) kiểm soát hồ sơ
– Thủ tục (quy trình) đánh giá nội bộ
– Thủ tục (quy trình) kiểm soát sản phẩm không phù hợp
– Thủ tục (quy trình) hành động khắc phục
– Thủ tục (quy trình) hành động phòng ngừa.

Thông thường có thể kết hợp thủ tục hành động khắc và hành động phòng ngừa vào một thủ tục là thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa.

Hồ sơ yêu cầu trong ISO 9001:2015

Để chứng minh Doanh nghiệp có áp dụng và duy trì việc áp dụng ISO 9001:2015, Doanh nghiệp phải lập và lưu giữ tối thiểu các hồ sơ sau để cung cấp cho các tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận ISO 9001:2015:
– Hồ sơ thống kê kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của từng phòng ban và của công ty ISO 9001:2015 tăng cường tính hiệu lực thông qua tài liệu, nhưng nếu không kiểm soát hệ thống của bạn sẽ trở lên nặng nề
ISO 9001:2008 tăng cường tính hiệu lực thông qua tài liệu, nhưng nếu không kiểm soát hệ thống của bạn sẽ trở lên nặng nề

– Hồ sơ xem xét của lãnh đạo

– Hồ sơ về các hoạt động giáo dục, đào tạo, huấn luyện kỹ năng

– Hồ sơ về kinh nghiệm làm việc của nhân viên

– Hồ sơ lưu lại các kết quả xem xét khả năng thực hiện các yêu cầu của các đơn đặt hàng của khách hàng

– Các hồ sơ cung cấp thông tin đầu vào phục vụ cho thiết kế sản phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm)

– Hồ sơ ghi nhận hoạt động xem xét thiết kế sản phẩm phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm)

– Hồ sơ ghi nhận hoạt động kiểm tra xác nhận các giai đoạn của thiết kế sản phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm)

– Hồ sơ kết quả xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế sản phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm)

– Hồ sơ ghi nhận kết quả xem xét các thay đổi thiết kế sản phẩm và hành động liên quan đến việc thay đổi thiết kế sản phẩm (nếu Doanh nghiệp có hoạt động thiết kế sản phẩm)

– Hồ sơ các kế quả đánh giá nhà cung cấp và tái đánh giá nhà cung cấp

– Hồ sơ về liên quan đến xác nhận giá trị sử dụng của quá trình sản xuất hoặc dịch vụ (nếu trong quá trình sản xuất, Doanh nghiệp không thể kiểm tra xác nhận bằng cách theo dõi, đo lường sản phẩm được sản xuất ra. Ví dụ: quá trình hàn, quá trình đổ bê tông,…)

– Hồ sơ xác định nguồn gốc sản phẩm nếu như việc xác định nguồn gốc sản phẩm là một yêu cầu.

– Hồ sơ liên quan đến việc hư hỏng mất mát tài sản của khách hàng (nếu Doanh nghiệp có lưu giữ tài sản của khách hàng)

– Các hồ sơ về hiệu chuẩn thiết bị đo lường, hoặc hồ sơ về kiểm tra xác nhận định kỳ về tình trạng của thiết bị đo lường.

– Các hồ sơ về việc hiệu chỉnh thiết bị đo lường (nếu có tiến hành hiệu chỉnh thiết bị đo lường)

– Hồ sơ về đánh giá nội bộ (kế hoạch đánh giá, chưong trình đánh giá, các ghi nhận trong khi đánh giá, các kết quả đánh giá và các hồ sơ về hành động khắc phục sau khi đánh giá)

– Các hồ sơ kết quả kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm trước khi chuyển giao sản phẩm cho khách hàng.

– Hồ sơ ghi nhận bản chất sự không phù hợp khi xuất hiện sản phẩm không phù hợp

– Dữ liệu về phân tích mức độ thỏa mãn của khách hàng

– Dữ liệu phân tích về nhà cung cấp

– Hồ sơ về các hành động khắc phục

– Hồ sơ về các hành động phòng ngừa.

Ngoài những thủ tục, hồ sơ bắt buộc trên, Doanh nghiệp có thể xây dựng thêm các thủ tục, hướng dẫn công việc và lập các hồ sơ cần thiết nhằm đảm bảo hệ thống quản lý có hiệu lực và hiệu quả.

C. Hướng dẫn và thủ tục chất lượng

 • Một gói hướng dẫn sử dụng và thủ tục chất lượng hoàn chỉnh , có văn bản để giúp bạn tùy chỉnh hướng dẫn sử dụng cho tổ chức của bạn, có tại Cửa hàng 9000. Nó chắc chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền trong những giờ bạn sẽ chi tiêu phát triển một từ đầu. Nó được thiết kế với cùng một cách tiếp cận với QMS như chúng ta làm theo trong các phiên này, vì vậy bạn sẽ thấy nó rất tương thích với cách tiếp cận này.

D. Kiểm soát tài liệu và hồ sơ

 • Bạn phải có một thủ tục kiểm soát tài liệu và hồ sơ . Nhiệm vụ này phải nằm trong danh sách công việc của bạn và được giao cho một nhóm hoặc cá nhân để hoàn thành.

<<<<<<< Bước 4: Tập huấn tổ chức đào tạo ISO 9001 cho doanh nghiệp của bạn

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


  X